Vlastenecký zápal pro zaoceánské pruhy a hvězdy se u české televize čekal od začátku ukrajinské krize. Překvapil by jen opak. Přiživování strachu a ovlivňování veřejného mínění mají v pracovních smlouvách všichni zaměstnanci zpravodajství. Jeden rozhovor pro agenturu Reuters pana ministra obrany Martina Stropnického a mediální bublina na celé tři dny byla na světě.

"Dobře víme, že jakékoli trvalé rozmístění vojáků by představovalo problém. Patřím ke generaci, která zažila rozmístění 80 000 sovětských vojáků v období "normalizace". Je to stále psychologický problém," prohlásil český ministr obrany. Jak ministr dodal, dokáže si představit určitou rozšířenou spolupráci, pokud jde o výcvik či podobné aktivity, nikoli ale přítomnost vojáků. "Zvýšit přítomnost Aliance na našem území v různých modifikacích, to ano. Ale pokud jde přímo o rozmístění jednotek, v tomto případě jsem spíše skeptický," doplnil Stropnický.

Celý projev najdete zde, klikněte si na obrázek.


Tolik agentura Reuters, viz zpravodajství ČT24. Ministr obrany sdělil názor na trvalé rozmístění vojáků cizích armád. Přibližně stejný názor mělo více než 70 procent obyvatel v době, kdy se vyjednávalo o umístění radaru v Brdech. Bylo to nevinné prohlášení, které v širších souvislostech objasňovalo možné vnitrostátní problémy s trvalými základnami NATO, které musí brát vážně každá slušná česká vláda. A my nežijeme v normálu, teď se kvůli míru musí vést boj proti terorismu a nakonec i války čtvrtého typu. A ta právě běží na Ukrajině proti Rusku.

Veřejnoprávní TV v hlavních večerních zprávách představuje jinou realitu. Úvodní válečné scény, mapa našich spojeneckých přátel NATO, rudý nepřítel a málo bdělý ministr obrany, který dvěma větami zničil pověst chrabré české armády coby premianta NATO. Média prostě národu prodala pohled české pravice ODS a TOP09. Pokřivenou optiku ČT nenapraví jeden diskuzní pořad speciálního zpravodajského kanálu. Fakt je, že vláda v tuto chvíli podle ministra obrany i premiéra případné umístění jednotek NATO na území republiky neřeší, není k tomu důvod. Současná bezpečnostní situace ČR nevyžaduje aktivitu spojenců spojenou se základnami vojsk NATO na území ČR.

Česká politická scéna je přehledné divadlo, role jsou už dávno rozdělené. Politici jsou špatní herci, protože často hrají z partesu, který jim píše někdo jiný. Ale vystupovat musí, dokud angažmá trvá. Dívat se na to nedá, ale stručně to popsat musíme. Vlastenecký zápal pro pruhy a hvězdy se vzedmul u chrabrých poslanců ODS i TOP09. Zařadili na program 8.schůze sněmovny bod zvaný Prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO. Proběhl celodenní boj o zařazení bodu k projednání. Došlo i na obstrukce. Role vypravěče a průvodce načatým večerem se ujal herec Miroslav Kalousek. Ukázka z jeho obstrukčního vystoupení je zde. Celkem 15 minut o projednávání souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti. Vychutnejte si mluvené slovo tohoto schopného demagoga tak od 5. minuty.

Slovní bitva se svedla ve středu 14. května 2014 v devět hodin ráno. Za slabou hodinku bylo rozhodnuto. Toto usnesení napravilo zničenou pověst chrabré české armády coby premianta NATO.

