Článek Západ aktivně sabotuje volby v Sýrii a dostává svůj díl teroru zmínil situaci před syrskými prezidentskými volbami, které proběhly 3. 6. 2014, funkční období je 7 let. Volby v Libanonu na ambasádě vypadaly následovně, volily tisíce uprchlíků. A přitom jim tamější vláda pohrozila, že svou volbou (pro současného prezidenta Asada) mohou ztratit svůj uprchlický status v zemi.


V zemi volily miliony Syřanů navzdory riziku pumových výbuchů u volebních místností a válce. Volby se pochopitelně nekonaly v oblastech obsazených zahraničními teroristickými skupinami. John Kerry v Libanonu slíbil humanitární pomoc syrským uprchlíkům, které americká vojenská pomoc teroristům vyhnala ze země. A zároveň prohlásil, že volby nebyly volbami a nemají žádný dopad na stav země. Video je zde.


Co je ovšem zajímavé, je tato tabulka srovnávající nesrovnatelné. V Sýrii běží válka a lidé šli přesto volit. Můžeme diskutovat o tom, zda tyto volby byly demokratické. O demokratičnosti voleb USA ovšem panují jasné pochybnosti, například vzhledem k tradičnímu volebnímu systému, v němž není skutečná rovnost hlasů. Viz článek Jak prohrát vyhrané prezidentské volby. Dále existuje v USA problém vzhledem ke způsobu, jak v posledních letech vládnoucí republikáni nově narýsovali volební obvody a jak se aktivně snaží vyšachovat z voleb chudou část populace. Viz článek Pokud nemůžete vyhrát, změňte pravidla. Do těchto nuancí ohledně demokracie se Kerry nepouštěl a jistě udělal dobře. Ale vraťme se k volbám v Sýrii. Oficiální čísla státní volební komise z Damašku jsou následující:

  • počet oprávněných voličů: 15.845.575
  • počet odevzdaných hlasů doma i cizině : 11.634.412
  • účast na volbách: 73.42 %.
  • Asad zvolený na další období celkem 88,7 % z odevzdaných hlasů.

Zásadní argument porovnávající demokratičnost amerických a syrských voleb ukazuje tato tabulka.Toto je statistické porovnání úrovně demokratičnosti voleb v Sýrii a v USA. Z procentového poměru je jasné, že v Sýrii může formálně volit a podílet se na zastupitelské demokracii mnohem větší počet obyvatelstva než v USA. Jistěže je problém ve výběru kandidátů, v možnosti odvolat se proti výsledkům a manipulacím, nepřipuštění skutečné opozice k volbám atd. Ale tyto volby nebyly o demokracii. Tyto volby byly plebiscitem občanů vyjadřujících souhlas s bojujícím Asadem a jeho SAA, která se stala národní armádou. Tím se Asad stal garantem územní celistvosti a symbolem národní jednoty. A v dalším kole budou dobývat protiprávně zabrané Golany, ale o tom jsme už psali. Západ vraždami a terorem dosáhl toho, že Asad se stal jediným garantem demokracie v zemi. Je to jak v ruském Mrazíkovi: Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem!