Koncentrační tábor USA na Guantanámu se stal svědkem dalšího justičního skandálu. Koncentrační tábor jako takový stojí mimo území USA z toho důvodu, že v této zemi by byl zcela nezákonný. Ústava USA zaručuje všem právo na spravedlivý a nestranný proces. Zde jsou drženi "nepřátelští bojovníci" z pochybných důvodů a zcela bez soudu. Prezident Obama chtěl Guantanámo na Kubě zavřít hned po nástupu do funkce. Ale tento slib padl jako jeden z mnohých dalších, jenž za vlády tohoto slabého a nerozhodného prezidenta nebyly splněny.

Americká justice slíbila postupné soudní procesy, ale ty se vlečou. Hlavně proto, že chybí důkazní materiál a úřady to nemohou přiznat. Mezitím vězni v tomto koncentračním táboře vyhlásili hladovku, protože se právem domnívají, že zde mají bez soudu shnít až do své smrti.

Další skandál se stal nyní. V každém správném koncentráku je vůle dozorců železným zákonem. Koncentráky vznikají právě proto, aby byl znemožněn výkon normálního práva a aby vznikla v právním systému "černá díra", která umožňuje doslova cokoliv. Americké úřady přiznaly, že v rámci totální kontroly vězňů omylem předali žalující straně, tj. vyšetřovatelům USA celkem 540.000 mailů, které si vyměňovali vězni s určenými obhájci. Ti vězni, kteří měli štěstí a jejichž proces se připravuje, byli tedy připraveni o základní právo nestranného procesu, tj. možnost důvěrného styku s obhájcem. Mluvčí Pentagonu se odmítl k tomuto incidentu jakkoliv vyjádřit. Z hlediska logiky koncentráku však jde o naprosto správný krok.