Když mi prokurátor v lednu 1977 prodloužil vyšetřovací vazbu o další 3 měsíce, konečně jsem pochopil, že můžu problémy křížení kanalizace s kabelem pustit z hlavy, protože vyšetřovatelům, kteří pro mne najednou představovali systém, nezáleží na ekonomii nebo zdařilém průběhu projektů výstavby našeho socialismu.

Ve vazbě za rozšiřování „podvratné literatury“ jsem totiž nebyl pouze já jako projektant vodovodů a kanalizací, ale i stavbyvedoucí jiných projektů z jiných „trestných činů“. Svět se mi rozdělil na my a oni, kde oni byli vyšetřovatelé a přibližně milion členů komunistické partaje a jejich ústřední výbor. Odbornost byla použitelná pouze tehdy, když se dovedla schovat za budovatelské nadšení nebo aspoň za podpisy na různých proklamacích. Neodbornost se cpala na lepší koryta přes stranickou linii. Nedůvěra k tzv. pracující inteligenci se mi zdála chorobná, i když jsem o ní, tedy pracující inteligenci, měl svoje vlastní pochybnosti.

V Londýně, kam jsem v roce1985 emigroval, se zdálo být všechno bez zbytečné byrokracie, jednoduché a především se zvykem ctít ústní dohody. Bylo to těsně poté, co Thatcherová nechala „zmrazit“ fondy odborářů a a vyhladovělé horníky drsným způsobem potlačila. Aniž jsem si to uvědomil, viděl jsem na vlastní oči příklad toho, čemu jsem později říkal „utlučení ukradenými miliony“. V novém tisíciletí již jde o biliony, v neposlední řadě z nově tištěných peněz. Není bez zajímavosti si připomenout, že to byla právě Thatcherová, která řekla, že nic takového jako společnost neexistuje. Představovala vrcholné oproštění jedince od společnosti, kterou vlastně má jedinec jen k tomu, aby na ní mohl vydělávat. Od té doby způsob „utlučení miliony“ spolu s právními zákroky jsou nejzdařilejšími způsoby ničení konkurence. Třeba pokusy vodárenské firmy vůči nadaci Pravda o vodě nebo firmy Dominion, která požaduje 2,7 miliard od Fox News, Giulianiho a Powela za pomluvy o zfalšovaných volbách 2020.

Po více než 40 letech zažívám déjà vu, protože vidím, že to, co nazýváme kapitalismem, je systém, kterému nezáleží na zdařilém průběhu výstavby kapitalismu, ale že "ruka trhu" hrabe poslední zbytků ropy, uhlí a zemního plynu a dřeva, aby je převedla na zlaťáky. Mediální masáž nového systému nás naučila překračovat bezdomovce ležící na chodnících a stydět se za chudobu. Ohromující koncentrace bohatství a obscénní chamtivost velmi bohatých nyní převyšuje hedónismus a excesy nejohavnějších despotů světa a nejbohatších kapitalistů minulosti. Forbes odhadoval čisté jmění Davida Rockefellera v roce 2015, tedy krátce před jeho smrtí, na 3 miliardy dolarů. Íránský šach vyždímal ze své země odhadem miliardu dolarů. Ferdinand a Imelda Marcos nashromáždili 5 až 10 miliard dolarů. A bývalý zimbabwský prezident Robert Mugabe dosáhla na hodnotu kolem miliardy. Jeff Bezos a Elon Musk mají každý 180 miliard dolarů.

Nové bohatství pochází z kartelového kapitalismu, který je mnohem koncentrovanější a mnohem kriminálnější než kterýkoli z kartelů postavených starými loupežnými barony z 19. století. Umožnili to Ronald Reagan a Bill Clinton, kteří výměnou za firemní peníze na financování svých kampaní zrušili předpisy, jež kdysi chránily občany před nejhoršími formami vykořisťování. Likvidace předpisů umožnila největší vzestupný převod bohatství v americké historii. Jakmile se oligarchie chopila moci, deformovala vládní instituce, aby sloužily výlučně jejich úzkým zájmům, a přeměnila občany na nevolníky.

Existují pouze dvě možnosti, jak zdůraznil Aristoteles, tyranie nebo revoluce. Noví loupežní baroni prodávají beztřídní politiku identity Demokratické strany, aby odvrátili pozornost od jejich bohatství a moci, od jejich vykořisťování pracovníků, zejména těch, kteří vyrábějí jejich výrobky v zámoří. Korporace jako Walmart mají 80 procent svých dodavatelů v Číně. Tyto korporace jsou plnými partnery čínského státu ovládaného kapitalismem, kde většina čínských dělníků vydělává méně než 350 $ měsíčně. Korporace vystrčí dopředu svoje nejbohatší jedince jako příklady úspěchu kapitalismu a předstírá, že státy existují.

