Dle "expertů" má zvyšování základní úrokové sazby centrální banky brzdit inflaci. Historie nás však učí, že tento nástroj se v minulosti v boji proti inflaci neosvědčil, naopak vedl k řízené destrukci ekonomik. Níže uvedený graf znázorňuje historický pohled na výši celkových dostupných peněz v ekonomice v daném okamžiku. Jde o agregát M2 a M1, což je oběživo, které není v bankách (M1) plus vklady na požádání u finančních institucí (M2).Je to poučný graf, ze kterého je zřejmé, jak nás centrální banky oblbují. Jak americký FED, tak Evropská centrální banka (ECB) zvyšovaly základní úrokovou sazbu. ECB ji zvýšila tento týden na 3,5% (přičemž ještě v září 2022 byla 1,25%), FED 4,75 % a další rozhodnutí má padnout 22.3. 2023. Tím šla dolů možnost získání peněz a v USA klesal agregát M2 již několik měsíců. Tento propad se uskutečnil za posledních 150 let čtyřikrát. Vždy následovala deprese, která byla záměrně naplánována, aby byl umožněn RESTART finančního systému. Kombinace inflace a snižování objemu peněz v ekonomice vede vždy k obrovské nezaměstnanosti, růstu bídy a sociálním nepokojům. Nic se neděje náhodou, ani zničení Nord Streamu 2.

Události nabraly rychlý spád. Ještě jsem nestihla dopsat svou analýzu očekávaných událostí v blízké budoucnosti - a už zasáhla Švýcarská národní banka. Ta musela hodit 50 miliardové záchranné lano již dlouho ostře sledované Swiss Credit bance. Odmítli jí posílit likviditou arabští šejkové, kteří se začali odvracet od potápějícího se petrodolarového Titaniku. Je to tedy po americkém FEDu další centrální banka, která natiskne peníze a dodá je krachující bance, která nemá dost likvidity. Finanční trhy se na malou chvíli uklidnily. Bude zajímavé sledovat, které banky a velkobanky budou posilovat a které banky zejména ty malé, střední a regionální nebudou mít důvěru trhů. Pak je jasné, že cena jejich akcií s největší pravděpodobností nebude stoupat.

Pojištění vkladů jako uspávající prostředek

Třem americkým bankám v potížích, Silvergate, Silicon Valley Bank a Signature hodil americký FED záchranné lano. Vytvořením programu pod názvem Term Funding v Program Bank se jistí vklady u všech členských bank FEDu, dokonce i vklady nad 250 tis. dolarů. Tím se zažehnává hrozba útoku na banky. Jde o to, aby se nekonal žádný nový skandál jako v případě krachu banky Lehman Brothers a hypotéční krize (2006-2009). Kormidlo přebírá FED, která je konsorciem největších amerických soukromých bank. Tím se spustil proces požírání malých rybek velkými finančními žraloky.

Prostředky jsou u pojišťovacího ústavu Federal Deposit Insurance Corporation (FDCI), ze kterého by měly být vypláceny prostředky vkladatelů v případě krachu banky. Původně stanovené vklady do výše 250 tisíc dolarů (v EU do 100 tisíc eur) by z Federálního depozitu mohly pokrýt asi 1% všech peněz občanů, uložených u bank. Instituce pojištění vkladů byla založena v USA v roce 1933 díky Glass-Steagall Act, kdy šlo po krachu v roce 1929 o to, aby banky byly rozděleny na investiční a normální obchodní banky, které by zajišťovaly hladké financování ekonomiky a neměly by být ohroženy spekulativními a rizikovými investicemi. Bohužel Bill Clinton a Barack Obama se postarali o zrušení tohoto Roosveltova zákona, víc informací pro zájemce (ZDE).

Americká pojišťovací korporace FDIC disponuje prostředky kolem 100 miliard dolarů, přičemž souhrn vkladů občanů u bank v USA činí 10 000 miliard dolarů. Když připočítáme 300 mld závazků bank vyplývajících z rozvah v podobě derivátů, pak má FDIC jenom zlomek zlomku prostředků k záchraně vkladů u bank. Stát přestává být schopen i kvůli narůstající základní úrokové sazby schopen obsluhovat i úroky ze stále narůstajících dluhů a neexistuje žádná politická síla, která by dokázala finanční systém stabilizovat. Politik jako J. D. Roosvelt byl jenom jeden a přes veškerou snahu a rázná opatření ze strany jeho vlády ukončila velkou hospodářskou krizi v USA až II. světová válka. Další politik, který se odvážil postavit proti emisi peněz prostřednictvím soukromě vlastněné centrální banky, která prakticky drží stát pod krkem, byl prezident J. F. Kennedy. Ten za to zaplatil životem. Po pádu akcií SVB a před zasedáním Fedu jsme si mohli klást následující otázky:

  • Poskytne FED dodatečnou likviditu k zabránění dominového pádu dalších bank krachujícím bankám?

  • Jde o získání času k pohlcování malých a středních bank a koncentraci bankovnictví do několika málo bankovních gigantů, což usnadní i proces testování a zavádění CBDC?

  • Urychluje se proces likvidace demokracie, kdy politická moc přechází do rukou centrálních bank a jimi řízenými politickými aparáty?

  • Získal se tím cenný čas pro zavádění digitální identity každého občana? Bez ní totiž není možné přejít na CBDC. K tomu je velmi užitečná spolupráce s WHO, která usiluje přes kontrolu zdravotnických dat občanů a na základě globálního pandemického zákona o převzetí rozhodovacích pravomocí nad jednotlivými státy.


