Shodou okolností jsem se s ním měl možnost seznámit a díky vztahu, který mezi námi postupně vznikl, jsem ho získal pro vystoupení v Dotazníku pro..., aby se mohl vyjádřit k věcem minulým i současným. Tímto mu děkuji a přeji do budoucna vše dobré.


INDEX:
04:05 Vojenská rozvědka (VR) – důvody spolupráce
08:01 VR a KSČ
09:43 VR – o jejím fungování
12:56 Srovnání tehdejší a současné VR
15:45 Jakým způsobem KSČ kontrolovala loajalitu nestraníků
24:02 Činnost po převratu v roce 1989
33:02 Vojenský rozvědčík ve státních službách aneb vztahy, názory...
45:27 Cizí agenti ve službách Československého, posléze Českého státu
51:12 Financování politických stran a fungování ČSSD
01:07:34 Stanislav Gross
01:20:16 „Pravé“ nebo pravé důvody uvěznění Karla Srby
01:30:55 Za koho se Karel Srba považuje z hlediska morálky a etiky
01:38:34 Pohled Karla Srby na současnost

Více dotazníků a debat najdete na stránkách Debatního klubu


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!