Dne 15. srpna se konaly po celém světě mnohatisícové demonstrace proti TTP. Zde jsou některá hesla:

"Horší než cokoli, co bychom si mohli představit."

"Akt popírání klimatu"

"Dárek velkému zemědělství"

"Rozsudek smrti svobodnému internetu"

S tím, jak se hromadí odborné analýzy ve čtvrtek nově zveřejněného konečného textu Transpacifického obchodního partnerství (TTP) sjednocuje se základní posouzení dohody 12 zemí v tomto duchu: "Je to horší, než jsme si mysleli."

"Z úniků informací jsme toho o té dohodě věděli celkem dost, ale každá další kapitola konečného znění je horší, než jsme očekávali. Požadavky 500 oficiálních obchodních poradců, kteří v USA zastupují zájmy korporací byly uspokojeny na úkor veřejného zájmu," řekla Lori Wallach, ředitelka neziskové organizace na ochranu práv spotřebitelů Public Citizen Global Trade Watch.

Podle Public Citizen se reformy amerického průmyslu a obchodu ve veřejném zájmu kvůli TTP fakticky stávají minulostí, přičemž roste počet problematických ustanovení požadovaných stovkami oficiálních obchodních poradců z amerických firem, kteří rozhodovali při jednáních, zatímco občané byli ponecháni v nevědomosti.

Nick Dearden z Global Justice Now prohlásil, že ve všech problémech, od změny klimatu, přes bezpečnost potravin, svobodný internet až po přístup k lékům je TTP katastrofa.

„Teď, když jsme mohli vidět úplný text, se ukazuje, že TPP likvidující pracovní místa je horší, než cokoli, co bychom si mohli představit,“ dodal Charles Chamberlain, výkonný ředitel Democracy for America. „Tato dohoda stlačí mzdy, zaplaví naši zemi dovozem nebezpečných potravin, zvýší ceny životně důležitých léků, a to vše prostřednictvím obchodu se zeměmi, kde mohou být ukamenováni gayové nebo svobodné matky.“

Prostředek k popírání klimatických změn

Ty nejvýznamnější skupiny zabývající se klimatickými změnami, včetně 350.org a Klubu Sierra (Sierra Club), přispěchaly s poukazem na to, že tento text je výjimečný nejen tím, co neřekl, ale i tím, co je v něm napsáno. „TPP je prostředek k popření klimatických změn,“ řekl ve čtvrtek šéfideolog spolku 350.org Jason Kowalski. „Na jedné straně je v něm spousta dárečků pro producenty fosilních paliv, na druhé straně v něm není jediná zmínka o globálních změnách klimatu.“

"A ovšem dává společnostem produkujícím fosilní paliva neskutečnou možnost žalovat místní vlády, které se snaží udržet fosilní paliva v podzemí," pokračoval Kowalski. „Pokud nějaká oblast vydá moratorium na frakování, korporace ji mohou žalovat; pokud se nějaká komunita pokusi uzavřít uhelný důl, korporace to mohou zvrátit. Stručně řečeno, tato pravidla podkopávají schopnost jednotlivých zemí dělat to, o čem vědci říkají, že je ta nejdůležitější věc, kterou můžeme udělat v boji proti klimatickým změnám – nechat fosilní paliva v podzemí.“

Friends of the Earth (FOE) v reakci na definitivní text navíc řekli, že "dohoda je formulována tak, aby chránila ‘volný trh’ se špinavými energetickými komoditami, jako jsou například dehtové písky, uhlí z povrchových dolů a zkapalněný zemní plyn." FOE varuje, že „výsledkem může být více klimatických změn kvůli uhlíkovým emisím v pacifické oblasti.“ „President Obama vystavil americkému lidu falešný účet,“ řekl předseda FOE Erich Pica. „TPP nenaplňuje sliby presidenta Obamy, že bude vyjednána jako dohoda šetrná k životnímu prostředí.“

Zahraniční posuzovatelé TPP nebyli méně kritičtí. Matthew Rimmer, přednášející na australské Queensland University of Technology patentové právo a duševní vlastnictví, který je znalcem obchodních strategií, řekl v rozhovoru pro Fairfax Media, že to vypadá, jako by úředníci amerického ministerstva průmyslu jen celou dohodu „natřeli na zeleno“.

