Milá spolupracovnice a spolupracovníci,
zdravím vás na pravidelné poradě na konci roku, je poslední v řadě. Ten hnusný web o nás naposledy napsal článek s ironickým nadpisem, že prý jsme opatrní. Doufám, že to bude platit i nadále. Za prvé, a hezky vánočně. Doufám, že vás příjemně překvapily prémie na konci roku. Jejich nečekaná výše je dána několika faktory. Jak dobře víte, kvůli nezdařenému puči a následné pracovní prověrce na oddělení jsme se rozloučili se třemi našimi kolegy. Ale zpravodajský rozpočet našeho oddělení zůstal zachován, takže jste dostali jejich odměny. Za druhé, naše práce byla oceněna vnitrem, protože jsme jedna z nejlepších složek a to již několikrát za sebou. A za třetí, poslední část prémie jste dostali v eurech. Jak známo, studená válka běží na plno a horká propagandistická válka k tomu nerozlučně patří. Protože naše oddělení paří k nejlepším desinformačním pracovištím EU, dostali jsme nemalý díl nově vzniklého koláče. Sorošovi lobbisté zapracovali a z daní prostého demokratického lidu se začalo platit mnohonásobně více na propagandistické ziskovky a na projekty, které bojují proti nebezpečným zprávám a webům. Za mého vedení jsme se dostali do vedení těchto pěšáků. Někdo je vést musí, a od toho jsme tady my. Jak dobře víte, tuto taktiku jsem sledoval od samého začátku. Proto nyní berete platy důstojníků, a ne těch pěšáků. Postupně jsem vyhazoval z tohoto oddělení všechny pitomce, kteří snažili vykolejit náš správně rozjetý vlak. A na konci tohoto roku mohu po posledním vyhazovu zodpovědně prohlásit, že konečně máme na tomto odboru kvalitní partu, která dovede ocenit jízdu správným směrem.

Jak dobře víte, naše taktika nazvaná "přicmrdávací spinning" byla vysoce oceněna na nejvyšších desinformačních místech. A naše jediná kolegyně má nejvyšší prémie na tomto pracovišti právě proto, že na tomto poli skutečně exceluje. Pro ni a pro vás všechny s radostí oznamuji, že se stala mou zástupkyní a v době mé nepřítomnosti povede celý odbor. Kolegyně nejlépe z vás pochopila, o čem je dnes desinformační kampaň, je pracovitá a tvůrčí. Spoustu úkolů dělala navíc a pod mým osobním dozorem. Rád bych vás seznámil se dvěma jejími iniciativami. Jde o infiltrace do velmi produktivních společenských okruhů. Její akce zdárně běží a nesou výsledky i pro vás všechny.

Za prvé a zásadně si drží odstup od profláknutých klausovců, kteří plují proti proudu za nakradené peníze z amnestie mafiánů a z agenturní činnosti jejich šéfa pro KGB. To samozřejmě v dnešní době není ideální příklad pro mafiánský neoliberalismus, tak se o něm s vrozenou českou skromností mlčí. Stejně tak si naše kolegyně udržela odstup od pražské kavárny, ale má s nimi výborné styky. To je třeba k tomu, abychom udrželi v chodu trolovací tým mladých pitomců, kteří předstírají studium na humanitních oborech v Praze. Je to zlatá mládež jednoho procenta, nebo zblblá jedním procentem. Někdo je musí zpravodajsky řídit a musí jim vysvětlit, jak se nejlépe nasadit pro demokracii a proti Putinovi. Naše kolegyně se toho ujala se šarmem, kultivovaností a s neoliberálním vnitráckým zápalem.

Po její půlroční práci je všem vnitrákům a bisce jasné, že ty mladé troly řídíme my. Ti pitomci mají hodně volného času, mladistvý zápal a hodně peněz od svých pražských a jiných papínků. Takže máme v záloze výbornou partu dříčů, které bychom museli platit. Stejnou operaci teď postupně dáváme do chodu v křesťanských kruzích zmasírovaných pravičáků. Tito nešťastníci neví po opětné zradě klausovců, kam se vrtnout. Jejich náboženští vůdci jsou stejná telata jako jejich zmatené stádo. Zatím máme v ruce všechny předpoklady k tomu, abychom je zmákli jako ty pražské pseudo-inteligenty. V padesátých letech to jistě nebylo jiné, ale tehdy jsem ještě nebyl na světě. Ale typ zpravodajského vedení těchto ideových pomatenců jsem se naučil od svých starších zpravodajských kolegů na StB. Ale perly se nemají házet sviním, jak moudře praví Písmo. Takže tuto zpravodajskou techniku postupně předávám své zástupkyni.

Její role milé a zapálené liberálky je vidět v propagandistických akcích na Youtube. Každý zná variace na Hitlerovu řeč v bunkru, když Rusové prolomili obranu Berlína a nastal konec Třetí říše. To je ohrané a bez účinku. Proto je třeba dělat variace na Harryho Pottera a na jiné pitomosti, které lidi znají. A toto už jsou filmařsky drahé věci, které musí někdo platit a musí připravit inteligentní propagandistický scénář. Horlivost mladých pitomců je bohužel přepjatá. Ti neoliberální hajlovači jsou schopni dělat propagandu o jeden řád pod Goebbelsem. Naše kolegyně taktně zasáhla do scénáře jedné potterovské kraviny. Domlouvala těm hajlovačům tak dlouho, až je nakonec přesvědčila, že změnili konec šotu na cimrmanovského Karla Gotta. A tuto část jsme psali spolu, chtělo to vtipnou, ale pevnou ruku. Kolegyně udržela celou věc na únosné míře komerční zábavy a těm mladým propagandistům zachránila kůži a výplatu. Jak dobře víte, tato milá sračka má na tubě docela úspěch. S kolegyní jsme se smáli, když dva z vás přišli s interním tipem o potenciálu, který skrývá tento typ reklamního šotu. To se pochopitelně odrazilo na prémiích naší kolegyně. Navíc si parta propagandistů kolem tuby mezi sebou řekla, jak je naše kolegyně zdatná. Její scenáristické renomé se nyní šíří i mezi kruhy mimo pražskou kavárnu.

Závěrem Vám chci popřát všechno nejlepší do Nového roku, který jistě přijde s mnohými výzvami. Své nástupkyni jsem dal úkol, aby koordinovala psy-ops akci mezi křesťany. Tito požívači náboženského opia jsou ze střední třídy, kterou je třeba bezpodmínečně držet u práce pro jedno procento, u nízkých platů a v poslušnosti neoliberálnímu režimu. Jak dobře víte z předešlých schůzí, výraz "korporátní fašismus" se na tomto pracovišti nebude používat. Kdo z vás má schopnosti pracovat na tomto dezinformačním poli, nechť za ní přijde a konzultuje s ní své nápady. Tato operace je zcela v její režii. Ti chytřejší a aktivnější z vás si už docela jistě všimli, že systematicky dávám šanci mladým a schopným a že jejich práci také po zásluze odměňuji. Z mých mladých let v StB to nebylo jinak. Kdo na to měl, tak šel nahoru a totéž dopřávám i vám, zejména v příštím roce.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!