Itálie je v troskách. Mario Draghi, inkarnace politických technokratů zastupujících finanční kapitál, je na politickém konci. Establishment ho sice nazývá „zachráncem eura“, ale krvavou stopu, kterou po sobě zanechal při tzv. "zachraňování jižní Evropy", mu nikdo neodpáře. Celkem 17 měsíců prosazoval agendu Bruselu tento bývalý bankéř Goldman a Sachs, pak guvernér italské centrální banky Banca d´Italia a nakonec šéf ECB, a to tak, že ho kritizovala i Amnesty International za jeho zacházení s neočkovanými. Zavedl povinné očkování, nahnal díky 3G strategii v zaměstnání miliony lidí na jehlu a ani o milimetr neustoupil z covidové očkovací politiky. Navíc byl plně podporován papežem Františkem. Jeho starost o záchranu klimatu a co největší proočkovanost experimentálními vakcáínami místo starosti o spasení oveček vyvolala rozkol uvnitř katolické církve a postarala se o masové vystupování z církve.

Nesvatá aliance mezi papežem Františkem a globální finanční elitou byla stvrzena založením Výboru pro inkluzivní kapitalismus (Council for Inclusion Capitalism) dne 8.12. 2020, tedy v kovidové době. Jde o partnerství mezi Vatikánem a vůdci hlavních ekonomik světa. Organizace se zaregistrovala jako nezisková organizace a má se zasadit o humánní kapitalismus. V čele není nikdo jiný, než Lynn Forester de Rotschild. Takže ti lidé, kteří problém zavinili, ho teď budou řešit.

Vládnou nám členové globální lobby konspirátorů, kteří nám říkají, že jejich plánem je naše ovládnutí. A my tu celou dobu sedíme a ptáme se, proč musíme nosit masky v autobuse, a ne v restauracích. Jejich cílem je chaos, který umožní těmto "nenažraným kobylkám" vyplundrovat státy a pak profitovat z jejich nové výstavby.

Snad největším šokem pro mne je vydání souboru mincí Vatikánu. Na 20 eurové minci je zobrazeno očkování mladého muže proti covidu. Sadu za 180 euro není snadné získat, bude ale jistě do budoucna „dobrou investicí“.


Ne všichni příslušníci vysokého kléru podporují papeže Františka

Jedním z nejvýraznějších kritiků současného dění je bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Carlo Maria Viganó. Jeho komentáře týkající se geopolitiky, finančního bankrotu, kovidového šílenství, Great Resetu a morálního selhání elit stojí za přečtení a za zamyšlení. Vybrala jsem pouze část z velmi rozsáhlého interview, který poskytl doktoru Armandovi Manocchiovi pro televizi Byoblu. Jistě. Můžeme polemizovat, proč nevidí , že ti, kteří usilují o nové multilaterální uspořádání světa a zachování národních principů a návrat ke konzervativním hodnotám, uplatňují synchronizovanou genocidní agendu WHO stejně jako ultraliberální levicová globalistická klika v čele s davoským establishmentem. Kdo podpořil a zahájil v USA očkovací „warp speed“ akci, a kdo po svém boku zanechal ve funkci nejvyššího úřadu pro kontrolu infekčních nemocí Anthonyho Fauciho. Arcibiskup Viganó podporuje Donalda Trumpa, ale my nevíme, zda Donald Trump není plánem B nejvyšších kruhů s cílem dosáhnout realizace agendy OSN 2030. Arcibiskup Viganó je naživu a není od věci si ho poslechnout. To, co platí pro Itálii, platí i pro ostatní západoevropské země, a pro nás jakbysmet. Video je v italštině ZDE a ZDE a je přepis v angličtině.

Rozhovor

A. M.: Vaše Excelence, my v Itálii, se nacházíme v ekonomickém a finančním bankrotu, kdy státní zadlužení přesáhlo již 2,7 bilionu eur. Podle mého názoru je problém morálního a etického bankrotu elit nejen na straně vládnoucí třídy, nýbrž také velké části obyvatelstva. Co můžeme učinit, aby se sociální pojivo, které obsahuje etické a morální principy, znovu obnovilo?

Viganó: Bankrot je nevyhnutelným výsledkem více faktorů. Tím prvním je přenesení monetární suverenity jednotlivých národů na nadnárodní instituci, jako je Evropská centrální banka. Evropská centrální banka je soukromou bankou, která půjčuje členským státům peníze za úrok a tím je nutí do věčného zadlužování. Vzpomínám si mimochodem, že ECB je ve vlastnictví centrálních bank členských států, protože jsou ale centrální banky rovněž kontrolovány privátními subjekty, je ECB ve své podstatě soukromým podnikem a také se tak chová.

