V době, kdy se rozhodovalo o zahájení války v Iráku, jsem sestavil, napsal a rozeslal členům Kongresu dokument, který zkoumal nezodpovězené otázky a překonaná tvrzení presidenta Bushe, jež měla sloužit jako důvod k válce. Tento dokument detailně popisoval, že neexistuje žádný důkaz o zapojení Iráku do událostí 11. září nebo jeho vazbách na roli al-Kájdy v nich, že Irák nikdy neměl zbraně hromadného ničení a nikdy nebyl hrozbou pro Spojené státy, a že neexistovaly žádné plány ani schopnost provést tento útok. Bohužel neexistoval dostatečný počet členů Kongresu, kteří by si udělali operační analýzu před tím, než odsouhlasili tuto válku.

Předkládám některé klíčové otázky, které by měl president Obama zodpovědět před tím, než vyzve Kongres o souhlas s válkou proti Sýrii. Tento článek je voláním po kritickém myšlení a kongresovém dohledu, který by měl přesahovat stranické úvahy.

Otázky, které Obamova vláda musí odpovědět předtím, než Kongres jen začne uvažovat o hlasování o Sýrii:

Tvrzení číslo 1

Vláda tvrdí, že byly použity chemické zbraně. Inspektoři OSN stále ještě dokončují své nezávislé zkoumání.

 • Kdo zajistil fyziologické vzorky sarinu, na nichž je založeno vaše hodnocení? Byly nalezeny nebo vzorkovány nějaké jiné chemické látky nebojové povahy?
 • Kdo ze Spojených států je odpovědný za celý řetězec důkazů?
 • Kde byla provedena laboratorní analýza?
 • Byli u analýzy vzorků přítomni představitelé Spojených států?
 • Ukazují vzorky úroveň sarinu typickou pro vojenské použití nebo úroveň nižší?
 • Můžete ověřit, že vaše vzorky mají stejné složení jako je složení, jež má údajně k dispozici syrská vláda?

Více: Blog Brown Moses; Zpráva McClatchy News; Zpráva Global Research.

Tvrzení číslo 2

Vláda tvrdí, že opozice nemá ve zvyku používat chemické zbraně.

 • Která opozice?
 • Hovoříte o nějaké specifické skupině, nebo o všech skupinách, které se v Sýrii pokoušejí svrhnout prezidenta Asada a jeho vládu?
 • Odmítá vaše vláda nezávisle a kategoricky zprávy o tom, že povstalci používají chemické zbraně, které přišly z tak rozdílných zdrojů, jako je například Rusko, OSN a turecké vládní noviny?
 • Vyšetřili jste pověsti, že Saúdové údajně poskytli rebelům chemikálie, které mohou být využity k bojovému nasazení?
 • Zvažovala vláda důsledky nechtěné podpory syrských povstalců svázaných s al-Kájdou?
 • Existují nějaké zpravodajské informace za poslední rok, které vládě Spojených států naznačují, že sarin se do Sýrie dostal prostřednictvím povstaleckých skupin, ať už s pomocí nebo bez pomoci cizích vlád nebo zpravodajských služeb?

Více: Zpráva Global Research; článek ve Wall Street Journal; reportáž Reuters; reportáž Zaman; reportáž Atlantic Sentinel; reportáž AP.

Tvrzení číslo 3

Vláda tvrdí, že chemické zbraně byly použity z toho důvodu, že konvenční zbraně režimu nedostačovaly.

 • Kdo je zodpovědný za tuto domněnku, že důvodem použití chemických zbraní, které byly použity proti tomuto předměstí, je, že Asadovy konvenční zbraně nepostačovaly zabezpečit „velké části Damašku”?

Tvrzení číslo 4

Vláda tvrdí, že má zpravodajské informace o tom, že režimní jednotky syntetizovaly chemické zbraně.

 • Kdo pozoroval tuto syntézu chemických zbraní po 18. srpnu?
 • Byla poskytnuta nějaká varování syrské opozici, a pokud ne, tak proč?
 • Pokud 21. srpna nějaké „režimní jednotky” připravovaly útok chemickými zbraněmi, bylo provedeno nějaké zkoumání, zda taková příprava (používání plynových masek), byla za účelem obrany nebo útoku?

Více: zpráva McClatchy; blog Brown Moses.

Tvrzení číslo 5

Vláda tvrdí, že má zpravodajské informace o tom, že útok nařídil Asadův bratr.

 • O jaký typ a zdroj zpravodajských informací obviňujících Asadova bratra, že osobně nařídil tento útok, se jedná?
 • Kdo provedl určení, že útok nařídil Asadův bratr, od které rozvědky měl podklady, z jakého zdroje?

Více: Zde

Tvrzení číslo 6

Vláda tvrdí, že jedovatý plyn byl rozptýlen při raketovém útoku.