Jsou si však ti muži podobni jako vejce vejci? Nejbohatší muž v USA Elon Musk je známý svými elektrickými vozy a svým výrokem, že je schopen změnit jakýkoliv režim na světě, evidentně i ten, ve kterém žije. Jeho cíl je posílat miliardáře do vesmíru. Jeho předobraz najdeme v seriálu Mentalist S5 E7. Nezdá se, že někoho zatím vyloženě naštval, ale to jistě přijde, až jeho projekty zkolabují a nepodaří se je za peníze z našich daní zachránit. Nehledě na to, že budeme tak chudí, že nebudeme platit daně.V Číně je nejbohatší Jack Ma. Má takový větší Amazon a praktikuje tai-či.V konverzaci s Muskem řekl: "Já na Mars nemusím, přišel jsem odtud". Je to v jedné rovině odkaz na komedii Ženy z Venuše, muži z Marsu, v další rovině odkaz na konfucianismus a možná více referencí, které jsou čitelné jen v kontextu čínské řeči a kultury. Pro mne je ten odkaz velice blízký, protože projekt kolonizace Marsu považuji za zástěrku něčeho mnohem hrozivějšího.

Peníze a sláva mu evidentně stoupla do hlavy, když pronášel svoji řeč na oslavách vstupu společnosti Ant Group na burzu v Hongkongu a Šanghaji. Přestože uvedl všechny správné „partajní“ poznámky o rozvážném pokroku, potřebě mít nad sebou pomocnou ruku národa a další podobné úlitby straně a vládě, naštval evidentně nejen spoustu pracujících, ale také čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a politbyro v Pekingu.

Občany popudil výrokem „Osobně si myslím, že rok 996 je obrovským požehnáním," což je odkaz na pracovní dny, které trvají od 9:00 do 21:00, šest dní v týdnu a dodal, že lidé mají štěstí, že mají práci, která je vyžaduje. Čínský finanční systém popsal jako fungující „s mentalitou zastavárny“ a regulační prostředí přirovnal k pokusům „použít způsob správy železniční stanice k řízení letiště“. Nicméně asi až poznámka o nutnosti volného pohybu kapitálu byla tím důvodem, že od té doby nebyl „dočasně“ k nalezení. Již 3. 11. se Šanghajská burza cenných papírů rozhodla zastavit IPO (veřejné nabídky akcií) Ant Group, technologického gigantu, který Ma založil a jenž byl zdrojem jeho mezinárodní reputace. Ma měl ve skupině Ant 33% podíl. Cena akcií skupiny po tomto oznámení poklesla o sedm procent. Ale to nebylo vše. V následujících týdnech byly v Číně přepracovány antimonopolní zákony a Alibaba bude pokutována. Po celou tu dobu nebyl Jack k zastižení.

Jak však upozornil reportér státní agentury Xinhua Zichen Wang, Ant ani Ma nebyli obviněni z porušení jakéhokoli zákona nebo ze spáchání trestného činu. Jsou obviňováni z „porušování pravidel“ za to, jak společnost využila špatný regulační rámec v Číně k vytvoření propracovaného systému úvěrů a půjček. Pokud není podstata stížnosti obvinění z nezákonné činnosti, zdá se, že Ma nebyl a není ve vážných potížích. Když se Jack Ma objevil na summitu Bund v říjnu 2020, jeho bezstarostné kouzlo a neuctivý humor byly pryč. Ve veřejném vystoupení Jack konstatoval, že se „učil a přemýšlel“ a dospěl k závěru, že "čínští podnikatelé musí sloužit vizi revitalizace venkova a společné prosperitě “. Také věnoval velikou finanční částku na vzdělání a podporu učitelů. Osobně se zúčastnil každoroční akce Iniciativa pro učitele na venkově /Rural Teacher Initiative/. Zhang Gong, vedoucí Státní správy pro regulaci trhu (SAMR), podle rozhovoru zveřejněného Xinhuou znovu potvrdil závazek agentury nadále vyvíjet tlak na vyléčení „příčiny“ monopolů a reguloval jejich „důsledky“. To znamená, že se antimonopolní řízení proti Alibabě a podobným koncernům prohloubí.

