Zdravím, bohužel, pouze všechny muže a vítám vás na důležité schůzi odboru svolané kvůli prezidentským volbám. Naše první schůze po nastoupení nového ministra vnitra už proběhla minule. Ten hnusný web ji komentoval pod titulkem Náčelník chovanců provedl kontrarevoluci a byl pochválen. Být pochválen tímto mazaným jezuitským způsobem mne nijak netěší, ale chytrost nejsou žádné čáry. I když v této slabomyslné části světa to tak často vypadá. Pojďme k meritu věci, což je zapojení našeho odboru do prezidentských voleb.

Celkem s potěšením jsem konstatoval, že jste se rychle poučili nedávným vyhazovem našich neschopných spolupracovníků, kteří odešli hned po odchodu bývalého ministra. A dokonce jste mi soukromě sdělovali, které lobbistické skupiny na vás působily v případě prezidentských voleb. Tak si tyto intervence otevřeně shrňme. Na této půdě je třeba mít ve věcech zásadně jasno, než naše oddělení provede jakoukoliv akci a přímou intervenci v médiích. A jak dobře víte, moje linie je přísně apolitická a v souladu s ústavou. Proto nás také opustili bývalí politicky slabomyslní, ale jinak velmi iniciativní soudruzi-kolegové a bohužel s nimi i naše jediná soudružka-kolegyně. Tito odchovanci našeho odboru dnes aktivně pracují v civilních desinformačních službách, ale nikoliv na ministerstvu vnitra. Tak to vezměme popořádku a projděme si lobbing provedený na našem odboru všemi devíti kandidáty.

Nejprve se zastavme u proatlantických klintonitů, kteří hlásají bývalé ideály modrých strak. Ale jak dobře víte, tito volební koníci jsou oddělení kouřovou clonou pravdoláskařské propagandy od skutečných kandidátů modrých. Lobbisté z Kroměřížské výzvy vám tloukli do hlavy, že máte v tomto oddělení mediálně pracovat pro tři hlavní esa. Tito transatlantičtí kandidáti postupně vybíhali z korporátní stáje jednoho procenta přesně podle míry zoufalství, která rostla po tiché podpoře prezidenta Zemana. Tak se na ty blanické rytíře české demokracie podívejme z blízka. Nebudu je jmenovat, ale jistě si rozumíme.

Husákovo akademické dítě je nemastný a neslaný prorežimní arivista a na fejkovém plakátu vypadá jako bývalý prezident Husák. Společného mají hodně, ale nikoliv to, že jeden osm let seděl a druhý se málem stejnou dobu flákal po Západě. Německé jméno dalšího lobbisty tlačeného kandidáta nesouzní s jeho leností diktovanou opět jedním procentem. Tento muž vedl hlavní statistický úřad tak, aby maskoval zlodějny jednoho procenta. Pod jeho vedením statistici jednoduše nepracovali a dělali jen to, co museli, aby je nezavřeli za nečinnost. Výsledek je, že nemáme základní údaje o stavu nerovnosti jednotlivých vrstev společnosti. Statistická diverze zakryla tunelování a de facto zmanipulovala ukazatele hospodářské výkonnosti státu. Za toto inteligentní lhaní mu jedno procento dalo peníze na kampaň. Ten poslední inteligent vyběhl až nakonec, aby jej volili úplní zoufalci a nerozhodní voliči. To bylo vidět, protože za něj v tomto odboru skoro nikdo nelobboval, ale černý kůň v záloze je do tak důležitých voleb zásadně třeba.

A nyní k fašistické skupině obou kandidátů, kterou podporují jednak pravicoví extrémisté a jednak vojensko-průmyslový zbrojařský komplex. Ti žijí z probíhající války proti Zlu a jejich zaměstnanci a příznivci je jistě volit budou. Další kandidát jezdí ve škodovce a potřebují s předešlou skupinou vytvořit ráj montoven se zahraničními dělníky pracujícími za minimální mzdy. Pak je třeba ale zničit dosavadní sociální systém státu. V něm těch 99 procent chudých alespoň neumře před nemocnicí nebo hlady po vytunelovaných důchodech. Kdyby totiž měli tito neoliberálové platit v sociální zabezpečení i těm cizím otrokům v montovnách, tak by tady žádný korporátní kapitalismus jednoho promile nemohl běžet. Ty otroky potřebujeme, aby běžel český montovní zázrak a také, aby se mohly trvale snižovat mzdy. Tomu perfektně rozumí také bývalý voják a velitel modrých strak, který stojí na výplatní listině jedné z těchto vůdčích korporátek. Ale jako prolhaný pravičák bude tvrdit společně s extrémisty, že je proti dovozu otroků. Přitom z jejich práce žije. Slibem pravičáka nikoho chudého nezarmoutíš, že ano. To ví i ten kandidát-gambler.

