Nezávislé weby jako je ten náš milují majora, pardon, nyní plk. Kubiceho nezištnou občanskou láskou. Jeho činnost systematicky sledují již od roku 2009, viz tato studie jednoho z jeho nesčetných případů. Tento bojovník za lepší a vyšší příští umí trumfnout v upřímnosti i Stanislava Grosse, bývalého socanského kluka z plakátu.

Začátkem února přinesl tento chrabrý muž do Sněmovny umně svázaný svazek papíru s písmenky, fotkami a tak, nazvaný "Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a koncepce boje proti extremismu pro rok 2012." Název je fantasticky dlouhý a odpovídá fantastičnosti pojednávaného tématu, viz Sněmovní tisk 745. Celou zprávu si můžete stáhnout zde. Dejme slovo hrdinovi od Budišova, který je shodou politických okolností i současný ministr vnitra ČR.

Bylo by chybou soustředit se pouze na neonacisty a opomíjet druhou část politického spektra. Nové úkoly pro rok 2012 se věnují extremismu levicovému. Jedná se zejména o oblast vzdělávání, prevence a právní analýzy. Zaměříme se i na psychologický rozbor odsouzených extremistů a oběti trestné činnosti z nenávisti.
Materiál je předkládán bez rozporů. Nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Současný vývoj extremistické scény nevybočuje z námi predikovaných scénářů. Mohu zodpovědně prohlásit, že je v našich silách tuto bezpečnostní výzvu zvládnout.


Mnozí z našich přispívatelů včetně mne pracují pro sdružení ProAlt, které pan ministr vede na seznamu oněch radikálních levicových organizací. Takže nechme extremistické žerty stranou a protože dosud nefigurujeme na seznamu Kubiceho slavných "případů" a nikdo z nás zatím neudělal nové politické vězně, věnujme se v poklidu této vcelku nic neříkající zprávě. Z našich daní stála jistě mnohem víc než celá dobrovolná a neplacená činnost ProAltu či náš web, ale tuto maličkost ponechme stranou. Ministr Jan Kubice je zde proto, aby chránil zkorumpovaný establishment a nikoliv proto, aby o něm kriticky přemýšlel.

Za prvé a podstatně. Jistěže je třeba, aby vnitro a jeho fízlovací orgány aktivně bádaly nad nebezpečím extremismu a terorismu, což ostatně činí každý rozumný stát. Jiná věc ovšem je, jak bádat a kde hledat skutečná nebezpečí. Ministr ve své zprávě mluví o extremismu, tak jej vezměme za slovo.

Celé bezpečnostní "simulákrum" (hezký termín Jana Čulíka) připravené pro Sněmovnu působí dojmem, že po každé vykonané veřejné demonstraci kohokoliv a kdekoliv, přijdou diví agenti a hezké agentky k nástěnce nazvané "Panu ministrovi Kubicemu s láskou" a tam nalepí fotky z akce jako doklad, že neberou naše peníze zbytečně. Pak napíší krátkou svodku nebo ji zkopírují z ČTK či z webu dané organizace a jdou do hospody s pocitem dobře vykonané práce. Výsledkem je ona studie, kterou jsme zaplatili z našich daní. Pardon, ještě tam přibyly z wikipedie či něčeho podobného vysvětlující článečky ohledně Řecka a jiných zemí.

A nyní k věci, čili k tomu, co ve studii není a pochopitelně pod tímto pánem nikdy nebude. Kdo rozvrací stát a představuje nebezpečí zdivočelého extremismu? Jen to vyjmenujme v několika stručných bodech, aby pan Kubice věděl, že i my víme.

  • Klausova amnestie, která věcně naplňuje skutkovou podstatu rozvracení státního zřízení, viz 2. číslo 2013 z e-republiky.
  • Činnost mafiánských struktur napojených na politické strany, které pomocí účelně upravených zákonů (viz typický případ soláru) systematicky, úmyslně a trvale rozvracejí ekonomický a politický systém země.
  • Zásahy Kubiceho, nějakého Íčka a dalších nejmenovaných pravicových a levicových extremistů do systému nezávislého vyšetřování policejních složek, jejichž klíčové týmy byly rozpuštěny nebo paralyzovány účelově prováděnou reorganizací.
  • Kradení jak na běžícím pásu všude, kam se podíváš, včetně třídní spravedlnosti, jež slouží těm, kteří si ji zaplatili přímo z privatizačních tunelů a z dalších zlodějin.


Takže ne-major Kubice by mohl svou zprávu doplnit o pravicové napomáhání k extremismu přímo na místech nejvyšších a dokonce na postě řekněme přímo ipsisimním. Ale to by byla jiná debata. Ale tu bych rád platil za své daně, a ne tento propagandistický škvár.