Tragická havárie ve Fukušimě dostala groteskní podobu, která pěkně ilustruje latinské přísloví: Corruptio optimi pessima. Po destrukci nukleárního zázraku zůstala v elektrárně nefunkční hromada radioaktivitou zamořeného šrotu a bazény s vysoce radioaktivním nukleárním odpadem. Ten je ovšem třeba zoufale nutně chladit. V zamořeném prostoru třetího a zejména čtvrtého reaktoru po zničení celé infrastruktury není ovšem možné zajistit spolehlivé fungování techniky.

Je jen logické, že se nyní sype jedna špatná zpráva za druhou. Za prvé, není kde skladovat radioaktivitou zamořenou vodu, která se využívá ke chlazení vyhořelého paliva v nádržích. Za druhé, společnost Tepco musela oznámit, že minulý týden došlo k dalším nečekaným únikům radioaktivní vody a štěpných materiálů do spodních vod. Pokud vezmeme již existující zamoření Tichého oceánu, jde o další katastrofu navíc.

A za třetí, minulý týden byly nečekaně ochromeny chladící systémy elektrickým zkratem a celý systém byl krok před další katastrofou. Vedení elektrárny zjistilo, že za zkrat je odpovědná krysa. Tomuto pilnému hlodavci asi nebylo známo, v jaké prekérní situaci se slovutný jaderný podnik nachází. Zkrat krysu zabil a ochromil kritické části chladícího systému. Foto neopatrného hlodavce najdete zde.

Atomovka po výbuchu či totální havárii neposkytuje nijak hezký pohled. A co je mnohem horší: po destrukci celé technologie se začínají skládat kritické následky do řetězce, který nemá daleko ke katastrofickému scénáři. Situace kolem třetího reaktoru se již začíná vymykat lidské kontrole, i přes heroické nasazení lidí a prostředků.

A ve zničené elektrárně už žijí jen ty pilné krysy, které patří k nejodolnějším savcům co do přijatých dávek radioaktivity. A nikdo jim nemůže mít za zlé, že se také chtějí něčím živit. A tak jedna z nich málem poslala celý ochromený systém reaktoru úplně do kytek.