O prezidentovi Zemanovi mluvit nebudu, protože jsme státní úředníci. Naší služební povinností je hájit současnou zahraničně-politickou linii státu, kterou tento prezident zásadně a efektivně určoval a dodnes určuje. Pokud se podíváte do zápisů předešlých schůzí, tak tam jasně najdete moji úřední, ale nikoliv osobní podporu tomuto kandidátovi. On má rád jen a pouze korporátní vítěze. Na lúzry okamžitě zapomíná v momentu, kdy prohrají. Nebudu z tohoto úředního postu komentovat jeho prezidentská vystoupení a aktivity, protože to bych jednoznačně překročil apolitické zaměření našeho odporu. Ale pokud Česko je a bude křižovatkou Východu a Západu, tak jeho zahraniční politika a základní linie daná pro propagandistickou práci našeho oddělení platí až do odvolání.

Takže je jasné, jak se máme zachovat. Prezidentské volby se nás přímo netýkají a jak každý nás bude volit, to je jeho občanská věc. Využil jsem napjaté situace pouze k tomu, abych upozornil všechny lobbisty a interventy na profesionální kvality našeho oddělení. Ty se budou hodit každému, kdo bude prezidentem. Jak dobře víte, naše oddělení dostalo úkol vyvážit aktivní manipulace na Facebooku a Google tím, že vytvoří podobnou mediální facebookovou úderku jako měla Katie Harbathová v USA. Takže trollíme v naší mediální skupině na různých fórech tak, aby se výrazně nezmenšily šance dosavadních provládních činitelů. Viz skvělé řízení a velmi citlivé zásahy těchto amerických skupin do všech velkých voleb, zejména v USA, Indii a Rusku. Pro vaši informaci přidávám odbornou studii, na které tito lidé staví (Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks). Výzkum sledoval emoční manipulace přes sociální sítě u celkem 689 tis. lidí na Facebooku. Jak říkal Lenin: Učit se, učit se, učit se. A jako nestranný státní úředník dodávám: Učit se nedělat přímou politiku.

Doufám, že jsem vás uklidnil a že jsem vnesl do našeho apolitického pracoviště ducha klidné spolupráce. Principy jsou jasné. Přímý lobbing a zneužívání zdrojů a know-how oddělení pro některého z kandidátů bude potrestáno důtkou a návrhem na vyhazov. Jsme státní úředníci a naším úkolem je bránit současný stav českého korporátního kapitalismu. Jeho blahodárný vývoj by neměl přerůst v korporátní fašismus a v rozvrat sociálního státu. Obojí by bylo jednoznačně za hranicemi současné podoby ústavnosti, kterou má každý prezident z principu hájit. Proto musíme dbát na rozumnou vyváženost volebních zájmů na sociálních sítích vzhledem k tomuto významnému poslání našeho pracoviště. Naším úkolem je hájit reálnou českou demokracii a reálný český kapitalismus. Proto musíme pracovat do voleb na sociálních sítích tak, aby tato vyváženost zájmů byla respektována.

Pokud jste nepochopili, jak máte postupovat v rámci svých resortů a odborností, tak se přijďte soukromě zeptat a konzultovat si své stanovisko. Nemusíte se ničeho obávat. Nebudu to chápat jako výraz vaší neschopnosti. Jako bývalý marxistický činitel už mám něco za sebou, protože jsem léta pracoval v systému reálného socialismu. Ve srovnání s velkými obraty dějin danými reálně jsou tyto volby pouhá bouře ve sklenici vody. Ale uznávám, že po tolika rychlých otřesech a zvratech na našem novém pracovišti to tak mnohým mladším ročníkům vůbec nemusí připadat.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!