"Česká republika považuje členství v NATO za základní pilíř své bezpečnostní politiky a národní obrany. Jsme pevným, spolehlivým a aktivním článkem Severoatlantické aliance. To platilo od prvního okamžiku našeho vstupu do NATO v roce 1999 a platí to o to více i dnes. Právě v roce, kdy si připomínáme 15. výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance, a ve světle znepokojujícího vývoje situace na Ukrajině uvědomujeme si zásadní význam NATO pro udržení stability a míru. Česká republika je proto plně připravena plnit veškeré závazky, které z jejího členství a z Washingtonské smlouvy vyplývají. Aktivní obranu hodnot, na kterých je Aliance postavena, považujeme za svoji samozřejmou a čestnou povinnost."

Na armádu došlo ještě podruhé. Projednával se Vládní návrh zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 49. Šlo o kariérní postup v naší armádě a platové hodnocení. Tady se ukázala starost o armádu v úplně jiném světle. Špatně připravený zákon s mnoha chybami zbyl po předchozí vládě chrabrých poslanců ODS a TOP09. Tehdy se totiž nemělo žvanit, ale dělat. Tento mizerný zákon šel do dalšího čtení, protože současný stav v oblasti řízení kariér našich vojáků není dlouhodobě udržitelný. Výsledná podoba zákona je armádou netrpělivě očekávána. Vojáci se mohou těšit na nový paragraf, který ukládá vojákovi neplacenou službu do 300 hodin nad základní týdně konanou službu, a to dokonce bez možnosti náhradního volna. Poslanci si uložili závazek vše napravit, ve výborech prodiskutovat, odladit a komplexním pozměňovacím návrhem tento zákon k nepoznání změnit. Česká válka se zákony v kostce.

Na armádu došlo ještě potřetí během interpelací, viz poslanec Antonín Seďa (ČSSD).

Děkuji, pane předsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, velmi rád jsem si vyslechl informaci, že armáda nakoupila průzkumné radarové čidlo RVR pro strakonickou brigádu s dosahem 30 km a je součástí modulu V - SHORAD. Podle veřejných informací má mít protiletadlový raketový pluk celkem 4 čidla, která armádu přijdou na 356 mil. Kč.
Podle náčelníka generálního štábu je toto čidlo plně kompatibilní s našimi partnery z NATO. Informace o nákupu potřebných radarových čidel by byla v pořádku, pokud by tam nebylo několik čertových kopýtek.
Tím prvním je, že toto čidlo neumožní identifikovat letouny vlastní či nepřátelské, protože zřejmě nemá funkční zařízení IFF pro mód 4. Tudíž ani nemůže být součástí modulu V - SHORAD, jak je proklamováno. Důvodem je skutečnost, že neobsahuje funkční dotazovač AN/TPX-56, protože do něj chybí kryptomoduly KIV-16, bez kterých ten dotazovač nemůže pracovat.
Pane ministře, pokud jsou mé informace správné, pak tolik mediálně vychvalované čidlo je na dvě věci. Podotýkám, že tyto dotazovače jsou americké provenience, byly zaplaceny, ale nebyly dodány. Údajně se tyto kryptomoduly již nevyrábějí a dokonce za ně neexistuje náhrada. Takže pokud se potvrdí tyto informace, může si armáda dotazovače strčit za klobouk.
Raketové komplety RBS-70 sice obsahují také identifikační zařízení, ale mají příliš krátký dosah. Proto byla vyvinuta a vyrobena čidla RVR.
Pane ministře, nechtěl jsem od vás tady a teď odpověď, ale prosím, prověřte si tyto informace. Děkuji za vaši odpověď.

Nejen prověřit pane ministře, ale v případě viny i kázeňsky trestat. Kdysi v armádě platilo něco jako nedílná velitelská pravomoc. Momentálně jste to vy, kdo tomu velí a kdo drží v ruce kus pravomoci. Herec, neherec, teď ukažte, jestli jste slušný člověk. A jestli chcete mít úctu u normálních slušných vojáků a občanů, tak se naučte odolávat mediálním tlakům a Kalouskovým manipulacím. Vyzbrojovací klika za přispění tohoto pána na vadných dodávkách armádě už vydělala majlant a je zcela a bezedně nenažraná.