Ministryně Marie Benešová podala dvě stížnosti proti porušení zákona. Jedno ve prospěch Pavla Tykače (30. 12. 2013) a druhé jakoby v jeho neprospěch (6. 1. 2014). V jednom z nich Benešová uvádí (kráceno):

Marie Benešová wrote:
Je třeba zmínit, že obviněný Pavel Tykač, jak nasvědčují zjištěné okolnosti, ihned po vyvedení více jak jedné miliardy z CS Fondů tyto prostředky vyvedl do zahraničí, tedy zcela mimo dosah orgánů činných v trestním řízení a je tedy zřejmé, že předmětem posouzení je vysoce nebezpečné jednání, jehož důsledkem je výjimečně vysoká škoda. Z učiněných relevantních zjištění totiž dostatečně vyplývá, že se obviněný Pavel Tykač podílel na protiprávním jednání a již dříve vyvinul snahu vyvést neoprávněně získaný majetek do zahraničí.

Tento svůj náhled Benešová opírá o řadu doložených skutečností, popis transakcí a výpovědi, z nichž velmi výrazná je opakovaná výpověď Františka Buška. Výpověď ostatních zainteresovaných osob je zmíněna zcela okrajově, včetně čtené výpovědi Schimmelpfenniga. Na druhou stranu v jiném podání je Benešová odhodlána zcela propustit Tykače ze spárů neobjektivní justice pro následující skutečnosti.

Obviněný Tykač si totiž nechal udělat dva posudky na papír, který dodal K. Sch. jako zápisy z roku 1997. Tyto posudky si nechal zhotovit 26. 9. a 14. 11. 2012. Ovšem jako na potvoru, soudu je dodal až 7. 1. 2013, tedy v den jednání odvolacího Vrchního soudu, a k soudci se dostaly až 50 minut po skončení odvolacího řízení. Takže podle naší ministryně nespravedlnosti stačí, když na soud doručíte nějaký papír v den konání soudu, a když se vám nebude výsledek soudu líbit, ministr za vás podá stížnost pro porušení zákona, jelikož soud se nezabýval právě tím, co někdo zrovna šoupnul do podatelny. Objektivně tak je podle Benešové na vině soud. Nesmíte tam dokument ovšem dát den předem, to by jej soud posoudil a zamítl, případně vzal na vědomí a řízení proti vám by pokračovalo vesele dál. Nesmíte to dát, ale ani den poté. To by zase vypadalo, že byste podání mohl dát třeba rok po soudu a stěžovat si, že k němu soud nepřihlédl. Prostě, musíte v tom umět chodit jako Tykač a spol.

To znamená, že vám celá tato anabáze bude k ničemu, i kdybyste to tam dali kdykoliv a jakkoliv, protože by vám chybělo to nejpodstatnější. Známosti s těmi správnými lidmi, do jejichž party zrovna patří ministr spravedlnosti. Závažnou skutečností, kterou rozbijete žalobu za ukradenou miliardu jako by nic, pak může být druh písma dokumentu. V tomto případě se jednalo o font Calibri, které existuje až od roku 2007. Takže podle Benešové, když mám zápisky v notebooku z roku 1997 v písmu Times Roman, převedu-li je dnes na Calibri, ztratí hodnověrnost. A naopak. Vůbec nevadí, že tato listina byla zcela okrajová a napadená obnova řízení se o ní neopírala. A v jiné stížnosti, viz výše, tuto listinu Benešová ani nezmiňuje.

Spravedlnost pro jedno procento tunelářů

Naše ministryně z ministerstva nespravedlnosti si z nás dělá blázny. Pokud uspěje se stížností, v jejímž důsledku by byly obstaveny Tykačovy účty a nemovitosti, dá se předpokládat, že už nebude co zabavovat. Pokud uspěje s druhou stížností, bude zastaveno celé stíhání pro promlčení a účty a nemovitosti Tykače budou v bezpečí. Paní Benešová se sice pokouší jako chytrá horákyně vypadat oblečená-neoblečená, obutá-neobutá. Ve skutečnosti je třeba říci, že se ukázala zcela nahá.