Druhým faktorem je „seignorage“, tj. příjmy, které centrální banka dostává od státu za to, že emituje peníze, nejsou na pokrytí nákladů na tisk bankovek, nýbrž dluhem, odpovídajícím nominální hodnotě: krádež v neprospěch společnosti, protože peníze patří občanům, a ne privátnímu subjektu, který se skládá ze soukromých bank. (Pozn. K.L.: To je upomínka na referendum Vollgeldmoney ve Švýcarsku a heslo „Zestátněme peníze a nechejme banky soukromé“, náš článek ne e-republice ZDE).

Třetím faktorem je hospodářská a finanční politika EU, která je prováděna skrze poskytování peněz, které jednotlivé země již předtím zaplatily a tyto peníze jsou pak použity jako úvěry přinášející úrok. Itálie, která je netto plátcem, musí počítat s tím, že nejenom za své peníze nedostane žádný úrok, nýbrž jí budou lichvářsky zpětně dány, jako kdyby jí vůbec nepatřily.

A.M.: V Itálii přinesla politická kultura posledních let zkorumpovanou vládnoucí třídu a nyní tu máme snad právě proto totalitní režim. Naše krásná a milovaná země zažívá ty negativnější dopady ve své historii. Zdá se, že už není součástí Evropy a Západu vůbec. S občany, s jednotlivými lidmi, se už vůbec nepočítá. Nejdříve jsou tu politici, pak vlády a pak celé národy, které se  podřizují diktátu globální agendy Nového světového řádu. Existuje vedle zmíněné korupce také souvislost se skutečností, že Itálie byla z hlediska historie kolébkou křesťanství a centrem katolické církve?

Viganó: Ale to je zjevné! Zloba globalistů obzvlášť nemilosrdně zasahuje katolické národy, proti kterým již po staletí brojí, aby vymazala z povrchu její víru, identitu, kulturu a tradici. Právě katolické země – Itálie, Španělsko, Portugalsko, Irsko – trpěly nejvíce pod útoky zednářské elity. To dává přednost protestantským národům, ve kterých svobodní zednáři vládnou po staletí, aniž by zde byli ohrožováni. Velká francouzská revoluce zničila kapetovskou monarchii; po I. světové válce bylo zničeno Rakousko-Uhersko a ortodoxní Ruská říše; po II. válce byla zničena savojská monarchie, která byla nejdříve komplicem tzv. Riisorgimenta (hnutí za svobodu a jednotu 1815-70), a pak se stala jeho obětí. Střídání režimů není žádným novým vynálezem, zcela naopak!

Čtvrtým příkladem je nemilosrdná daňová politika posledních italských vlád, prováděná na pokyn bankovní Trojky, tj. MMF, Evropské komise a ECB. Dalekosáhlé osvobození velkých finančních a podnikatelských seskupení a šikana malých podniků jsou základem pokračujícího chudnutí země a ztroskotání četných podnikatelských aktivit. To vedlo k nárůstu nezaměstnanosti a vytvoření třídy prekariátu a levné pracovní síly. Nezapomínejme, že jde o pořád tutéž EU, která prosazuje takzvané "reformy" na základě problematického narativu, například globální oteplování nebo přelidnění. Reformy jdou vydíráním přes podmínky úvěrů, které poskytuje členským státům: Rovnost pohlaví a jiné jevy, které byly přejaty do národního zákonodárství, aniž by to bylo dopředu konzultováno s občany. Elity dobře vědí, že občané by byli většinově proti.

Výsledkem je iniciativa OSN pod názvem "Agenda 2030", jejíž součástí je tzv. „Velký reset“ Světového ekonomického fóra. Proklamovaný cíl je přenést bohatství národů na investiční fondy, které jsou spravovány globalistickou mafií. Tato rozvratná operace musí být postavena na pranýř a potrestána, neboť představuje skutečný tichý puč proti lidskému společenství.

Chtěl bych ale poukázat na to, že ekonomický aspekt je pouze prostředkem k dosažení cílů, které vzbuzují velké obavy, jako je totální kontrola nad obyvatelstvem světa a jeho zotročení. Představte si situaci, kdy nebude dovoleno lidem vlastnické bydlení; kdy se jim bude bránit ve svobodném podnikání; kdy bude příčinou růstu endemické nezaměstnanosti nekontrolovaná migrace a vyhlašování nouzových sanitárních opatřen; kdy bude podporováno vše, co vede k poklesu nákladů práce; kdy budou Italové šikanováni do nebe rostoucími daněmi; kdy bude tradiční rodina trestána tím, že nebude možné, aby mladí lidé uzavřeli sňatek a měli děti; kdy systém vzdělávání bude ničen od samých základů a vytvářeno kulturní vakuum, ve kterém budou talenty jednotlivce potlačovány; kdy dějiny naší země budou vymazány a slavné dědictví, které učinilo Itálii velkou zemí, bude ve jménu inkluze a vzdání se národní identity zapíráno. Co lze pak očekávat, když ne společnost bez budoucnosti, bez nadějí, bez vůle bojovat a angažovat se?