„V kapitole 'Životní prostředí' se potvrzují některé z nejhorších obav ochránců životního prostředí a klimatických aktivistů,“ řekl Rimmer. „Dohoda se enviromentálními problémy zabývá jen okrajově a má slabé donucovací mechanismy. Jde zejména o oblasti biodiverzity, ochrany ohrožených druhů, regulace rybolovu a obchodu s enviromentálními službami.“

Útok na rozumná pravidla pro bezpečnost potravin

Wenonah Hauter, výkonná ředitelka Food & Water Watch řekla, že s ustanoveními smlouvy, která svazují ruce potravinářským inspektorům v hranicích států a dávají více moci biotechnologickým firmám „je TTP prezent velkému agrobyznysu a potravinářským společnostem.“ Uvedla také, že tento typ právnických osob chce využít obchodní dohody, jako je TTP, k tomu, „aby zaútočily na rozumná pravidla pro bezpečnost potravin, oslabily kontrolu dovážených potravin a zablokovaly úsilí na posílení (už tak velmi benevolentních – pozn. edit.) standardů bezpečnosti potravin v USA.“

Konečné znění TPP, které bylo zveřejněno ve čtvrtek, podle Food & Water Watch znamená, že v režimu této dohody „mohou nyní společnosti podnikající v agrobyznysu a biotechnologiích snadněji využívat obchodní pravidla a čelit zemím, které zakázaly dovoz GMO plodin, testují dovozy na kontaminaci GMO, váhají se schvalováním nových GMO plodin, či dokonce jen požadují označování GMO produktů na obalech.“

„Ustanovení TPP týkající se bezpečnosti a značení potravin jsou horší, než se očekávalo, a jsou špatnou zprávou pro americké spotřebitele a farmáře,“ řekl Hauter. „Kongres musí odmítnout tuto nedovařenou smlouvu, která dává náhubek potravinářským inspektorům a vystavuje všechny rostoucímu přílivu nebezpečných importovaných potravin.“

Rozsudek smrti pro svobodný internet

Evan Greer, akční ředitel neziskové organizace Fight for the Future (FFTF), ke smlouvě uvedl: „Pokud Kongres Spojených států schválí tuto dohodu navzdory její očividné prohnilosti, podepíše tím rozsudek smrti pro svobodný internet a ohrozí tak budoucnost svobody slova.“ Mezi „několika částmi vzbuzujícími vážné obavy“, jež identifikovala FFTF, jsou ty zabývající se ochrannými známkami, farmaceutickými patenty, ochranou autorských práv a „obchodním tajemstvím“.

Část J, která se zabývá poskytovateli internetových služeb (ISP) „je jednou z nejhorších s dopadem na otevřenost internetu.“ Tento spolek zabývající se právní úpravou informačních sítí to vysvětluje následně.

FFTF wrote:

Tato část požaduje, aby poskytovatelé internetových služeb vystupovali jako „copyrightoví policajti“ a pomáhali při prosazování v případě požadavku na stažení publikací porušujících autorská práva, ale nepožaduje, aby země měly systém pro odvolání. Takže americká společnost může nařídit, aby v jiné zemi byla odpojena webová stránka, aniž by existoval způsob, jímž by osoba provozující takovou stránku vyvrátila jejich tvrzení. Připusťme případ, že by to byla politická kritika ze strany webové stránky používající autorsky chráněný obsah způsobem, který je v souladu s autorským právem.

V části J je to upraveno tak, že provozovatelé internetových služeb nejsou odpovědní za jakékoli provinění, když odstraní obsah, což je motivuje raději se mýlit ve prospěch držitelů autorských práv než na straně svobody slova.

Je nutné veřejné posouzení

Podobně smýšlející skupiny v Kanadě, kde byl nově zvolený ministerský přeseda Justin Trudeau v práci všeho všudy jeden den, bijí na poplach v podobném duchu.

S odkazem na obavy o to, jaký by smlouva mohla mít dopad na lidská práva, zdraví, zaměstnanost, životní prostředí a demokracii, požadovala ve čtvrtek Rada Kanaďanů (Council of Canadians) komplexní veřejnou debatu - včetně nezávislého posouzení dokumentu z pohledu lidských práv, ekonomiky a životního prostředí – než je na stůl dostane Trudeau. Tato skupina vyjádřila velké znepokojení nad ustanovením o arbitráží mezi státem a investory (ISDS), které umožňuje korporacím, aby žalovaly státy za ušlý zisk, a požadovala, aby bylo ze smlouvy vyškrtnuto.

„Trudeau je pod velkým tlakem, aby tuto dohodu přijal co nejdříve, v tomto smyslu již mu právě volali americký president Barack Obama a japonský premiér Šintó Abe,“ zdůraznil šéf Rady Maude Barlow. "Důkladné předběžné veřejné posouzení je však potřebné, aby se zjistilo, zda TTP je skutečně v zájmu Kanady."

A také v zájmu kohokoliv jiného, když na to přijde.

Zdroj: Truthdig
Překlad: Stan, Vladimír Pazdera


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 490 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!