Začněme in medias res. Dne 24. května tohoto léta Páně Kalousek pochybuje o efektivitě rozšíření Temelína. Citovaný článek v Českém rozhlase je napsaný dobře a jsou v něm všechna důležitá fakta. Shrňme je v kostce. Kalousek se probral minimálně z opojení mocenského a zpochybnil z pozice státního účetního (kterým bohužel je) efektivitu a návratnost tak masivní investice. Citujme Kalouskovu ekonomickou perlu o Temelínu.

Pokládám za svoji povinnost jako ministr financí nasvítit tuto investici z hlediska efektivity. Naprosto respektuji, že existují ještě jiné priority, jako je energetická bezpečnost země. Ale pokud Temelín opravdu efektivně nevychází, tak je namístě diskuse, zda tu energetickou bezpečnost nezajistit jinak.


Jistěže se můžeme ptát, zda za tímto ušlechtilým postojem náhodou nestojí lobbing pro frakování, které by zničilo českou krajinu dobýváním břidlicového plynu. O tomto nebezpečí informujeme průběžně, viz heslo "frakování" a "břidlicový plyn". Ale to teprve ukáže čas a další Kalouskovy kroky.

Vraťme se k zanedbané diskuzi o atomové energii, kterou nevedou ani čeští zelení. Ty je ovšem třeba chápat, protože kvůli interním mocenským bojům nemají na ekologii ani čas ani náladu. Čestnou výjimkou je ekolog Jan Beránek a jeho série článků v Referendu věnovaných energetice po Fukušimě. Ovšem na tuto odbornou diskuzi nikdo z vlády reagovat nebude. To je bohužel pod rozlišovací úroveň našich mocipánů a českých alternativních politických hnutí.

Na druhé straně stojí atomová lobby s jejím nově jmenovaným vůdcem Václavem Pačesem. Tento bývalý šéf Akademie věd byl 19. března 2013 přibrán do dozorčí rady elektrárenské společnosti ČEZ. Dodejme, že po lobbistické zásluze, neb ke svému jmenování tehdy poznamenal: "Zavolal mi Kalousek a bylo to". Kalousek tehdy pilně tlačil temelínskou káru, protože "my" (kdo je to "my"?) přece potřebujeme monopolní výrobu elektrické energie. A Pačesova komise publikovala studii, v níž údajně vřele doporučuje dostavbu Temelína. Zaklínadlem energetické spotřeby nás monopoly hezky drží pod krkem a akademici s technokratickým myšlením ze 70. let pracují pro atomovou lobby zcela přirozeně a ze svého nejlepšího technokratického přesvědčení. Stejně jako atomový hlídač Dana Drábová. Viz naši starší debatu o bezpečnosti českých jaderných elektráren.

Upozorněme v této souvislosti na důležitý článek webu Česká pozice pod názvem Pačesova energetická komise jenom poklonkuje. Je jen charakteristické, že k tomuto velmi dobrému článku se přidal pouze jediný diskutující. Stejně tak nebyla diskuze ani k Beránkovým článkům. Tolik k rozlišovací úrovni českých intelektuálních elit. Bohužel, nemáme jen hloupou vládu, ale i tu část lidu, která má přemýšlet ex officio.

Jenže v Německu už politický a ideologický boj za decentralizaci energie dávno probíhá. Viz naše články o alternativních zdrojích energie. Zdejší alternativní partaje všeho druhu tuto decentralizaci výroby přes alternativní zdroje zásadně podporují, stejně jako v USA. Boj za alternativní zdroje elektřiny a za soběstačnost na úrovni komunit je totiž bojem za udržení demokracie v Evropě. Kalouska nelze ani v nejmenším podezírat z toho, že by měl zájem na skutečné demokracii. Přesto jeho otočka ohledně Temelína míří dobrým směrem.