 • Kdo sledoval raketu a dělostřelecký útok, který předcházel vypuštění jedovatého plynu?
 • Nastaly tyto události současně nebo postupně?
 • Mohla být mezi těmito událostmi, tedy mezi raketovým útokem a uvolněním jedovatého plynu, souvislost?
 • Je na základě důkazů možné, že raketový útok syrské vlády mířil na povstalce, kteří měli stanoviště mezi civilisty a útok chemickými zbraněmi byl proveden povstalci proti civilistům o hodinu a půl později?
 • Je možné, že chemické zbraně byly použity povstalci neúmyslně?
 • Vysvětlete devadesátiminutový interval mezi raketovým útokem a útokem chemickými zbraněmi.
 • Byly na místě útoku shromážděny důkazy, které by potvrdily použití raket k doručení plynu na místo?
 • Pokud došlo k vypuštění rakety, mohly byste doložit důkazy o kráterech po dopadu a výbuchu rakety?
 • Jaké jsou zdroje vládních analýz?
 • Pokud rakety byly sledovány prostřednictvím „geografického průzkumu”, jaké byly geografické souřadnice odpalovacích míst a míst dopadu?

Více: Zpráva FAIR.org

Tvrzení číslo 7

Vláda tvrdí, že při útoku zemřelo 1,429 lidí. Ministr zahraničí Kerry tvrdil, že zemřelo 1429 lidí, včetně 426 dětí.

 • Co bylo prvotním zdrojem tohoto čísla?

Více: Zpráva McClatchy

Tvrzení číslo 8

Vláda vytvořila opakované odkazy na videozáznamy a fotografie útoku jako podklad pro vojenskou akci proti Sýrii.

 • Kdy a kde byla tato videa nasnímána po útoku jedovatým plynem?

Více: Zpráva FAIR.org

Tvrzení číslo 9

Vláda tvrdí, že klíčové sledovací prostředky prokazují zapojení Asadova režimu do útoku chemickými zbraněmi.

 • Zveřejníte originály přepisů v jazyce, v němž byly nahrány i překlady, na které se odvoláváte, aby se určila povaha rozhovoru, který byl údajně odposlechnut?
 • Jaký je zdroj těchto záznamů? Jaký byl přesný čas těch odposlechů?
 • Byly to americké odposlechy, nebo byly poskytnuty z jiného zdroje?
 • Ověřili jste autenticitu těchto přepisů?
 • Zvažovali jste, že tyto přepisy mohly být manipulovány nebo zfalšovány?
 • Byl „vysoký představitel”, jehož komunikace byla odposlechnuta, členem Asadovy vlády?
 • Jak byl „zasvěcen” do této ofenzívy? Tím, že s překvapením zjistil, že došlo k takovému útoku? Nebo tím, že jej koordinoval? Uvolněte přepisy!
 • Byl zpravodajským zdrojem Spojených států nebo našich spojenců? A jakým způsobem „potvrdil”, že chemické zbraně byly použity režimem?
 • Kdo dospěl k závěru, že tato odposlechnutá komunikace je potvrzením použití chemických zbraní režimem 21. srpna?
 • Kdo je zdrojem informace, že bylo syrským chemickým jednotkám „nařízeno, aby zastavily operace”?
 • Je to ten samý zdroj, který dosvědčil, že představitelé režimu syntetizují chemické zbraně?
 • Naznačuje tento přepis, zda operace, které byly „na rozkaz zastaveny”, měly souvislost se zastavením konvenčních nebo chemických útoků?
 • Uvolníte přepisy a identifikujete zdroje tohoto tvrzení?
 • Máte přepisy, očitá svědectví nebo elektronické záznamy komunikace mezi syrskými veliteli či jinými představiteli režimu, jež spojují chemický útok přímo s prezidentem Asadem?
 • Kdo jsou zpravodajští důstojníci, kteří dospěli k tomuto závěru – jsou to američtí zpravodajci, nebo tato prvotní analýza přišla od jiných zdrojů?

Více: Zpráva FAIR.org; reportáž AP; úvodník Washington Post

Tvrzení číslo 10

Vláda tvrdí, že po chemickém útoku došlo k soustavnému ostřelování, aby se zakryly jeho stopy.

 • Prosím, uvolněte, všechna zpravodajská a vojenská zdůvodnění soustavného ostřelování, jež jsou hlášena po tomto chemickém útoku.
 • Kdo provedl určení, že záměrem ostřelování bylo zakrýt útok chemickými zbraněmi? Nebo to byl protiútok těch, kteří použili chemické látky?
 • Jak ostřelování způsobilo, že zmizela rezidua sarinu?

Více: Zde

Americký lid má právo na plné uvolnění a prověření všech skutečností před tím, než jejich volení zástupci budou požádáni, aby učinili rozhodnutí s velkými důsledky pro Ameriku, Sýrii a svět. Kongres musí obdržet odpovědi před hlasováním, ve veřejném slyšení, nikoli na uzavřených zasedáních, kde mohou být informace manipulovány v zájmu války. Už se to jednou stalo. V případě Iráku.

Navštivte webové stránky Dennise Kuciniche: www.KucinichAction.com

Zdroj: Huffington Post – blog Dennise Kuciniche

Překlad: Stan