U policie se o evidenci nediskutuje, tu vymýšlejí jiní páni. Když je dáno shůry rozkazem, tak se příslušná kolonka vyplní a trestná činnost se zapíše. Že to v případě extremismu už roky nestojí za námahu, to můžete posoudit sami. Češi jsou hodně spořádaní, i ty mravnostní úlety činí jen 0,76 %. Radikální politika přímé akce přitahuje tradičně pasivní Čechy jen nepatrně. I těch pověstných mravnostních úchyláků je podle policejních statistik desetkrát víc než politických extremistů. Policejní statistika zaznamenala pouhých 201 extrémistických trestných činů (objasněno 132), což je z celkové kriminality za rok 2014 pouhých 0,07 %. Podívejte se na tabulku.

Podíl jednotlivých druhů trestné činnosti na zjištěné kriminalitě v ČR v roce 2014Toto zoufale malé číslo se už od roku 2006 pohybuje v rozmezí od 0,05% do 0,08%. Ani při těch bouřlivých světových událostech jsme to prostě nezvedli. Asi není čas na hrdinství. Jednou se pracuje na říšského protektora Heydricha, jindy na Babišův Agrofert, a mezitím trvale jedou německé montovny na tři směny. Našinec prostě nemá čas jít na ulici dělat politiku, sotva stihne po práci tu hospodu. A policejní agenti ten extrémismus sami nevyrobí, i když podle papírů dělají na tři směny v kuse, jak v té německé montovně. Zvýšení nezvýšené aktivity extremismu se dosahuje zcela jednoduše. Na ohlášenou demonstraci konvičkářských fašounů samozřejmě přijdou nesouhlasící levičáci. Pilní bretšnajdři si hned napíší dvě čárky za dvojí extremismus, jak uvidíte dále. Toto depresivní anti-extremistické resumé dokládá shrnutí ze strany 6, které zde z části citujeme.

Pokračovala krize pravicově extremistické scény. Docházelo k další fragmentaci, poklesu aktivit ve veřejném prostoru. Pravicově extremistická scéna hledala jiná než protiromská mobilizační témata. Začala akcentovat islamofobii a obranu evropských, resp. národních tradic a kultury. Více reflektovala zahraniční trendy. Výrazněji se začala projevovat islamofobní scéna. Došlo k nárůstu aktivit levicově extremistické scény. Krajní levice se začala více orientovat na lokální problémy a témata, v některých případech využívajíc kontaktů do místní samosprávy. I levicoví extremisté čerpali inspiraci v zahraničí. Stejně jako v minulosti pokračovaly mobilizační kampaně.


Na veřejné akce typu shromáždění a demonstrací mají už dlouho skoro monopol jen pravicoví extremisté. Ale i oni se potýkají s poměrně nízkou průměrnou účastí, jen okolo třiceti osob. Takže slovy policejní zprávy se nic neděje, ale tak to pochopitelně nelze napsat. Nebezpečí trvá, a tím důvod existence námi placených bretšnajdrů.

Lze konstatovat, že krajní pravici se nedaří svolávat a mobilizovat své stoupence na veřejná shromáždění a demonstrace. Prakticky jakákoliv veřejně pořádaná akce pravicových extremistů se neobešla bez protestního shromáždění jejich odpůrců, byť mnohdy byly počty protestujících odpůrců marginální.


Toto prosím zaznamenejte, protože to máte statistické čárky dvě. Na pomyslnou účtenku se píše každému jeho čárka samostatně, i když ze selské logiky věci by to měla být čárka jedna. Za redakci e-republiky nás samozřejmě těší, že pomalu nabíráme vyšší civilizační standard. Na protestní shromáždění proti akcím pravicových extremistů už je pravidelná odpověď odpůrců z řad angažované veřejnosti. Pojem extremismus je na stránkách MV definován stručně takto.

Extremismus obvykle používá tyto instrumenty: historický revizionismus, sociální demagogii, aktivismus, podporu verbálního až fyzického násilí vůči oponentům a vůči apriori definovaným sociálním skupinám a konspirativní teorii. V České republice se policie zaměřuje na extremisty pravicové (inspirované a používající v prvé řadě nacionální, rasovou, etnickou zášť, sympatizující s historickým fašismem nebo nacismem), a levicové (motivované především záští sociální, třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem nebo anarchismem).