Aby mohla být sociální struktura znovu vybudována, je zapotřebí si uvědomit, že to, co probíhá, je likvidace státu. Ta je prováděna za spolupráce vládnoucích a celé politické třídy. Poznatek, že jsme byli okradeni mezinárodní zločineckou organizací, je prvním nezbytným krokem. Jakmile to pochopí zejména zdravá část institucí a justice, pak bude možné postavit zrádce, kteří tento tichý puč ve státě umožnili, před soud a dostat je trvale z politické scény. Je jasné, že Itálie musí získat znovu svou suverenitu zpět, především vystoupením z EU.

A. M.: Jaké budou muset být nastartovány první iniciativy v rámci této nové obnovy, ve které bude hrát rozhodující roli vámi iniciovaná Antiglobalistická aliance?

Viganó: Bude nutné aktivovat obsáhlý a prozíravý projekt, který bude mít za cíl intelektuální, vědecké, politické a dokonce teologické vzdělání budoucí vládnoucí třídy a vybavit ji schopností kritického myšlení a pevných morálních zásad. Musí být vybudovány školy a nadace, ze kterých se rekrutuje vládnoucí třída z poctivých občanů, čestných vládců a podnikatelů, kteří budou chápat, že legitimní nárok na zisk musí být v souladu s právy zaměstnanců a ochranou spotřebitelů.

Ti, kteří reprezentují veřejný sektor, si musí být vědomi jako každý poctivý občan, že nesou odpovědnost za své jednání před Bohem a musí postavit veřejný zájem vždy nad osobní zájem, když si chtějí zasloužit nebeskou odměnu. Musíme vychovávat mládež a děti k čestnosti, k vědomí povinnosti a disciplíně, ctnostnému chování, k odpovědnosti, k tomu aby věděli, že existuje Dobro a Zlo. Naše svoboda spočívá na cestě k Dobru, protože to je to, co pro nás Bůh chtěl. Jste moji přátelé, když děláte to, co vám říkám, řekl náš Pán (Jn 15,14). A to platí také pro veřejné záležitosti. Tam byl nahrazena morálka korupcí, úsilím o osobní zisk, byly zneužity zákony, byli zrazeni občané a předáni zbaběle k zotročení nepřátelským mocnostem. Vezměme si příklad z alegorie dobré vlády, která je znázorněna Ambrogiem Lorenzettim v sálech radnice v Sieně: Najdeme zde onu jednoduchost v principech, které inspirovaly obecní a městské úřady v 15. století.

A . M.: Uměle inscenovaná psychopandemie, panika, teror, tělesné a duševní utrpení za sebou zanechalo stopy, jaké ještě v dějinách asi lidstvo nezažilo, které nepůjdou vymazat. Udělalo z lidí zombie. Jaké poselství má být sděleno obyvatelstvu s ohledem na jeho vynucené a synchronizované "formátování" ?

Viganó: Správně jste použil termín „formátování“, který jistém smyslu připomíná Great reset. Ten byl nastartován a nyní pokračuje válkou a energetickou krizí. Musíme se ptát, co způsobilo, že celé národy odpadly od víry, vymazaly bez lítosti svou identitu a nechaly se formovat podle vzoru anglosaského "tavícího kotle" (melting pot). Tato otázka se týká obzvláště naší milované Itálie, která po dlouhá desetiletí byla vystavena ideologickému vlivu francouzské levice nebo sovětského komunismu na straně jedné, a vlivu amerického neoliberalismu na straně druhé. Dnes vidíme, že čínský komunismus a globalistický liberalismus, které se na Světovém ekonomickém fóru slily v jedno, ohrožují celý svět a především naši zemi.

Druhá světová válka vytvořila přirozeně předpoklady pro kolonizaci Itálie podle pevného modelu, který je stále ještě dnes uplatňován ze strany NATO: Ničit, bombardovat a srovnávat se zemí skutečné i údajné diktatury, aby je bylo možno nahradit loutkovými režimy ve službách zahraničních zájmů. Podstatným krokem pro záchranu Itálie je znovuobjevení hrdosti na vlastní identitu a suverenitu, aby bylo možní vybudovat znovu vše, co bylo zničeno. Z tohoto důvodu považuji model multipolarity za zajímavou perspektivu. Je možné porazit globálního Levithana, který nás dnes ohrožuje ve všech oblastech každodenního života.

