Načítání...
 

Pravidla pro autory a diskutující

Diskuse na webových stránkách se řídí těmito pravidly:

 • Diskutující, autoři, redaktoři, šéfredaktor, redakční rada a zřizovatel webu jsou povinni se řídit duchem i literou „Listiny základních práv Evropské Unie“ (2007/C 303/01). Případné konflikty řeší podle organizačního řádu buď šéfredaktor, redakční rada nebo zřizovatel webu.
 • Redakce si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který porušuje výše uvedený bod.
 • Účastnit se jich mohou pouze lidé, kteří jsou registrování jako řádní přispěvatelé diskusního fóra.
 • Detailnější práva a povinnosti jak čtenářů, tak i autorů upravují organizační části příslušných webových stránek.
 • Redakce nepřebírá odpovědnost za obsah diskusních příspěvků ani neověřuje jejich pravdivost. Příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoliv názory redakce.
 • Na otištění textů není právní nárok.
 • Otiskneme pouze kvalitní a slušné příspěvky, které nebudou obsahovat formulace, jež by mohly být v rozporu se zákonem.
 • Autor ručí za originalitu a původnost textů, za případné porušení autorského zákona z jeho strany bude sankcionován.
 • Autor textu je v citacích povinen uvést zdroj nebo na něj odkázat.
 • Publikací textu se autor zavazuje, že všechna další zveřejnění budou obsahovat odkaz na e-republika.cz.
 • V textech ani na fóru není povoleno:
  • neslušné chování, jako např. urážky, hanobení národa, rasy nebo společenských skupin
  • zasílání spamu
  • vkládání komerčních odkazů
  • používání skryté reklamy
  • vkládání odkazů na stránky s nezákonným obsahem a pornografií
 • Porušení těchto pravidel může vést k dočasnému nebo trvalému znemožnění vkládání dalších komentářů, popřípadě ke zrušení registrace.

Děkujeme všem slušným a odpovědným čtenářům a přispěvatelům.
Redakce e-republika.cz