Schválně jsem nedal nadpis "Dědictví Margaret Thatcherové", protože o čerstvě pochovaných mrtvých se má psát slušně. Jenže jsem studoval v Anglii v letech 1999-2001 a důsledky politiky Železné lady nešly přehlédnout. Tato energická a mocichtivá dáma měla ideje a přesně tento typ politiků předělává stát a mění systém. Krátce zhodnoťme thatcherismus jako hospodářskou doktrínu a politickou ideologii. Hodnotíme úsek 1979-1990, kdy v Thatcherová v Británii buď vládla nebo doznívala její hospodářská politika. Všechna důležitá data najdete zpracované do grafů v tomto článku Independentu. Co systematického a státoprávního tato First Lady skutečně provedla?

1. Thatcherismus zvýšil celkové daňové zatížení

Pro většinu dogmatických a nemyslících ekonomů to bude znít divně, ale je to tak. Heslo "neoslabit silné" se pochopitelně netýkalo nižších vrstev. Daň pro super bohaté byla snížena z 83 % na 60 %, zatímco základní sazba ze 33 % jen na 30 %. A to už bohatým za pořádný pohřeb stojí, zatímco chudí nijak nezbohatli. Navíc thatcherismus okradl běžné spotřebitele Kalouskovským způsobem, protože DPH (VAT) stouplo z 8 % na 15 %. Politiku úspor tedy zaplatily nižší vrstvy, což je typická neoliberalistická finta. Daňové zatížení běžných občanů stouplo i z toho důvodu, že ve stejné době dramaticky stoupla nezaměstnanost, klesla a dodnes klesá průmyslová výroba, stouply úrokové sazby a stoupla inflace. Nižší vrstvy vydělaly pouze na snížení maloobchodních cen díky uvolněnému trhu a hlavně na růstu cen nemovitostí. V Británii vlastní domek téměř každý a jeho hodnota výrazně stoupla.

2. Thatcherismus oslabil stát

Thatherismus v čisté podobě znamená faktické ničení státu a jeho základních funkcí. U nás to neoliberalisticky a oposmluvně znamená, že necháte vládnout zloděje. V Británii to "pouze" znamená, že stát přestává plnit své sociální, vzdělávací a ochranné funkce. Státní moc a autorita je zde na všech úrovních natolik silná, že nelze beztrestně tunelovat či zavést českou třídní spravedlnost a Klausovy amnestie. Thatcherová udělala v Británii natolik drastické škrty ve státních výdajích, že v roce 1981 proti ní vystoupilo v otevřeném dopise zveřejněném v deníku Times celkem 364 významných britských ekonomů a jednoznačně odsoudili její politiku ničení státu. K velikosti ega této dámy je třeba říci, že ji protesty ekonomů nijak nezajímaly. Asi dobře věděla, že jejich názory se mění jako britské počasí.

Fakticky to ovšem znamená, že v Británii vznikla po její vládě generace hloupých, agresivních a naprosto nevzdělaných nezaměstnaných, s nimiž jet v metru na Wembley (bydlel jsem na Swiss Cottage) znamenalo skutečné utrpení. A to jsem byl na drsňáky zvyklý z kriminálu. Úměrně oslabení státu stoupalo ego Železné Lady do takových výšin, že začala používat plurál majesticus "my" a chovala se jako druhá britská královna. To jí pochopitelně ta první nezapomněla a britští voliči také ne.

3. Thatcherismus zničil odborové organizace

To je jasný fakt, ale je třeba ho vidět v širších souvislostech. Mezi odbory posílenými za desetiletí vlády britské Labour party vznikla nezodpovědná odborová hierarchie, která si zvykla přes ovládané poslance vydírat stát a diktovat jeho hospodářskou politiku. Thatcherová ničila odborové unie jako ve válce: střelbou, pokutami, zatýkáním, vězněním. To bylo ekonomicky možné v době, kdy se mohla opírat o hospodářský růst. Nyní je Británie ekonomicky zpustošená země, kde vládnou bankéři z City.

Thatcherismus znamenal i zničení a oslabení kontrolních funkcí státu. Osobně jsem zde zažil aféru BSE, kdy jsme rok jedli naprosté svinstvo z nakažených krav a nikdo to nevěděl. Dozor nad potravinami na tom byl jako za současné české vlády a proti obchodním řetězcům neměl šanci. Navíc po zničení odborů následovala privatizace státních podniků jako železnice, kterou odbory ovládaly. A to už byla úplná katastrofa. Za mých časů byla na železnici a na příměstských tratích do Londýna jedna havárie za druhou, a dokonce velká železniční neštěstí. Z jednoduchého důvodu: manažeři vzali dotace na provoz a investovali je na burze, kde vydělali dvakrát tolik než poctivou prací na údržbě železniční sítě a infrastruktury. Na železnici zůstali jen mrtví a stav železničních zabezpečecovacích systémů byl podobný tomu našemu někdy v 60. letech. Podobně byl zničen systém důchodů. Pozdější labouristické vlády však tyto segmenty opět zestátnily, takže vznikla jen omezená škoda.

Závěr

Thatcherová měla odvahu, vizi a intuici. A jako každý dobrý politik nemyslela v ideologických schématech a zavedla svůj vlastní styl vlády, který dnes známe jako thatcherismus. Zásadně se rozhodla vést stát pro bohaté a schopné a tomu podřídila všechno. Docela to fungovalo v době ekonomického růstu, který za její vlády dosahoval kolem 3 %. Nyní je ovšem dědictví thatcherismu pro Velkou Británii devastující.