Když Americká rada pro chemii vydá prohlášení „Spekulace o chemikáliích přispívajících k potenciálně nepříznivým výsledkům Covid 19 bez absolutních důkazů spadají do kategorie dezinformací. Vyzýváme veřejnost, aby si dala pozor na jednotlivce, kteří příliš rychle publikovali výzkumy a spojili osobní zájmy s jejich radikálním politickým přesvědčením o chemické bezpečnosti obyvatel“, kdo asi tak může být ten nezodpovědný jedinec publikující svůj výzkum a ukazující tím svoje radikální přesvědčení? Snad nějaký ekoterorista.

Ono to ale nevypadá na jedince. Po půl roce sledování pandemie je vidět, že spojení mezi Covid 19 a znečištěným ovzduším je skutečně silné. Jedna z posledních studií spojila šest znečišťujících látek ve 120 čínských městech s případy virové choroby. Výzkumní pracovníci v Itálii také ukázali, že dlouhodobé vystavení znečištění ovzduší „významně koreluje s případy Covid 19“ ve 71 provinciích v této zemi. Studie, která používala data z Kalifornie a která byla zveřejněna v srpnu v Environmental Research, ukázala, že znečišťující látky ovzduší PM2,5, PM 10, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid siřičitý byly spojeny s infekcemi koronaviry. Autoři této studie dospěli k závěru, že snížení expozice těmto znečišťujícím látkám „přispěje k porážce Covid19“.

Vědci dokonce dokázali změřit přesnou škodu, kterou má nárůst znečištění ovzduší jedním mikrogramem na kubík vzduchu. Je to „8% nárůst úmrtnosti na Covid19“ pro celou populaci.

Harvard? To zní nějak podvědomě. Dr. Aaron Bernstein, prozatímní ředitel harvardského Centra pro klima, zdraví a globálního životního prostředí řekl: „Na místech, kde je znečištění ovzduší chronickým problémem, musíme věnovat zvláštní pozornost jednotlivcům, kteří mohou být více vystaveni znečištění ovzduší než jiní, jako jsou bezdomovci a lidé s chronickými zdravotními problémy. Tito jednotlivci mohou potřebovat více podpory než předtím, než dorazil koronavirus."

To víme také. Bezdomovec se nadýchá více zplodin z aut než jiný občan v zahradě s bazénem a domem s klimatizací.

Všechny ty konspirace o vlivu znečistění přímo řádí v Evropě. Ogen zjistil, že z úmrtí na koronaviry v 66 administrativních regionech v Itálii, Španělsku, Francii a Německu se 78 % z nich vyskytlo pouze v pěti regionech, a ty byly nejvíce znečištěny. Viz Science of The Total Enviroment.

Conticini a kol. zjistili, že vysoká úmrtnost na severu Itálie korelovala s nejvyššími úrovněmi znečištění ovzduší. (Znečištění životního prostředí, červen 2020); Travaglio a kol. zjistili, že úrovně znečištění ovzduší v Anglii jsou spojeny s případy a úmrtími na Covid 19 (University of Cambridge, PREPRINT zveřejněno 28. dubna 2020); Setti a kol. detekoval na částicích znečištění ovzduší, přičemž zkoumal, zda by to mohlo umožnit jeho přenos na delší vzdálenosti a zvýšit počet infikovaných lidí. (University of Bologna, PREPRINT zveřejněno 24. dubna 2020) Setti a kol. zjistili, že vyšší úrovně znečištění částic by mohly vysvětlit vyšší míru infekce v částech severní Itálie před zavedením omezení pohybu. (University of Bologna, PREPRINT, zveřejněno 17. dubna 2020) Coccia zjistila, že rychlé šíření covid119 v severní Itálii je silně spojeno se znečištěním ovzduší. (Národní rada pro výzkum Itálie, PREPRINT zveřejněna 11. dubna 2020).

Philippe Grandjean, dánský vědec, který jako první ukázal, že děti s relativně vysokými hladinami PFAS měly imunitní deficity a častěji dostávaly infekce dýchacích cest. Shromažďuje vzorky krve lidí, kteří byli hospitalizováni pro detekci Covid19, „jen několik kapek séra ze zbylých vzorků krve, které nebyly použity“, analyzuje je na hladiny PFAS a porovnává je s PFAS hladiny z krve lidí, kteří byli infikováni koronavirem, ale nebyli hospitalizováni. "Opravdu musíme pochopit souvislost mezi expozicemi na individuální úrovni a závažností Covid 19," řekl Grandjean. Přestože si Grandjean všiml, že několik environmentálních kontaminantů pravděpodobně zvyšuje riziko onemocnění, vyjádřil zvláštní obavy ohledně sloučenin PFAS, protože mohou zůstat v těle několik let a některé z nich mají tendenci se hromadit v plicích. "Musíme na buněčné úrovni pochopit, co se změnilo chemickou expozicí," řekl. "Nemůžeme zlepšit zdraví, pokud nevíme, co se snažíme opravit."

