Vraťme se k článku Ufa 2015 a strategie zemí BRICS, který jsme psali hned na začátku tohoto globálně důležitého summitu. V čem schůzka splnila očekávání?

Změna geopolitické mapy

Nastala nová realita ve vztazích s USA, protože jednání v Ufě spojily tři ohromné bloky: Eurasijskou hospodářskou unii (EEU), země BRICS a Šanghajskou organizaci pro spolupráci (SCO). Viz zkratky pod článkem. Východní Asie zakládá novou alianci, která představila plány na expanzi a na přijetí nových řádných členů do tohoto bloku. Vstup Indie, Íránu a Pákistánu s plným členstvím se bude řešit. Kromě toho, o členství v SCO požádal Egypt a několik dalších zemí. Právě tyto tři organizace se mají stát "vlivnými mechanismy spolupráce ve světě."

Byly představeny projekty gigantické transkontinentální železniční sítě spojující Iberský poloostrov s pobřežím Jihočínského moře. Číňané v Bělorusku budují první moderní město euroasijského kontinentu. V lesích u Minsku, kousek od mezinárodního letiště vzniká výrobní odrazový můstek mezi Evropskou unií a Ruskem. Po dokončení tady bude stát nové exportně orientované město. Je postaveno na trase evropské dálnice, která spojuje Berlín, Varšavu, Minsk a Moskvu a bude to největší výrobní a průmyslový park v Evropě.

Summit UFA-2015 byl světovou událostí prvního řádu a jak se zatím zdá, zažil izolaci a sankce ze strany západních provozovatelů korporátních médií. Žádná významná zpravodajská síť jej výrazně nepokryla, a to přestože Putin hostil 14 hlav států, kteří se účastnili setkání BRICS. A 15 státníků dále jednalo na schůzce SCO. Ignorovat realitu je hloupost hodná západních korporátek. Na tuto situaci pro EU platí starý vtípek z dob socialismu o vláčku, který stojí. Státníci zatáhnou záclonky a Gustáv Husák řekne: "Dělejme, že to jede." Vlak EU nejede už dlouho a s takto hloupou politikou se ještě dlouho nikam nerozjede.Skupina státníků na fotografii mění svět. Jejich setkání ukazuje novou realitu porozumění potřebám rozvoje každé země v soudržném společenství solidarity a bezpečí. Právě takový má být nový "vlivný mechanismus spolupráce ve světě". Základem této spolupráce je odlišný přístup, kdy Rusko provádí nový Marshallův plán a buduje důvěru. Na základě důvěry, ale až jako druhého kroku, lze udělat i nové dlouhodobé kooperační vztahy (viz Rusko buduje nové RVHP s Čínou). Každý si může o Rusku myslet, co chce. Diplomacie je to, co dělá světovou mocnost, zbraně nedělají nikomu dlouhodobé přátele. Porozumět a využít nabízené šance! Kdo to dokáže, ten pojede do třetího tisíciletí čínským rychlovlakem.

Taktika Ruska

Rusko využívá Západem vyřvávanou "izolaci" jako šanci k rozvoji domácí ekonomiky a k reorientaci obchodu. V souladu s dlouhodobou strategií posiluje staré strategické vazby se spřátelenými státy po celém světě. V tomto ohledu se politika ekonomických sankcí provokovaná prezidentem Barackem Obamou a premiérem Davidem Cameronem může stát hrubou chybou. Sankce pomohly Rusku, které letos předsedá několika nadnárodním organizacím, včetně zemí BRICS, aby naplno využilo výhodu, kterou toto seskupení nabízí. Ruská diplomacie, na rozdíl od západních neumětelů, už dlouho žádné hrubé chyby nedělá.

Dolar a euro

Ruský prezident Vladimir Putin dávno před summitem v Ufě zdůraznil, že země BRICS spojuje "shodný strategický zájem". Existuje společná snaha změnit globální měnový systém a zbavit se vázanosti na dolaru. Na požadavku zrušit závislost na americkém dolaru se shodnou všechny země BRICS. Mezi všemi průkopnickými rozhodnutími z letošní Ufy toto téměř zapadlo, zůstalo to skryté v poznámce pod čarou. Národy BRICS všem sdělují, že mají zrušit dolar a euro na vnitřním trhu. Ten ovšem sám o sobě není malý, je to nějakých 500 miliard dolarů. Čínský yüan (renminbi) se natrvalo stal součástí oficiálních rezervních měn. Už jen tento fakt představuje první velkou hrozbu vůči dolaru za poslední desetiletí. Viz rozhodnutí lidnaté Indonésie, které jsme komentovali v článku Indonésie omezila platby v amerických dolarech.

