Zeptal se mě zpozdilý děda,
o dnešním světě nic nevěda:

"Když jsem byl mlád, a někdo se úspěšně dostal do kosmu, tak se mu gratulovalo ze všech stran. Jak je možný, že severní Korea prej vypuštěním rakety do vesmíru porušila nějakou rezoluci OSN a je teď odsuzována a dokonce jí prej bylo vyhrožováno, že její raketa bude sestřelená?"

Upřímně jsem se snažil zpozdilého dědu poučit:

"Milý děde!
Především si musíš uvědomit, že severní Korea je říše zla, utrpení a bezbřehého násilí - takové malé pozemské peklo nebo přinejmenším takový malý očistec. Její konání je nutně zlé, neboť - jak říkají i klasikové marxismu-leninismu - mimořádně surové komunistické bití určuje ještě surovější společenské vědomí. Tato země si pořídila raketu velmi dlouhého doletu a chce ohrožovat ostatní mírumilovné státy - například ty státy Spojené anebo i svou vlastní jihokorejskou sestru - fuj, až tak je ta země zvrhlá a světová veřejnost se také proto hnusem doslova otřásá. To, že severní Korea použila nebezpečnou raketu k vyslání satelitu do vesmíru, je jen takový vedlejší výsledek světovládných snah severní Koreje, této Říše zla a utrpení, která by jinak už dávno rozpoutala světovou válku o zavedení doktríny soběstačnosti, tedy doktríny čchu-čche po celém světě…
A kdoví, jak by taková válka nakonec mohla skončit…

Proto si, milý děde, zapamatuj - a prosím tě už natrvalo - že této zemi se zásadně k ničemu neblahopřeje, té se musejí dávat ultimáta – jinak by nám všem přerostla, jak se říká, přes hlavu…"

Zřejmě jsem nebyl dostatečně přesvědčivý a zpozdilý děd se stále ještě nezdál přesvědčen. Po chvíli přemýšlení totiž váhavě pokračoval - teď už spíš jako kdyby uvažoval nahlas o tom, co se mu v té jeho staré kotrbě převaluje:

"No ale když jsem byl mlád a my sme, jak už sem řek, gratulovali těm Rusákům, Amerikánům a pak Francouzům, Číňanům a Indům, tak oni taky určitě používali k letům do kosmu něco, co se dalo použít na válku. A nikdo jim přece nedával žádná ultimáta a nenadával jim. Podle toho, co se už léta povídá v televizi a v novinách, tak sem si vždycky myslel, že je jako nějak zakázáno šířit a rozvíjet jaderné zbraně, bomby v jinejch zemích než je už mají … a tak. Ale že je porušení něčeho poslat do kosmu raketu, protože je použitelná na nějaký ten dlouhý dolet s náložemi - to je divný…"

Ukončil jsem rozhovor už netrpělivě:

"To jsou, dědo, otázky velmi odborné a komplikované, vojenství, diplomacie a tak … a do toho mi nevidíme. Vycházej z toho, že severní Korea je říše zla a žádné takové otázky tě pak už nebudou obtěžovat…"

V Chrudimi dne 15. 12. 2012