Předpokladem porážky Deep state v USA zdravými silami je předpokladem mírové koexistence mezi národy, aniž by existoval národ, který by se cítil nadřazen a legitimován k porobení si druhých. Z tohoto důvodu bylo Donaldu Trumpovi volebním podvodem zabráněno nastoupit do úřadu prezidenta USA a byl nahrazen osobou, která je natolik zkorumpovaná, že není schopna bez manévrování vládnout.

A.M. : Dá se říci, že je to především Západ, který se nachází v krizi, protože odmítá Boha a přirozené zákony. Především se dopustil velké chyby s ohledem na podcenění ceny života, morálku, hospodářství a sociální sféru. To vedlo k současnému etickému selhání a morálnímu úpadku...

Viganó: Nemyslím si, že je tady možné mluvit o chybě, jedná se mnohem více o podvod, o zradu. Tu spáchali ti, kteří na svých mocenských pozicích na sebe převzali vinu za to, že udělali z Itálie kolonii, která je závislá částečně na Německu (co se týká ekonomiky), částečně na Francii (co se týká kultury), částečně USA (mezinárodní politika) a částečně celé Evropské unie (daňová politika a tzv. reformy). Jsme pořád někomu podřízeni, ačkoliv naše země již často prokázala, a to v dobách, které byly mnohem obtížnější a neklidnější, že umí držet krok s velkými cizími mocnostmi.

Základním problémem je, že vlády, které jsme měly od konce savojské monarchie, byly plně řízeny svobodnými zednáři, aby uskutečňovaly reformy, vyhlašovaly války, vytyčovaly hranice a uzavíraly smlouvy, stále a výlučně dle pokynů svých lóží. Poslanci, což byli notoricky svobodní zednáři, ministři zednáři, stejně tak profesoři na univerzitách v první řadě, vysocí armádní důstojníci, nakladatelé a podobní biskupové přísahali věrnost velkým lóžím a zradili zájmy italského lidu. Dnes slouží svobodnému zednářstvu její „světské rameno“ davoského ekonomického fóra, agenda OSN, Světová zdravotnická organizace., Evropská unie, různé „filantropické nadace“, politické strany a církev současného papeže.

Fakt, že tato likvidace státu je plánována v takovém rozsahu a propletena na různých úrovních, neznamená, že je o to méně reálná. Ve skutečnosti je současná situace tak vážná, právě proto, že se týká stovek národů, kterým vládne ve skutečnosti jedna elitářská skupina spiklenců. Na druhé straně už není třeba mluvit o konspiračních teoriích. Stačí si poslechnout, co říká hlavní architekt Velkého resetu Klaus Schwab dne 23. května na davoském fóru. Řekl: „Budoucnost nevzniká sama od sebe. My (WEF) jsme ti, kteří formují budoucnost. Máme prostředky, kterými, když budeme chtít, ji prosadíme po celém světě. A my to jsme schopni realizovat tím, že jako akcionáři budeme vzájemně spolupracovat a ve společenstvích jednat."

I ukrajinská krize je součástí tohoto plánu: „Se správným narativem využijeme válku, abychom vás učinili zelenými“. Poradce Klause Schwaba Yuval Noah Harari je ztělesněním všech těchto „talentů“ a probuzených intelektuálů: Je občan Izraele, homosexuál, veganský aktivista, který jde proti Putinovi a Trumpovi a tvrdí: „Za deset let bude mít každý v mozku implantát a nesmrtelný život v digitálním světě… Google a Microsoft rozhodnou, jaké knihy budeme číst, koho si vezmeme, kde budeme pracovat a koho máme volit…“ Harari je autorem rozsáhlých esejí: Krátká historie lidstva (2011), Homo Deus. Krátká historie budoucnosti (2015). Je to blábol transhumanisty, který si myslí, že může zvítězit nad smrtí a sám se stát Bohem.

Je načase, aby Italové začali určovat sami svou budoucnost, aniž by jim někdo diktoval. Zrádci by měla být odsouzeni za kriminální činnost, aby navždycky byli vyloučení z politiky a jakékoliv možnosti zasahovat do života země. Soudci a politici by si měli uvědomit, že na ty, kteří tento režim podporovali, bude brzy pohlíženo jako na kolaboranty a podle toho se s nimi bude zacházet. Ale ještě mohou dát zpátečku, aby si zachránili zbytek cti.


PS. V redakci byla velká debata, zda máme článek publikovat. Kritika globalizace je přesná a byla hlavním argumentem pro publikaci. Ale Viganova pozice jako autora rozhovoru vrací dějiny do katolických monarchií 19. století, což je nová forma politické utopie.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!