Putin také zdůraznil, že "nemáme žádné plány tvořit z BRICS vojenské a politické spojenectví". Tady je dobře vidět, jak se vyškolený kontrarozvědný důstojník držel svého řemesla. Byl schopen účelně bagatelizovat zaměření summitu na pouhou globální správu ekonomických záležitostí. A to se jako jeden z mnoha důležitých diskusních bodů projednávala otázka Afghánistánu.

Indie-Pákistán

Integrace pokračuje a z pozorovatelů SCO se stávají postupně její plnoprávní členové. Na schůzce SCO byla slavnostně jako další ze zemí BRICS přijata Indie. Premiér Narendra Módí avizoval zapojení do šestičlenné skupiny pro zlepšení infrastruktury a boje proti terorismu. Indie chce napomáhat k vytvoření prostředí pro podporu obchodu a postupného odstranění překážek. Indie, která měla status pozorovatele posledních 10 let, se technicky stane členem od příštího roku po dokončení vstupních procedur.

SCO také, jako nového plnoprávného člena, strategicky přijal Pákistán. Je to jasné oslabení hegemonie USA v indicko-pákistánských geopolitických vztazích. Členství ve skupině potenciálně nabízí Pákistánu a Indii lepší přístup k energetickým zdrojům ve Střední Asii.

Afghánský prezident Mohamed Ašraf Ghání se rovněž zúčastnili setkání. Postupně jistě dojde i na rozmrazování vztahů zatuhlých od roku 1979, po vojenské invazi Sovětského svazu v této zemi. Strategickou pozici této země v otázce plynovodů z Íránu jsme již komentovali, včetně destruktivních snah USA (Realita západního boje za demokracii).

Bezpečnostní strategie

Analytici SCO často přirovnávají k NATO. Hnutí nezúčastněných, ze kterého vzešli členové SCO, však ostře kontrastuje s filosofií západní vojenské aliance. V rámci SCO existuje mechanismus s názvem Regionální protiteroristická struktura, která koordinuje operativní bezpečnostní aktivity v boji proti terorismu a extremismu. Země jako Afghánistán, Indie, Rusko i Pákistán potřebují tento nástroj koordinace velmi naléhavě. Přijetí nových členů Indie a Pákistánu je jedním z nejdůležitějších strategických mezníků. Vezmeme-li v úvahu protipákistánskou orientaci nového indického vedení, jedná se ze strany Ruska a Číny o diplomatický majstrštyk. Jejich členství v SCO bude vytvářet dobré prostředí a zázemí pro zlepšení vztahů, důvěra je nakonec to nejdůležitější ve styku zemí, které nehodlají žít stylem "Řecko versus EU".

Symbolická je i návštěva z Íránu, který je pozorovatelskou zemí. Jeho plnému členství stojí v cestě jen sankce OSN. Zdá se, že ve Vídni bylo konečně dosaženo dohody o kontrole jaderného programu. Pak se stane i Írán řádným členem SCO, které tak dosáhne až do západní Asie. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v této souvislosti výstižně popsal SCO jako hlavní součást nového "polycentrického světového řádu".

Odvážná vize nového světa

Vladimír Putin ukázal velké mistrovství v prezentaci odvážné alternativy ke stávajícímu světovému pořádku. Dostal obě skupiny, BRICS i SCO, do jednoho města. Přestože Brazílie a Jižní Afrika nejsou členy SCO, budou obě tyto země hrát roli v ruské strategické hře. Dojde tak k postupnému vyrovnávání geostrategické rovnováhy.

Jak Putin slíbil, na jednacím stole nebyla žádná jasná vojenská aliance. Na summitu ale byly diskutovány otázky konfliktu v Iráku, Sýrii, Libyi a Afghánistánu, řešil se tzv. Islámský stát, al-Kájda a dokonce i ukrajinská občanská válka. Výsledkem bylo, že prohlášení vydané zeměni BRICS odsoudilo západní sankce proti Rusku v souvislosti s Krymem a pokračující válkou na Ukrajině.

