Frustrace z vlády, politiků v parlamentu, prezidenta Napolitana a hospodářské katastrofy, blížící Itálii kvapem k Řecku, vyhnala na shromáždění Hnutí 5 hvězd do Janova 1. prosince 2013 na 200 000 účastníků. Historické náměstí možná zažilo tohoto dne historickou událost a nástup nové epochy. Kdoví? Je pro dnešní Evropu symbolické, že janovské Náměstí vítězství, kde se manifestace před evropskými volbami konala, bylo politiky pronajato na 100 let americké nadnárodní korporaci.

Italové zuří. Video je zde, stojí za to, vyslechnout si proslov Beppe Grilleho celý, protože to, o čem mluví, se týká i nás v Česku. Viz jeho zajímavé interview o politice: Beppe Grillo: Kdo chce vydělávat, ať vypadne z politiky a jde pracovat.


Grillo představil na tomto mítinku volební program Hnutí 5 hvězd. V eurovolbách bude mít silnou konkurenci v odštěpené Berlusconiho straně Forza Italia, která je rovněž euroskeptická a pléduje za vystoupení Itálie z eurozóny. Co program Hnutí 5 hvězd obsahuje?

  • Referendum o euru. K tomuto bodu Grillo navrhuje vytvoření aliance jižních středozemních zemí. Ty by měly zavést společně euro 2.

  • Odstranění fiskálního paktu a požadavku na vyrovnaný státní rozpočet. Ze tříprocentní hranice deficitu státního rozpočtu musí být vyloučeny výdaje státu na inovativní investice. Mezinárodní společenství nemůže podle 5 Hvězd chtít, aby pár politiků zavázalo smluvně zemi, že bude snižovat výdaje po dobu 20 let o 50 miliard ročně. Nelze se vrátit do doby kamenné. Nezbytné výdaje musí napomoci nastartování ekonomické obnovy, která umožní vytvoření pracovních míst. Dále obnovu ekologického zemědělství, jehož produkty půjdou na vnitřní trh a vytvoří hráz proti snižování potravinové soběstačnosti země, na kterou se valí importy nadnárodních potravinových monopolů. Plán požaduje investice do nových technologií, ekologicky šetrných zdrojů energetiky a především zastavení podpory nadnárodních firem z peněz italských daňových poplatníků, které seberou peníze a pak investují někde, kde je „levnější pracovní síla“.

  • Vytvoření eurobondů. Jižní země se staly podle Hnutí 5 hvězd obětí eura a jediný, kdo díky politice EU vydělal, je Německo. Proto je potřeba, aby se země jako Itálie, Francie, Portugalsko, Řecko a Španělsko, které mají podobnou kulturu a přírodní podmínky, spojily. Hnutí 5 Hvězd považuje proto o vytvoření evropského hrnce společných dluhů – systému eurobondů - za příspěvek solidarity, pokud se nemá Evropská unie rozpadnout v důsledku vnitřní animozity.


(Pozn. redakce: Grillo nechce ale vidět, že němečtí daňoví poplatníci nebyli těmi, kterým euro pomohlo k blahobytu. Německým pracujícím se silně utahoval 20 let opasek, mzdy stagnovaly vzhledem k nárůstu produktivity, zvyšovala se daňová zátěž i zadlužení samotného Německa. Viz článek Proč německý automobilový průmysl kraluje.)

  • Ztráta monetární nezávislosti znamenala ztrátu svobody a přivedla zemi do katastrofy. Grillo proto vyzývá mladé lidi, aby neemigrovali, ale dali se do boje o svou zemi.

„Současná vláda a negování všech našich iniciativ a zákonů v parlamentu, vedou zemi do agónie“, říká v jedné z pasáží proslovu. A dále vyzývá k akci:

Beppe Grillo, Janov wrote:

Místo akceptování této agónie budeme muset přejít do útoku. Musíme vyhrát volby. Jako první ty evropské. Budeme muset jít do vlády a osvobodit tuto zemi od všech predátorů, kteří Itálii za posledních dvacet let vyrabovali a ždímají i poslední kapky krve z těch, co už nic nemají.
Nikdo z nich se nezachrání, politici, velkoprůmyslníci, služebná a prolhaná média, byrokrati a bankéři. Tyto skupiny zradily a nechaly padnout Itálii. Budeme si muset možná představit i nové hranice, když to nepůjde jinak.
Musíme volby vyhrát. Ale nechci vidět v parlamentu ženy se silikonovými ňadry a vycpanými zadnicemi, ale ženy, které pracovaly a něco umí a mohou této zemi pomoci.
Jsme zemí, která dala světu renesanci, kulturu, mnoho géniů, a máme se spokojit s cílenou likvidací vzdělanosti v zemi, kterou předstihuje dnes už dokonce i africká Rwanda? Protože 7 z 10 Italů je dnes pologramotných.
Musíme jít za všechny představitelné hranice – OLTRE! Aby nám zabránili, abychom se dostali do vlády, budou na nás muset poslat tanky!


Zdroje: Beppe Grillo Blog.it , DWN.de, video youtube