Vítám vás na první povolební schůzi v našem odboru po nastoupení nového ministra vnitra. Začneme pozitivně a úředně, a tedy kontrarevolučně. Pohledem do sálu jste jistě zjistili, že naše řady značně prořídly. Důvod je jednoduchý. Po odchodu bývalého ministra vnitra jsem okamžitě odvolal z funkce jeho spolupracovníky v našem odboru, kteří za mými zády provedli desinformační revoluci. Okolnosti znáte a ten hnusný web, který byl cílem jejich nezdařeného útoku, je popsal v článku Chovanci zpackali DDoS aneb Dosti Drzé osobní Srocení. Mezi námi děvčaty: pokud o někom z vás vyjde podobný článek a bude pravdivý, tak letí zcela automaticky. Naši kolegové a bohužel i naše jediná kolegyně postupovali v rozporu s ústavou a zásadně porušili platný právní řád. Obojí by jim asi prošlo, protože naše pracoviště má za úkol chránit naše demokratické zřízení, a to vždy nejde v rukavičkách. Jenže naši milí kolegové a kolegyně udělali ještě horší věc, než byl jejich protiústavní přestupek. Spáchali hrubou chybu v provedení svévolně spuštěné útočné zpravodajské operace na nepřátelský web. Jejich DDoS útok dopadl fatálně špatně a zmíněný nepřátelský web zesměšnil jejich fušeřinu fatálně kvalitně. Takže následoval stejně fatální krok i z mé strany. Dopředu jsem je varoval, že je z tohoto oddělení vyhodím hned po nástupu nového ministra, což se také stalo. Nový šéf mi již před nástupem do funkce jasně schválil celou strategii tohoto oddělení. Mediální neandrtálci z podstaty naší práce nemají žádné místo v tomto intelektuálně zdatném a dynamickém kolektivu.

Jak dobře víte, s bývalými kolegy jsem se rozloučil slušně. Dal jsem jim materiál k tomu, aby dostali místa analytiků u desinformačních webů a neziskovek, které platíme nepřímo buď my, nebo je přímo platí velké korporace. Jejich produktem byl nový seznam proruských webů a popis jejich nepřátelské aktivity. Jistě se divíte, proč se na jejich seznamu objevil ten hnusný web až v dolní polovině, a nikoliv na prvním místě. A přitom na něj tolik nadávám. Odcházejícím a poněkud primitivnějším kolegům bylo třeba dát první munici do boje, ale nikoliv rozhodující materiál. A s ním by si beztak nevěděli rady, protože přesahuje jejich schopnosti, navíc ovládané paralyzujícím afektem plynoucím z jejich neschopnosti. Zmíněný web má zcela jiné zaměření a obsah, který převyšuje jejich běžné protiruské chápání. Ale s tím lhaním a pitomostmi, které mají v mediální torně, se dobře uživí v probíhající horké informační válce i jako běžní pěšáci. A kanónenfutr je nutný v každé válce, i té informační. Naši bývalí kolegové opravdu nejsou na stejné rovni jako zmíněný nepřátelský web. Vy už jste informační důstojníci v nové válce a doufám, že výzvu a úroveň tohoto webu přijmete za vlastní normu práce.

Takže je dobře a věci jen prospěje, když lidé budou znát ten hnusný web jako obecně proruský produkt. Lidé by tam neměli zbytečně chodit, a hlavně by neměli číst jejich články. Ty jsou naštěstí těžké a nerozumí jim ani běžní rusofilové, kteří mají černobílý obraz světa postavený naruby. Proto jsou už zcela imunní proti našim projektům. Ale v logice černobílé optiky jsou občansky angažovaní rusofilové stejní pitomci jako námi placení rusofobové. Normální občan se vyhýbá oběma skupinám, a o to nám jde, aby se o nic veřejného nezajímal. Proto je zařazení tohoto webu na chvost našich nepřátel dostatečně nezajímavé a nevyvolá nežádoucí negativní reklamu. Drazí a propuštění kolegové tak ve své obvyklé prostotě splnili požadovaný úkol, aniž by porozuměli jeho hlubšímu smyslu. A tak to má na našem pracovišti také být. Uvedl jsem tento příklad jako typický i pro další spolupráci s desinformačními kanály typu korporátních zájmových webů. Jistěže to jsou naši cenní a spolehliví partneři v boji proti cizorodým informacím. Ale na druhou stranu se nemůžeme v žádném případě snížit na jejich primitivní úroveň.

Je nás tedy mnohem méně, ale zato mezi námi zůstali kolegové, kteří mají právo na vyšší plat daný nezměněným rozpočtem našeho oddělení. Proto čekám za vyšší honorář také mnohem kvalitnější práci. Na závěr porady jen několik slov o rozhovoru s novým ministrem vnitra. Jednoznačně podpořil naši linii zákonného postupu a pouze analytické intervence. Vysoce ocenil naše mezinárodní zapojení do desinformačních center EU a NATO. Pan ministr pevně doufá, že se zapojíme i do připravované spolupráce s velkými vyhledávači, jako jsou Google, Youtube, Facebook a Twitter. Hlavním tématem naší práce pochopitelně je a bude nelítostný boj proti všem teroristickým a extremistickým tendencím, které by mohly ohrozit naši mladou a křehkou kapitalistickou demokracii. Pak to ale znamená, že nemůžeme být primitivní rusofobové na způsob našich bývalých kolegů, s nimiž jsme se už definitivně rozloučili. Čeká nás odpovědná desinformační práce dlouhodobého charakteru, která musí správně podporovat a usměrňovat studenou válku. A to není jednoduchá úloha. Lidi je třeba vhodně zastrašit a mediálně nasměrovat, ale nikoliv bezhlavě vyplašit. K tomu očekávám vaše iniciativní návrhy pro příští schůzi.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!