Minulý výzkum ukázal, že kontaminanty životního prostředí, dioxiny a PCB, mění imunitní systém vazbou na receptorové buňky - což je účinek, který v případě dioxinu trvá po generace. "Chemikálie narušující endokrinní systém jsou jednoznačně zapojeny do řízení komorbidit a zvyšují riziko úmrtnosti na Covid-19," řekl Pete Myers, zakladatel a vedoucí vědec Environmental Health Sciences. Myers je jedním z několika vědců v oblasti životního prostředí, kteří prosazují více než deset let - s malým úspěchem - aby vláda omezila používání těchto chemikálií. Ovšem jestli měla Americká rada pro chemii někoho konkrétního na mušce, byla to nejspíš Linda Birnbaum, bývalá ředitelka Národních ústavů pro environmentální zdraví a Národního toxikologického programu, o které jsme již psali. Na devastující následky těchto našich výdobytků v našem těle poukazuje již dlouho.

Výsledky z mnoha vědeckých pracovišť přicházejí v době politických rozhodnutí o ochraně životního prostředí. Není pochyb, že nová legislativa umožní zhoršovat znečištění ovzduší se všemi negativními dopady pro všechny zranitelné komunity. Protože když ekonomika zavelí, není čas na vyndavání nějakého smítka z oka. Pamatujme rýmovačku z komína s kouří, slunce oči mhouří. Mhuř si oči mhuř, kdyby se z nich nekouřilo, bylo by nám hůř. Proto EPA právě teď ruší standardy znečištění. Protože u našich štik a velkých hráčů se životní prostředí nepěstuje, oni ho nepotřebují.

Všechny ty snahy zlepšit prostředí pro normální lidi je zcela jistě spiknutí. Zrovna v době, kdy potřebujeme dát ekonomiku zpět na nohy. Ale pro normální lidi je nutné pokračovat ve snaze snížení toxických látek na suchu, ve vodě a ve vzduchu, na všech plážích světa, v myslích každého jedince. Snižování standardů a uvolňování prosazování předpisů v oblasti životního prostředí není východisko. V dnešní době se střílí na ochránce rezervací, zítra už se bude střílet na policii a od toho jistě nebude daleko střílení na podobné dezinformátory.

Střípky z tisku: Něco o olovu. To není jen název tajného spisu, to je prvek, který lidem nedělá dobře v těle a proto se v mnoha státech vyměňuje vodovodní olověné potrubí za plastikové. U něj však nastává kontaminace ftaláty. Ach jo, křišťálové studánky už prostě nejsou. Ale 200 000 tun olova se dostane do země v Anglii jen tím, že si bohatší vyjíždějí na hony nebo střílí na hliněné holuby.

Nebo jiná maličkost. Jak říká Frank Kelly v mém oblíbeném programu BBC „Life scientific“, věděli jsme o dieslech, že škodí víc než benzinové motory mnoho let předem, ale nikdo nás neposlouchal. Víte kolikanásobně VW porušil normu ve spalinách? Čtyřicetinásobně. Ve spalinách bylo čtyřicetkrát více škodlivých látek, než byly uváděné hodnoty. Nešlo o nějakou drobnou úpravu počítačového systému. VW vědomě prodával vozy, které se diametrálně lišily od stanovených norem a uváděných hodnot. Čtyřicetkrát. VW dělal z ulic plynové komory. Další lež byla o tak zvaném objevu vyšších spalin americkou nevládní organizací. Nesmysl. Londýn měl nejlepší monitorovací prostředky na kvalitu ovzduší na světě, ale prostě mu dlouho trvalo, než tu technickou vychytávku VW a naftových aut odhalili. Frank Kelly ví, že nahradit busy za elektrické by bylo neobyčejné zlepšení městského prostředí. Tedy ne elektrická osobní auta, kam směřuje EU, která bude teď kupovat čistý kobalt z čistých rukou jiné korporátní firmy.

Zdroje:

https://theintercept.com/2020/06/26/coronavirus-toxic-chemicals-pfas-bpa/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972032221X
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/coronavirus-and-pollution/


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!