V Čechách máme také multimiliardáře. Jeden z nich, Karel Komárek kontroluje od roku 2011 přes švýcarský KKCG Investment Group společnost Sazka, a.s. O tom, že Karel nezahálí, svědčí příprava k převzetí anglické Lotynky pod svojí ochrannou ruku. Do svého plánovaného Sazka, UK dosazuje důležitá jména jako Sir Keith Mills (Olympiáda 2012) Justin King (CEO společnosti Sainsbury), Brent Hoberman (Lastminute.com). Se Sazkou má mezinárodní zkušenosti. Sbírá peníze nejen v ČR, ale i v Řecku, na Kypru, v Itálii a Rakousku.

Pro anglické povolovací úřady však budou důležité odpovědi na otázky nejen o Komárkových vztazích k Leonu Blackovi a jeho bývalému poradci, pedofilovi Jeffrey Epsteinovi, když Apollo Global Management investoval do Sazky 500 milionů euro. Budou se také zajímat o Pavla Šarocha. Ten, i když od 1. února letošního roku už není předsedou představenstva Sazky a.s., ale pouze členem představenstva, je zase vedoucím investic v KKCG a také má zkušenosti s ředitelováním makléřské firmy Atlantik FT z doby, kdy firma dostala od ČNB dvakrát pokutu v roce 2007 a 2006 v ekvivalentu 340 000 liber za manipulování trhem, poskytování falešných informací, nedostatečné záznamy a špatné zacházení se zákazníky. ČNB tehdy vyšetřovala prodej 2,7 milioů akcií Unipetrolu, které koupila firma Speedywhiz s podivnými vazbami na KKCG. V roce 2009, když Atlantik prohrál odvolání ve sporu s ČNB, rezignoval z Atlantiku a nyní je ředitelem Sazka Group UK. Když se nyní zeptáte na spojení Sazka - Atlantik, slyšíte jen odpověď v perfektní angličtině: „Sazka group has no comment to make.“

To samé, když se zeptáte na spojení s Dimitrisem Melisssanidisem, když v roce 2013 privatizovali řeckou lotynku. Tento pán stál za firmou Agean Marine (OPAP). A hle, v roce 2019 Sazka získala 67 procent firmy OPAP přes kyperskou firmu Emma Delta Mangement (EDM). No comment, říká Sazka, i když je vidět, že EDM je vedeno přes Valea foundation z Lichenštejna. A kdo je Valea? Takže vidíte, že naše štiky nezahálí. Je třeba ten náš zahnívající rybník trochu pročistit. Stačí peníze přeprat v daňových peklech, přejmenovat firmu a vše dýchá svěžím novým dechem.

Ještě by možná stálo za to připomenout Nadaci Sazka, která posílala v éře generálního ředitele Aleše Hušáka řadu let miliony korun lidem kolem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni proslulé obřím skandálem s udělováním magisterských a doktorských titulů. Z pohledu současné inventury je zřejmé, že řada projektů podporovaných Nadací Sazka skončila krachem. Kam však skutečně zhruba 8,2 milionu korun přišlo, neví nyní ani vedení Západočeské univerzity, ani samotní členové správní rady nadace. Oni asi ty projekty zase tak špatné nebyly. Aspoň z hlediska utajení toku peněz.

Nevím, kde ostatní miliardáři sehnali své miliardy, jestli pouze hazardem na burze nebo nějakou vnitřní intuicí. Je to přece intuice, když řeknete, že máte výbornou vakcínu, akcie poskočí v ceně a vy je prodáte. Ona ta vakcína sice zase až tak skvělá být nemusí, vaše intuice však byla neomylná. Někdo by to ze samé závisti nazval neoprávněným ziskem, ale to je téma na jindy.

Jsem lehce znervózněn, když velkokapitalisty dělíme na mravné globální investory a nemravné oligarchy. Jsem ještě nervóznější, když výhra v ruletě umožní neomezenou moc jedince či jedné firmy, schopné pak měnit pravidla hry na celém světě, dělat z hvězdiček na nebi vláček, sledovat neustálý propad životní úrovně obyvatelstva a přitom dávat miliardy na zbrojení včetně jaderných zbraní. A mé nervy jsou napínány k prasknutí situací, v níž bída, hlad a nemoci mají omezovat růst populace s výsledkem boje o kus žvance místo jasné politiky jednoho dítěte, respektování suverenity států, hranic a mezinárodního práva.

Jestliže se americké pojetí mezinárodního práva ukázalo života neschopné, bylo by dobré pokusit se zabránit přenosu tohoto myšlení do Číny a kamkoliv jinam, nás nevyjímaje. Čínskou vládou povolený projekt podzemních komunikačních světelných kabelů v rámci projektu PEACE, rekultivační projekty a další pokroky v ekologii jsou tou cestou, kterou můžeme jít i my.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!