Výrazem roku se podle vydavatelů anglického výkladového slovníku Collins English Dictionary stalo spojení „fake news” označující falešné zprávy. My máme pro boj s takovými falešnými zprávami zřízeno i Ministerstvo Pravdy jak vystřižené z Orwellova románu 1984, v našem případě nesoucí název Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Úkolem každé moci je totiž zachytit cizí lži i pravdy, odhalit je jako lži bez rozdílu, padni komu padni, postavit na pranýř, ztrestat její hlasatele, zatímco své lži vyzdvihnout jako svaté pravdy pravdoucí. Lidu obecnému se tak dostane neomylné instituce, které může plně důvěřovat. A nejen může, ale dokonce i musí. Jak také jinak, když stojí tolik peněz.

Zní to vlastně dobře. Máme tu pod ministerstvem vnitra instituci, která nás bude chránit před falešnými zprávami a bude střežit náš klidný spánek.

Fungovat to ovšem nebude

Až na jeden háček. Nikdy to nefungovalo a fungovat nebude. Proč? Protože náš svět je založen na fake news. Falešné zprávy jsou součástí tohoto světa podobně jako voda a vzduch a dokud budou na světě alespoň dva lidé s mozkem v hlavě, nikdy to nebude jiné. Mnohem, mnohem nebezpečnější než falešné zprávy jsou jejich potírači. Inkvizice, cenzoři, tajné služby a další spolupracovníci vládnoucí moci vždy nakonec přispívali k mnohem nebezpečnějším a zhoubnějším poplašným a falešným zprávám s mnohem závažnějšími důsledky. Na jedné straně vyhlašovaly „svaté války“, spojenctví „na věčné časy a nikdy jinak“, na straně druhé vraždili ty, kteří s takovými oficiálně požehnanými „fake news“ nesouhlasili.

Několik historických, notoricky známých „fake news“ zpáv

  1. Jistý Giordano Bruno se proslavil tezemi o tom, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je nekonečný. Byl odsouzen a upálen na hranici roku 1600.
  2. katolický kněz Jan Hus prohlašoval že vedení války za peníze utržené z tzv. odpustků není svatým právem papeže, ale pouhým zločinným podvodem na důvěřivých lidech. Byl odsouzen a upálen roku 1415 v Kostnici.
  3. nakonec jistý Ježíš z Nazareta byl zhruba před dvěma tisíci lety odsouzen a ukřižován nikoliv jako hlasatel evengelia, neboli dobré zprávy, ale jako podvodník, šířící falešné zprávy.

Mýty, fakta a jiné pohádky

Prostě a jasně, „falešné zprávy“ jsou s námi od narození. Jako malí věříme pohádkám, čekáme na Ježíška a jeho dárky a klepeme se strachy před čertem. Postupně, jak dospíváme, učíme se nevěřit všemu, co slyšíme i vidíme. Učíme se používat rozum. Analyzovat, porovnávat, zkoumat. Kdo to nedělá, vystavuje se riziku, že si pořídí „půjčku bez rizika“ a skončí jako bezdomovec.

V televizi lžou od rána do večera a prokládají lží i jinak slušné filmy. Devět z deseti stomatologů doporučuje tuto pastu a tahle koza je zase pro, abyste odevzdali své peníze v příslušné bance a stali se „kontokorentiéry“. Kdyby tedy ten náš ústav pro pravdu měl konat v zájmu pravdy, musel by v prvé řadě zakázat reklamu a pohádky by mohly být vysílány jen s příslušným doprovodným slovem odborníků. Pokud jde o blížící se velikonoce, očekávám v kostele nějakého pracovníka „Centra“ bojujícího proti hybridním hrozbám, který všem věřícím vysvětlí, že zpráva o vzkříšení jakéhosi Ježíš z Nazareta je typickou fake news, sloužící cizí mocnosti, v tomto případě Vatikánu, jelikož jak je všem dobře známo, kdo zemřel, už nemůže vstát. Zakažme tedy reklamu, zakažme velkou část umění, neboť velmi často zobrazuje jen pokřivený falešný obraz reality, zakažme náboženství, zakažme pohádky, zakažme astrologii, numerologii, věhlasnou kartářku Jolandu, archanděla Uriela, zakažme zkoumání UFO, zakažme myšlení a naplňme slova známé Knížákovy písně

Zahoďte mozky, zahoďte srdce, zahoďte všechno, co vás dělá člověkem! Staňte se prasetem!


Zdroj: ZDE

Inkvizitoři a cenzoři všech dob to udělali a jak měli a mají pěkně plno ve žlabu! A o to jde. Aby se někdo nakrmil, a někomu zůstala nuda, beznaděj a oči pro pláč jako Winstonu Smithovi z románu 1984.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!