Vzpomínáte na aktivitu Merkelové? V roce 2008 byly masy uklidněny tím, že budou pojištěny vklady do 100 tisíc euro. Kolik peněz by byl dnes schopen pokrýt pojištovací fond v případě krachu evropských bank? A kolik peněz má k dispozici náš český Garanční systém finančního trhu, aby mohly být vyplaceny vklady do zákonem stanovené výše? Jeden mladý, vysokoškolsky vzdělaný muž pracující v bance, mne opravdu dojal k slzám. Na hypotetickou otázku, zda by mohla být ohrožena i Česká spořitelna, kdyby začali lidé vybírat peníze a banka by neměla dost likvidity, odpověděl, že u České spořitelny má účet přes 30% českých občanů, proto by ke krachu banky nemohlo nikdy dojít. Tak to je, prosím, produkt úrovně českého vzdělávacího systému po roce 1990. Zde je rozvaha z výroční zprávy Garančního systému finančního trhu k 31.12. 2021. Vzhledem k objemu vkladů rezidentů dle ČNB ve výši 6 476 mld není 57 miliard ve fondu pojištění vkladů ani celé 1%.

Bankovní opium pro lid

V USA šlo především o to, rychle uklidnit masy, aby nevybíraly peníze z účtů, peníze daňových poplatníků prý záchranou bank nebudou opatřením FEDu dotčeny. Kdybychom to vzali čistě logicky, musel by nyní FED začít mohutně tisknout peníze, aby své banky podpořil a aby se zastavil dominový efekt hroucení dalších bank. A při současné úrokové sazbě by se kolečko inflace rozjelo směrem k hyperinflaci. Pokud by opravdu FED začal s rozsáhlým tiskem peněz.

Inteligentní čtenář jistě ví, že FED svými levnými helikoptérovými penězi (totéž ECB) a náhlým zvyšováním úrokové sazby je viníkem nejenom inflace, ale i hroucení amerického hospodářství a akciového trhu. Co teď přijde? Obrovský nárůst inflace a všechny tyto nové dluhy emitované FEDem ponesou na svých bedrech nejenom američtí daňoví poplatníci, ale dotknou se všech daňových poplatníků, chycených v síti petrodolarových měnových systémů. To se týká i nás, i dalších zemí EU, které ještě nemají euro.

Ernst Wolff, oblíbený komentátor z Wall Streetu, říká na Telegramu toto:

Všechny nás ohrožuje nejen krach bankovního systému, nýbrž i to, co se proti tomuto krachu podniká. Stojíme před největší záplavou peněz všech dob, po které bude s největší pravděpodobností následovat nový finanční systém. A s každým půlprocentíčkem úrokové sazby je střední třída stavěna ke zdi.


A o to jde. Protože střední třída dávala lidem práci. První fázi dalšího zadlužování vazalských států ve prospěch posílení dolaru umožnila koronavirová, uměle vytvořená krize. Další fáze b byla vojenská intervence Ruska na Ukrajinu a s ní spojené USA vynucené sankce vůči Rusku a zastavení levného proudění surovin do Evropy z Ruska. Tím vznikl další nástroj k rozpoutání inflační spirály a odstřelení evropské konkurence. A nyní tlak ze strany USA na EU, aby zavedla sankce proti Číně. Tak pán Bůh s Evropou!

Přes ceny energií a potravin a nové daně, bude obyvatelstvo postupně zbavováno svých úspor a hnáno do takové chudoby, že nakonec bude ochotno akceptovat nové „dobro“. A to bude tzv. "záchrana" v podobě digitálních měn centrálních bank (CBDC). A tato záchrana v nouzi umožní nový start nejenom finančního, ale spektra celého společenského a hospodářského života, vylučující prakticky jakoukoliv svobodu jednotlivce. Ale pozor: Každému musí být jasné, CBDC nepřijde samo, s ním je svázána ID, digitální identita. Jedno bez druhého nebude možné. A s ní už nebudete moci o svém životě rozhodovat vy, nýbrž vrchní světový otrokář za pomocí umělé inteligence.

FED a centrální banky přejímají vládu

Protože americká vláda již není schopna splácet úroky, přebírá funkce státu ve fiskální oblasti Federální rezervní systém. Převzetím FDCI skrze FED budou banky ušetřeny krachu a FED se stane šachovým králem, který nahradí neefektivní a neschopnou vládu ve finančních a měnových otázkách s jediným cílem: nastartování nového finančního systému v podobě CBDC. To se testuje i v ostatních zemích, bez ohledu na multipolaritu politických systémů. A Čína a i Rusko jsou již s digitálními měnami centrálních bank dokonce dál. ECB končí testovací fázi v říjnu 2023 a CBDC chce spustit v roce 2024, viz prohlášení EU (ZDE). Model bude nyní ve všech zemích Západu stejný: prudké navyšování daní, tlak na odprodávání majetku (prostřednictvím nařizování renovace domů dle představ EU…), zvyšování cen potravin a základních životních potřeb. Co se stane, když bude v blízké době ekonomika Evropy převedena na ekonomiku válečnou, jak žádá aktuálně Velká Británie? Pak už nebude důvod svalovat na politiky vinu za dnešní katastrofu a začínající genocidu. Vždyť viníka nám předvádějí mainstreamová média každý den, každou hodinu.


Hlavní zdroje k článku zde: https://www.konjunktion.info/2023/03/finanzsystem-die-insolvenz-der-silicon-valley-bank-und-seine-moeglichen-folgen/


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!