Revoluční v sociálních službách se snaží býti MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), které připravuje v rámci projektu "Podpora procesů v sociálních službách", novelu zákona č. 108/2006 o sociálních službách, jejíž účinnost by měla začít 1. 1. 2016. Cílem novely zákona by měla být efektivnost, pružnost a flexibilita v reagování na skutečné potřeby klientů, schopnost poskytnout požadovanou službu pro klienta, zjednodušení procesu registrace, méně administrativy, zefektivnění inspekčních kontrol a především revoluce v průlomové proměně typů sociálních služeb. MPSV v tomto taktéž spolupracuje s APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb).

Zástupkyně tiskové mluvčí MPSV k tomu říká:

Hana Jandová wrote:
Méně administrativy a zjednodušení systému pro poskytovatele sociálních služeb, dostupnější pomoc těm, kteří ji potřebují. To jsou cíle, které motivují MPSV k zavedení takzvaného „balíčku sociálních služeb“, jejímž prostřednictvím by se celý systém měl stát přátelštější k lidem i podnikatelům.“

Úprava navazuje na vládní snahu řešit sociální problematiku věcně a cíleně, viz článek Vláda začala řešit bezdomovectví. Viceprezidentka APSS ČR pro služby sociální prevence říká k revoluci v sociálních službách následující:

Margita Pištorová wrote:
Redefinice služeb dají poskytovatelům možnost pružně reagovat na aktuální potřeby uživatelů.

Středem pozornosti jsou současné typy sociálních služeb, kterých je dnes 33 variant. Je jich opravdu hodně a zeštíhlení je na místě. Nejde jen o vysoké číslo, ale taktéž o to, že velký počet druhů služeb komplikuje administrativu. Místo plné angažovanosti sociálního pracovníka v pomoci pro klienta face to face se dělá neužitečná práce vyplňování zbytečných byrokratických dokumentů. A v neposlední řadě by měla být změna přijatelná i pro veřejnost. I když má zájem poznat systém sociálních služeb, lidi odrazuje vysoký počet služeb, nejasnost rozdělení, což je studium minimálně na několik hodin.

Současné rozdělení sociálních služeb (33 typů)

Sociální poradenství: základní poradenství + odborné poradenství

  • služby sociální péče: 14 druhů
  • služby sociální prevence: 17 druhů

Nové rozdělení sociálních služeb na 6 typů

Služby sociální péče:

  • terénní služba
  • ambulantní služba
  • pobytová služba


Služby sociální prevence:

  • krizová služba
  • kontaktní a aktivizační služba


Sociální poradenství:

  • služba sociálního poradenství a podpory

Současné organizace poskytující sociální služby si budou moci vybrat z „balíčku sociálních služeb“. Ten bude charakterizovat jejich pracovní činnost a měl by jasně a zřetelně stanovit finanční, personální, technické zajištění a jak má sociální služba principiálně vypadat.

Redukce typů sociálních služeb bude vskutku značná. Nová typologie sebou nepřinese jen zeštíhlení počtu služeb, ale taky velkou změnu do zavedené praxe všech druhů služeb, které projdou značnou transformací.

Čas ukáže, zda cíl MPSV dovede do úspěšného konce i ve spolupráci s APSS a roku 2016 bude přijata novela zákona č. 108/2006 o sociálních službách a revoluční redefinice sociálních služeb se stane přínosem jak pro sociální pracovníky, tak především pro potřeby občanů České republiky.