Přichází doba, kdy nikdo nemůže stát opodál. Je třeba jasně říci „také já jsem proti islamizaci Evropy a České republiky zvlášť“. Kdo to neříká, vystavuje se vážnému nebezpečí, že bude oběšen dobrými Čechy jako vlastizrádce. Nemůže se tedy nikdo vymlouvat, že to nevěděl, sociální sítě jsou podobných rozsudků lidu plné. A nejen na sociálních sítích. Z tribun i od diváků na různých demonstracích zaznívá jednoznačně, že islám je největší hrozbou České republiky a kdo nebojuje proti islámu není Čech, ale vlastizrádce a bude potrestán spravedlivým trestem veřejné popravy.

Navíc se do odvážného boje proti islámu pustil i náš prezident, čímž se stal nejpopulárnějším prezidentem všech dob a atakuje i pozici Karla IV. jako největšího z Čechů. Žijeme tedy v době vpravdě revoluční, kdy náš prezident Miloš Zeman nemyslí jen na dobu svého mandátu, ani na nejbližší pětiletku, ale rovnou na vývoj po roce 3000. Při současném tempu „islamizace“ České republiky to bude totiž právě tento rok, kdy se bude rozhodovat mezi křesťanstvím, judaismem, ateismem a islámem. Takové dlouhodobé vize byly vlastní Číně, nyní vychází najevo pravá podstata služebních cest našeho prezidenta a jeho myšlenkového trustu do této obrovské starobylé země. Jde o to, abychom se vymanili z provinčního krátkodobého myšlení a uvažovali v horizontu příštích tisíciletí.

Kdyby takto moudře kolem roku 1000 našeho letopočtu jednal třeba kníže Jaromír, a postavil hráz proti komunismu, mohli jsme si ušetřit mnohá zklamání. Jenže tenkrát nebyli Čechové tak jednotní jako dnes. V tom je naše dnešní výhoda. Uvidíme-li dnes jednu zahalenou ženu v Teplicích, zcela správně z toho vyvozujeme, že by mohla přijít jednou doba, kdy to bude povinný oděv pro všechny. Římané tak dlouho podceňovali křesťany, házeli je liknavě lvům nebo je mučili ukřižováním, až se křesťané chopili vlády nad celou říší. Nám je jasné, že naše plány musejí být poněkud velkorysejší. Současná populace lvů by rozhodně na muslimy nestačila. Kdybychom je tady házeli šelmám v zoo, byla by to sice celkem prima zábava, ale těžko říci, zda by takový postup byl i dost efektivní.

Samozřejmě, že lepší nápad má guru Hnutí proti islámu v České republice docent Konvička. Namlít muslimy do masokostní moučky. To nám, všem dobrým Čechům, pak bude teprve chutnat! A když nebudou stačit mlýny, tak na muslimy pustíme plyn. A je to. My se prostě s tím násilným islámem nějak vypořádat musíme. Jinak by nám tady za chvíli ženy nosily na hlavě šátky nebo dokonce oděv, který nosila svého času Panna Maria. No to by tak hrálo! My si tedy takto naší židovsko-křesťanskou kulturu rozvracet nedáme. Jsme také rozhodně proti halal porážkám, ačkoliv vlastně nevíme, co to je. To ovšem nevadí, protože jsme také proti šíření Koránu, ačkoliv jsme z něj nepřečetli také nic, vyjma několika citací z Blesku.

Stačí nám jednoduchá hesla typu "co je české, to je hezké", nebo "ať padouch nebo hrdina, hlavně že jsme jedna česká rodina". Konečně se mohou spojit naši proletáři, rolníci, dělníci i pracující inteligence s uhlobarony a dalšími vykuky a od plic zanotovat "Kde domov můj". Konečně jsme našli nepřítele, jímž je myšlenka islámu. Naši prapředci neúspěšně bojovali proti myšlence křesťanů, později katolíci proti protestantům, protestanté proti jiným, jinak protestujícím protestantům, za císaře pána a jeho rodinu proti Rusku, a dnes navazujeme na takové bohulibé a smysluplné války bojem proti islámu. Čeká nás boj heroický a my to víme, nepřátel se nelekneme. Bude to boj podobný válce proti severnímu větru, protože ten je, jak známo, krutý.

Lidé si ovšem často místo boje hledají závětří a nakonec, navzdory jakémukoliv úsilí, myšlenka, která měla zvítězit, také zvítězí. Možná proto je kdesi psáno, že na počátku bylo Slovo, a že bude i na konci. Náš způsob boje proti myšlence stavbou zdí a koncentračních táborů, plynováním lidí, jakož i jejich věšením se v dějinách ukázal vždy jako naprosto pošetilý. Myšlenka je totiž jako vítr, myšlenka je věčná a nelze ji zabít ani pálením knih, ani lidí. Naše současná metoda boje proti islámu je tak stejně primitivní jako před tisíci lety. Protože myšlence se dá oponovat jedině lepší myšlenkou, proti špatné společnosti se dá bojovat jedině lepší společností.

Pokud naše země bude krásná navenek i uvnitř lidí, pak nebudou mít cizí myšlenky šanci. Pokud tomu tak nebude, budou obyvatelé České republiky hledat a hledat a hledat, dokud nenajdou něco lepšího. A bude-li tím lepším islám, budou i země koruny české islámské bez ohledu na to, zda tempo ročního přírůstku uprchlíků stoupne ze současného tisíce na deset tisíc nebo naopak klesne na nulu. Žádná „česká zeď“, Konvičkovy plynové komory, koncentrační tábory, ani šibenice pro sluníčkáře tomu nezabrání. Myšlenka je věčná, má tedy dost času, aby v klidu přečkala smrt Zemana, Konvičky i jejich duchovních následovníků do desátého kolena.

Smrtelné lidi, ať už křesťany nebo muslimy, můžete ukřižovat a zemřít jako sprostí vrazi, ale křesťanství a islám umučit nemůžete. Nenávist je opiem lidu, pod jehož vlivem páchají zločiny, jichž by jinak nebyli schopni. Tato nenávist se vyrábí v makovicích vystrašeného lidu. V televizi se paní učitelka ptá "kdy už u nás konečně skončí komunismus" více ZDE a pan docent kandiduje za Blok proti islámu.

Ve zdravé společnosti by paní učitelka nemusela dostávat pomoc policejní, ale lékařskou, a pan docent by už byl pod ochranou - vazební věznice.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!