Jaké jsou dlouhodobější či strategické možnosti reakce na šílenství v Uherském Brodě? Nedělat nic. To je nejpravděpodobnější scénář dalších dnů. Prostě se smířit s tím, že se takové věci občas stávají, zpravidla ne častěji, než jednou za deset let. To však neznamená, že neexistuje i jiná možnost reakce. Ta by se dala shrnout do několika bodů.

1. Omezit možnost držení zbraní na profesionální složky

To platí pro armádu, policii, ochranku apod. Svoboda držení zbraně pro zábavu musí ustoupit svobodě nebýt zastřelen. Svoboda a právo na držení zbraně Zdeňka K. mělo ustoupit právu osmi občanů na život. Nemusíme tedy čekat nečině na další podobné případy. Pro ty naše spoluobčany, kteří nemohou bez střílení existovat, a krutě by takovou abstinencí trpěli, bude nadále možnost střílení ze zapůjčených zbraní na vyhrazených střelnicích. Pokud jde o právo vlastnit zbraň na vlastní obranu, uplatnění tohoto práva přivedlo Spojené státy americké do čela světové kriminality. Z nemilosrdných statistik vyplývá, že USA jsou na čele světového žebříčku vězněných jak absolutně, tak v přepočtu na obyvatele. Ročně tam je usmrceno střelnou zbraní 10 tisíc osob. Z této země se stal i díky „právu vlastnit zbraň na sebeobranu“ policejně kriminální stát. Nikde není vydáváno tolik výdajů na obranu než ve Spojených státech. Jak na armádu, tak policii či tajné složky. Výsledek? Více než dva miliony vězněných a jejich obětí dosnily „American Dream“. Nezkoušejme jej tedy snít s nimi. Jsme snad přeci jen kulturnější země.

2. Upravit vztahy věřitel-dlužník

Za pomoci státního aparátu a zákonů by neměl být likvidován žádný člověk. Věřitel musí nést spoluodpovědnost za dluh. Stát tu není od toho, aby chránil lichváře před jejich obětmi. Ten kdo půjčuje na úrok, provádí specifické podnikání za účelem zisku a musí nést také své riziko. Není možné, aby stát participoval na ožebračování podvedených důchodců, nemocných a dalších obětí manipulace ve prospěch podvodníků, bank nebo jiných lichvářů. Ostatně alespoň nějaká úprava týkající se exekucí, se již připravuje ke schválení v parlamentu. Svoboda podnikání, a to i s penězi, má sloužit celé společnosti.

3. Prioritou politiky musí být plná zaměstnanost

Ať už zapojením samosprávy nebo přímo zásahem státu vybudováním podmínek pro pracovní místa pro všechny. Každý člověk potřebuje cítit, že je potřebný. Každý člověk strádá vyloučením ze společnosti. Takové vyloučení bylo ostatně v minulosti chápáno jako rozsudek smrti, a tím také často je i dnes. Armádu spásy pošleme tam, kam patří. tedy do „třetího světa“. Když byla možná plná zaměstnanost v tzv. „reálném socialismu“, pak musí být možná i v současné demokracii. Získaná svoboda nemůže být zúžena jen na svobodu cestovat kolem světa pro jednu skupinu lidí, zatímco jiná skupina občanů cestuje od popelnice k popelnici. Desetitisíce bezdomovců jsou obětmi polistopadového režimu. To je třeba jasně přiznat. Nenacházejí se sice za zdmi vězení, nejsou mučeni dozorci, ale jsou odsouzeni vyloučením ze společnosti, jsou odsouzeni k naprosto nedůstojnému životu. Růst HDP je takovým lidem houby platný a jejich počet se také s takovými makroekonomickými ukazateli nijak nemění. K problematice a počtu bezdomovců více ZDE a ZDE a ZDE a ZDE.

Závěr

Některá opatření je možné přijmout ihned, jiná později. Žádné dílo se nevybuduje mávnutím kouzelného proutku. Jen je třeba začít dělat věci správně a nepodléhat oblbování různých lobbistických skupin s falešnými hesly divokého kapitalismu. Přestaňme se modlit k velkému HDP a začněme vážně sledovat počet konzumovaných antidepresiv, počet sebevražd, lidí závislých na drogách a žijících v bídě. Místo vývoje hrubého domácího produktu upřednostňujme raději vývoj hrubého domácího štěstí. Není pravdou, že se nedá dělat nic. Pro začátek postačí, když změníme svoje myšlení, které tvoří celkové veřejné mínění. O to se tu hraje. Pak možná budeme méně mít, ale o to více budeme žít.

Související články
Vítejte na střeleckém táboře NRA pro děti
Masakry budou pokračovat!
Zbraně do škol, jakýmkoliv způsobem
Ve státě Utah se víc lidí zastřelilo než vybouralo