Velké kšefty často začínají ve Sněmovně, protože je snadnější okrást nás všechny jedním podpisem zákona než poctivě podnikat na vlastním. Podívejte se na originál dokumentu Sněmovny o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (tzv. transplantační zákon). Tady je historie projednávání tohoto zákona ve Sněmovně. Zákon ukazuje typický postup českého zákonodárství, které se za posledních deset let zavedlo jako pohodlný nástroj lobbistických skupin. Stát slouží jako trafika. Jak?

Způsob manipulace s přípravou zákonů

Do transplantačního zákona v procesu schvalování vložil neznámý chytrolín formou pozměňovacího návrhu 19c, kterým došlo z původního vládního zákona k vypuštění písmene q v § 11, který se týká rozhodování ministerstva zdravotnictví. Z textu nové předlohy byla vypuštěna tato rozhodující část.

§11 (MZDr v oblasti humánních léčiv)
q) rozhoduje, jde-li o plazmu pro výrobu krevních derivátů a odběr je prováděn v České republice, o vydání souhlasu s její distribucí do jiného členského státu a s vývozem do třetí země; informace o vydaných rozhodnutích zveřejní.

A co jde v praxi? Pokud by tato změna prošla, ministerstvo již nebude mít oprávnění rozhodovat, zda jde o plazmu z krevních derivátů. Vzdalo by se kontroly nad odběrem plasmy v České republice, nekontroluje ani dovoz z jiného státu ani vývoz do třetí země. Zkrátka a dobře, mělo se pokračovat ve starém známém kšeftu s plasmou. Zdarma dostat od dárců skrze státní zařízení, pak draze prodat skrze své privátní podniky. O těch jsme už dávno psali v článku Soukromá tkáňová banka, veřejná starost (únor 2010).

Nakládání s lidskou plasmou dosud spadalo do systému bezplatného dárcovství a přísné regulace ze strany státu. Novelizační body č. 24 a 40 přináší uvolnění regulace nakládání s lidskou plasmou, přesun podpory státu od bezplatného k placenému dárcovství a připouští nehumánní "aktivní imunizaci" zdravých osob za účelem opakovaného dárcovství anti-D protilátek. Novelizační bod otevírá prostor pro korupční jednání úředníků ministerstva v případě odebírání souhlasu pro nakládání s lidskou plasmou.

Je to dobrý obchod. Vždyť od doby socialistického zdravotnictví máme pořád ještě hodně dobrovolných dárců, kteří jsou ochotni dávat kus sebe úplně zadarmo. Proč ty idealisty nevyužít pro osobní obohacení? Takto schválené ustanovení by umožnilo zavést obchodování s krevní plasmou.

Při rozjetí kšeftu lze např. studenty výhodně motivovat vlaječkou nebo jedním plzeňským pivem. Pak je nechat projít tzv. "aktivní imunizací" a formou opakovaných odběrů "anti-D protilátek" zvýšíte zisk z jednotlivého odběru. Rizika toho postupu nemusíte dobrovolným dárcům vůbec vysvětlovat.

Zákon je v Senátu a proběhla rozprava

Senátorka Alena Dernerová dala ministrovi nepříjemné otázky a za zdravotní komisi senátu podala pozměňovací návrh, který zacpal tuto legislativní mezeru pro okrádání poctivých dárců.
Pozměňovací návrh senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Senátní tisk č. 21.

K senátnímu tisku č. 21/9, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podávám tento pozměňovací návrh:
1. V čl. I body 24 a 38 vypustit. Následující body přečíslovat.
2. V čl. I v dosavadním bodu 40 (po přečíslování bod 38) nahradit slova „může odebrat“ slovem „odebere“.
Odůvodnění navrhované změny:
Nakládání s lidskou plasmou dosud spadalo do systému bezplatného dárcovství a přísné regulace ze strany státu. Novelizační body č. 24 a 38 přináší uvolnění regulace nakládání s lidskou plasmou, přesun podpory státu od bezplatného k placenému dárcovství a připouští nehumánní aktivní imunizaci zdravých osob za účelem opakovaného dárcovství anti-D protilátek. Novelizační bod otevírá prostor pro korupční jednání úředníků ministerstva v případě odebírání souhlasu pro nakládání s lidskou plasmou.
To nejsou hodnoty, které by tento Senát měl podporovat. Proto se navrhuje vypustit novelizační body č. 24 a 38 a tím ponechat regulaci obchodu lidskou plasmou, podporu bezplatného dárcovství a ochranu osob před aktivní imunizací k produkci anti-D protilátek, na stávající úrovni požadované zákonem o léčivech. Bod č. 40 se upravuje tak, aby bylo zajištěno dodržování pravidel pro nakládání s lidskou plasmou.

Senátorka Alena Dernerová je hodna našich hlasů, protože zastavila jednu zlodějnu.

Ministr veřejného zdravotnictví odpověděl jako vždy: neoliberálně

Ministr Leoš Heger již několikrát v rozhodujících okamžicích rozkrádání českého zdravotnictví ukázal, komu doopravdy slouží. Ani tady nenechal nikoho na pochybách, viz tento odkaz.

"Pokud jde o otázky plazmy, domnívám se, že tato změna se týká věcí, které jsou v souvislosti s volným pohybem zboží. Tady v tom případě ještě musím reagovat na to, že to, že se používá termín surovina, to je v tomto případě legislativní zkratka, protože přesto, že to není zvykem u krevních produktů, u léčivých přípravků se tento terminus technicus používá běžně." (Leoš Heger)

Senát schválil pozměňovací návrhy a zákon o transplantacích v novelizované podobě opravdu zamezil obchodování s plazmou. Jenže tyto útoky přes přílepky a pozměňovaní návrhy ničí stát jako celek, jeden obor vedle druhého. Systém dobrovolného dárcovství byl zachován, ale na jak dlouho? Podobné lobbistické skupiny chtějí těžit uran a zlato, stavět zbytečný Temelín, rozkrást důchodový a zdravotnický systém. A první útok je veden tam, kde se o to už dávno žádná velká média nezajímají - skrze přípravu zákonů.

Vyjádření dárců krve k zákonu č.285/2002

Vyjádření najdete zde a vyjímáme tuto důležitou část.

Republiková rada Sdružení dárců krve žádá Senát PČR, aby vypustila ze svého jednání ve středu 30. ledna 2013 bod č. 9, senátní tisk č. 22 týkající se změny zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů s o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Z některých změn vyplývá, že je velká pravděpodobnost zákonné podpory pro korupční jednání úředníků MZ pro nakládání s plazmou.
Žádáme proto Senát, aby vyjádřil s takto předloženými úpravami nesouhlas.
V případě schválení takto možného prokorupčního zákona, vyzývá RR SDK všechny dárce krve a plazmy, aby požadovali za odběr finanční odměny. Odběr krve 10 tisíc, odběr plazmy 1.667,- Kč. Za RR SDK Jaroslav Kotrman, předseda.