Zprávy nového ministerstva lásky za časů EU-krize vychází z jednotného pojetí extremismu jako podhoubí aktivit zaměřených proti ústavnímu zřízení a jím chráněným hodnotám. Takto se už ustálila i judikatura soudů. Časy se mění a tato definovaný rámec se jeví policistům příliš úzký. Policie už delší dobu přiznává, že ne všechny subjekty zmíněné ve Zprávě se v roce 2014 dopouštěly nezákonné činnosti. Ale takto bychom si na protiteroristický chleba nevydělali, soudruzi. Policisté argumentují, že některé skupiny naplňují znaky extremismu z dlouhodobého hlediska. Inovovat je třeba. Proto se požaduje změna definice extremismu s tím, že stačí dlouhodobé sledování tzv. "extrémistických skupin", aby byla naplněna skutková podstata porušování ústavy.

Ministerstvo vnitra do budoucna nevylučuje komplementaritu s koncepty hate crimes (tj. trestných činů z nenávisti, trestných činů z předpojatosti nebo trestných činů s kolektivní předsudečnou motivací) a zastává názor, že existuje prostor pro posilování prvků hate (bias) crimes u policejních a justičních složek.


K tomu dodáváme za redakci jen stručně. Policie si takto statistiky určitě zvýší, viz tabulka extremismu dole za hubená léta 2006-2014. A za těchto časů zlých se jistě budou hodně snažit a definici myšlenkových zločinů možná dotáhnou k až elastickým paragrafům typu politického procesu s Michalem Kesudisem (Kesudis odsouzen, justiční komedie pokračuje). Jenže v politicky líném Česku inovovaný "extremismus" asi nedosáhne ani na lajnu mravnostních úletů. Radikální politika přímé akce tady prostě netáhne. A to prosím korporátní média pilně plní zadání pro vytváření imaginárních strašáků a nafukují sebemenší maličkost až do úplné trapnosti. Ale pořád to nestačí. Statistiky nerostou a solidní vnitřní extremismus hodný skutečného zájmu policie pořád nemáme. Přišel čas na změnu, proto asi dojde ke změně definice pojetí extremismu.

Celkový počet trestných činů s extremistickým podtextem zaevidovaných na území ČR v letech 2006 až 2013 (dle Evidenčně statistického systému kriminality Policejního prezidia ČR - ESSK)

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Zaevidováno TČ
248
196
217
265
252
238
173
211
201


Podíl(%)
0,07
0,05
0,06
0,08
0,08
0,08
0,06
0,06
0,07
Objasněno TČ
196
119
126
186
168
157
116
144
132

Stíháno osob
242
181
195
293
231
246
208
198
157

Z celkového počtu 357 740 zjištěných trestných činů na území České republiky bylo
v r. 2003 zaevidováno 335 tr. činů s extremistickým podtextem, tj. 0,09% (0,1% v r. 2002)
z celkového objemu zjištěné kriminality.Zdroj:
ST 528 část č. 1/12 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2014
Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2014.pdf


Psali jsme k tématu

  • Třicet případů majora Kubiceho aneb Vládní zpráva o extremismu Extrémně bídná zpráva o extremismu. Další z třiceti případů bývalého majora Kubiceho, potažmo současného ministra vnitra. Nezávislé weby jako je ten náš milují majora, pardon, nyní plk. Kubiceho nezištnou občanskou láskou.
  • Roste chudoba, roste kriminalita Ministr vnitra Milan Chovanec předkládá Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2013 (6MB). Rozsáhlou stostránkovou zprávu okomentujeme jen v některých bodech.
  • Aktivisté a demokraté se stávají nepřáteli státu Lidem volené vlády začaly poslouchat zvrácenou logiku moci a peněz. Aktivisty za lidská práva považují za nepřítele státu. Ve skutečnosti jsou nepřítelem občanů často i samotné vlády.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!