Rozvoj spolupráce s Afrikou je jednou z priorit zemí BRICS. Jihoafrický prezident Jacob Zuma představil odvážný industrializační projekt pro tento kontinent. Bezpečnostní problémy, které plní novinové titulky, mají i mírová řešení. V tomto ohledu vyšel od zemí BRICS silný apel na skutečné řešení příčin teroristických útoků v Keni, Burundi, Mali, Demokratické republice Kongo a Středoafrické republice. Řešil se i problém islamistických teroristických skupin al-Šabáb a Boko Haram, které v Africe působí. Klikněte si na hesla "Mali" a "Nigérie" a uvidíte, proč.

Zahrnutí těchto širších globálních problémů do trvalé agendy promění BRICS v nový silný politický blok. SCO dává základ pro silnou vojenskou alianci. Mezi BRICS a SCO existuje silný synergický geopolitický efekt. Ze závěrečného prohlášení BRICS vyplývá, že SCO nesmí činit rozhodnutí, která jsou nevýhodná pro BRICS, a naopak. Tím se fakticky oba bloky propojily. Pokud Západ bude proti těmto zemím vést proxy válku pomocí nastrčených teroristických skupin, pak už asi silně narazí.

Férová správa ekonomických záležitostí

V pořadí už 7. summit BRICS v Ufě také jedním z nejsilnějších prohlášení vyzval Washington, aby splnil své závazky týkající se reformy MMF. Země BRICS vyjádřily hluboké zklamání z nekonečného prodlužování ratifikace reformního balíčku MMF 2010. Vnímají to jako porušení závazku ze strany Spojených států. Podkopávání důvěryhodnosti, legitimity a efektivity MMF dále pokračuje. Země BRICS vyzvaly Spojené státy, aby ratifikovaly reformu do poloviny září 2015, tak jak to bylo v MMF dohodnuto v roce 2010.

Trvalým odkazem bývalého výkonného ředitele MMF Dominique Strauss-Kahna je právě cíl reformy z roku 2010 - rovné podmínky mezi členy MMF. V roce 2010 se Strauss-Kahnovi podařilo dostat guvernéry MMF do dobré nálady a 95 % jich hlasovalo ve prospěch balíčku dalekosáhlých reforem MMF. Aspoň je jasné, proč musel být z vedení MMF odstraněn takovým ponižujícím způsobem. Šlo především o práva čerpání mezinárodních rezerv SDR, nastavení kvót a správy této organizace. Fond SDR je určen k doplnění oficiální rezervy členů MMF. BRICS je v prohlášení k této záležitosti velmi důrazný a znovu potvrdil závazek k zachování finančně silného, dobře kvótami spravovaného MMF.

Důraz na okamžitou realizaci těchto reforem je dobrým znamením pro BRICS - zejména pro Brazílii a Jižní Afriku, které z toho budou přímo těžit. Pomůže to však i dalším rozvíjejícím se ekonomikám.

Vedoucí představitelé BRICS také deklarovali, že je třeba prostřednictvím G20 realizovat globální reformu finanční regulace, přizpůsobit se novým pravidlům zavedeným v akčním plánu (BEPS) a zavést společné výkaznictví se standardem pro automatickou výměnu informací v daňových záležitostech. Toto prohlášení je v souladu s předchozími usneseními G20, zejména s tím z roku 2013. Význam tohoto požadavku se stává jasnější právě s ohledem na nezákonné finančních toky odhadované na 5 miliard dolarů ročně, které odcházejí z Afriky.


Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS, angl. SCO, rus. ШОС) - je mezivládní organizace založená 14. června, 2001 těmito státy: Čínská lidová republika, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Pozorovatelskými zeměmi jsou: Mongolsko, Indie, Írán, Pákistán.

BRICS je zkratka označující společné hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky.

Eurasijský ekonomický svaz, zvaný též Eurasijská ekonomická unie, zkracováno EEU, je ekonomická unie sdružující Bělorusko, Ruskou federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán.


Psali jsme: Ufa-2015 a strategie zemí BRICS
Rusko provádí nový Marshallův plán
Rusko buduje nové RVHP s Čínou
Západní divadlo pro lid a práce BRICS pro lidi

Zdroje:
VII BRICS Summit Ufa Declaration (Ufa,the Russian Federation,9.7.2015)
thebricspost.com:Ufa: World leaders stress global governance reforms
Čína-Bělorusko Industrial Park Development Co., Ltd.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 600 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!