Protože jde o historii české levice v kostce, a zcela nedávnou historii sociální demokracie zvláště, přetiskujeme toto důležité prohlášení nového německého uskupení Bündnis Sahra Wagenknecht.


Vážení členové strany Die Linke

Rozhodli jsme se opustit Die Linke a založit novou stranu. Tento krok pro nás nebyl snadný. Vždyť Die Linke byla naším politickým domovem po dlouhá léta, ba desetiletí. Seznámili jsme se zde s politickými kolegy, z nichž mnozí se stali společníky, a někteří přáteli. Trávili jsme s nimi večery a víkendy na stranických akcích a ve volném čase jsme dělali volební kampaně. Opustit to všechno je pro nás těžké - jak z politického, tak z osobního hlediska. Kdyby existovala lepší cesta, rádi bychom ji využili. Protože se cítíme být s mnohými z vás spojeni, rádi bychom vám vysvětlili naše rozhodnutí.

Konflikty posledních let se soustředily na politický kurz Die Linke. Opakovaně jsme tvrdili, že špatné priority a nedostatečné zaměření na sociální spravedlnost a mír rozmělňují profil strany. Znovu a znovu jsme upozorňovali, že zaměření na městské, mladé a aktivistické prostředí nám odvádí tradiční voliče. Opakovaně jsme se snažili zastavit úpadek strany změnou jejího politického kurzu. Nebyli jsme úspěšní - a v důsledku toho měla strana stále menší úspěch u voličů. Historie Die Linke od evropských voleb 2019 je historií politických porážek. Příslušná stranická vedení a funkcionáři, kteří je podporovali na zemské úrovni, si dali za úkol, že o tomto neúspěchu nebudou za žádných okolností hovořit kriticky. Za debakl nikdo nepřevzal osobní odpovědnost a nebyly z něj vyvozeny žádné zásadní důsledky. Místo toho byli ti, kdo se k postupu stranických vedení stavěli kriticky, označováni za viníky proher a byli stále více marginalizováni.

V této situaci již nevidíme pro naše postoje ve straně místo. Jedním z příkladů je "Akce za mír" v únoru 2023. Jednalo se o největší mírové shromáždění za posledních téměř 20 let. Před Braniborskou bránou se sešly desetitisíce lidí. Přestože a právě proto, že zhruba polovina obyvatelstva odmítá vojenský kurz vlády, celá politická reprezentace strany se postavila proti tomuto shromáždění a odsoudila jej. Místo aby nás v tomto sporu podpořilo, postavilo se vedení Die Linke po bok ostatních partají. Obvinilo iniciátory shromáždění z "pravicového zaměření" a dalo podnět, aby se na nás vedly další útoky.

Politický prostor pro nás se ve straně zmenšil natolik, že už se tam nevejdeme s rovnou páteří. Z našich regionálních sdružení víme, že mnoho členů Die Linke to cítí stejně. I pro ně chceme novou stranu a chceme vytvořit nový politický domov.

Děláme to z vnitřního přesvědčení, protože strana není cílem sama o sobě. Co nás trápí: Nehodláme se dále smiřovat se současným politickým vývojem. Katastrofální sociální politika současné vládní koalice ničí velké skupiny obyvatel z hlediska jejich příjmů a kvality života. Německá zahraniční politika přikládá pod kotel válek, místo aby se snažila najít mírová řešení. Mezinárodní konflikty se stupňují, vznikající nové bloky ohrožují světový mír a způsobí obrovské hospodářské otřesy. Současně je odpor proti tomuto politickému vývoji projevovaný ve veřejné diskusi stále více sankcionován a pranýřován. Demokracie však potřebuje různorodost názorů a otevřenou diskusi. Neschopnost vlády vypořádat se s krizemi naší doby a zúžení přijatelného názorového koridoru vytlačily AfD na vrchol popularity. Mnoho lidí už prostě neví, jak jinak vyjádřit svůj protest. V této situaci se Die Linke již neprezentuje jako jasně rozpoznatelná opozice, ale jako nejasná strana ve stylu "Ano, ale...". Tímto postupem klesla pod práh politického rozlišování občanů. V současné době vše nasvědčuje tomu, že v příštím Spolkovém sněmu již nebude zastoupena, zatímco AfD má v průzkumech přes 20 procent. Máme povinnost vzít boj o směřování politiky a budoucnost naší země znovu a vážně. Za tímto účelem chceme vytvořit novou politickou sílu, demokratický hlas pro sociální spravedlnost, mír, rozum a svobodu.

Odcházíme bez zášti postranních úmyslů vůči naší staré straně. Konflikt pro nás skončil. Jedno je jasné. Někteří z vás po tomto kroku toužili, jiní budou zklamáni a další nyní počkají, jak se věci vyvinou. Všem vám vzkazujeme: Chceme se rozejít jako dospělí lidé. Válka mezi levicovými stranami by nás všechny poškodila. Strana Die Linke není naším politickým protivníkem. Mnohým z vás, s nimiž jsme po mnoho let spolupracovali v duchu důvěry, také vzkazujeme: Jsme připraveni k rozhovorům a rádi vás ve vhodnou dobu přivítáme v naší straně.

Se srdečným pozdravem

Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, Christian Leye, Lukas Schön, Jonas Christopher Höpken, Fadime Asci, Ali Al-Dailami, Sevim Dagdelen, John Lucas Dittrich, Klaus Ernst, Andrej Hunko, Zaklin Nastic, Amid Rabieh, Jessica Tatti, Alexander Ulrich, Sabine Zimmermann


Prohlášení vyšlo na stránkách nově založeného "Uskupení Sáry Wagenknechtové" dne 27. 10. 2023 pod názvem Warum wir DIE LINKE verlassen.