Vraťme se nejprve k velmi důležitému 6. setkání zemí BRICS v Brazílii, kde bylo dohodnuto ustavení nové rozvojové banky (New Development Bank). Mezitím ovšem spolupráce klíčových zemí BRICS (Rusko, Indie, Čína, Brazílie, Jižní Afrika) pokročila mnohem dále. Dnes bylo zahájeno klíčové zasedání v ruském městě Ufa, hlavním městě autonomní republiky Baškortostán, které symbolicky leží již za uralskou hranicí Evropy. O čem bude agenda zasedání? Zprávy z konference můžete najít na oficiálních stránkách zde. V současné době, tj. těsně po zahájení, probíhají jednání dvoustranných expertních komisí, z nichž asi mnoho ven nepůjde. Podívejme, proč a s čím na toto setkání jednotlivé země jedou.

Rusko a Čína, hostitel a finanční motor

Summit 2015 jasně ukazuje, že Západu se nepodařilo zahraničně-politicky izolovat Rusko, natož země BRICS. Členské země hledají nové zdroje růstu pro svoje rozvojové ekonomiky, jejichž dynamika růstu je zhruba dvojnásobná proti Západu. Rusko a Čína již založily novou banku s budoucím kapitálem kolem 100 miliard dolarů. Mezi zakládající členy nové Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB) bylo přijato 57 států a oblastí z Asie, Evropy a Blízkého východu. Její sídlo bude v Číně a prvním prezidentem byl zvolen Ind. Česko mezi zakládajícími státy není, protože naší záchranou je USA a prozatím existující dolar.

Největším akcionářem banky AIIB je s 41 miliardami Čína, po 18 miliardách vloží Rusko, Brazílie a Indie, Jižní Afrika dodá 5 miliard USD. Banka začne efektivně pracovat během několika měsíců. Klíčová je koordinace tří klíčových projektů: Euroasijské ekonomické unie (EAEU), Nové Hedvábné stezky a Banky rozvoje BRICS. K opačné perspektivě Západu si přečtěte článek Technologické zaostávání aneb Důvod válek vedených Západem.

Banka rozvoje BRICS podpoří již realizovaný projekt Asijské infrastrukturní a investiční banky, která vznikla z iniciativy Pekingu. Zájem Číny znamenal mnohem rychlejší realizaci tohoto projektu, ve srovnání s Bankou rozvoje. Jedná se o dvě nové finanční instituce pod kuratelou BRICS, které do značné míry diversifikují zdroje financování na světové úrovni a expandují možnosti investic mimo přímý vliv západních finančních institucí. Příklad bankovního a finančního útoku na Rusko a nyní i na kapitálové trhy Číny ukazuje, že rozvojové země si musí vybudovat vlastní nezávislý kapitálový trh a najít odpovídající způsoby financování.

Členství Řecka

Tuto možnost zatím neoficiálně vyloučili ruští poradci v Ufě. Ti jasně řekli, že zakládající země se musí nejprve sjednotit a začít pracovat, až pak přijímat nové členy. Země BRICS se poučily z vývoje EU, která postupovala přesně opačně. A v případě Řecka, Belgie, Itálie a dalších zemí dokonce s plným vědomím podepsala oficiální falšování státních rozpočtů a dluhů. Řecko se pravděpodobně zúčastní projektů financování z nově založené Banky rozvoje BRICS, pokud nakoupí akcie nově vzniklé rozvojové banky. Summit v Ufě musí navrhnout precedens financování a ekonomické pomoci platný i pro jiné země, nemůže odsouhlasit výjimku pro jednu zemi. Proto nebudou jednání jednoduchá a nikdo nečeká v případě Řecka nějaký zázrak.

Ostatní země

Brazílie přijíždí do Ufy s dalším skandálem odposlechů NSA, které tentokrát sledovaly nejen prezidentku, ale hlavně prováděly ekonomickou špionáž Brazílie ve prospěch USA. Německo a Francie jsou v současné době vazalové USA. Proto k této ostudě mlčí, i když NSA dělala v obou zemích totéž. Brazilská prezidentka nemusí mlčet, není vazal. Hlavně má skrze summit v Ufě možnost, jak dát najevo svou skutečnou hodnotu a jak efektivně posílit mocenské ambice Brazílie v Latinské Americe. K tomu jí dopomůže skupina Andských států, z nichž dlouhodobě sledujeme zejména Ekvádor, viz příslušná klíčová slova v anotaci článku a odkazy na tematicky podobné články. Doporučujeme článek Západní divadlo pro lid a práce BRICS pro lidi.

Indie lavíruje mezi vojenskou a ekonomickou spoluprací s Ruskem a příhraničním napětím s Čínou, která se pro Indii stává ekonomickou šancí a hrozbou současně. Tato bývalá britská kolonie zatím nemůže tak otevřeně vystoupit proti hegemonii Západu, jako to dělá Rusko a Čína. V podobné situaci se nachází Jihoafrická republika. Proto má setkání v Ufě naprosto klíčový význam. Jednotlivé země musí:

  • vypracovat politickou strategii vůči globálnímu hegemonovi USA;
  • sjednotit ekonomickou strategii různorodých zemí, jež nesmí dopustit rozpad zóny obchodu, který nyní probíhá mezi severem a jihem EU;
  • nastolit strategii rozvoje demokracie opřené o sociální a solidární stát, který v EU a v USA pohřbila neoliberální ekonomika a ideologie;
  • připravit se na eventuální útoky typu Majdanu a vojenských pučů a státních převratů v jednotlivých zemích, viz například periodické pokusy USA svrhnout vládu Venezuely a dalších jihoamerických zemí;
  • vytvořit mezinárodní blok vyvažující agresivní a iracionální politiku západních zemí, které pro své vlastní mocenské zájmy podporují terorismus, rozvracejí celé státy a vyvolávají lokální války.


Všechny tyto úkoly nelze splnit ani v desetilém horizontu, což je asi maximum, v němž lze dnes politiku racionálně plánovat. Ale Čína myslí ve staletích a Rusko se nyní dostalo do fáze klidného vývoje, který změnil ekonomickou dynamiku do plusu, stejně jako mění dynamiku politického vývoje stejným směrem. Obě země postupují prozatím klidně a uvážlivě, dbají na slabé články nového řetězu zemí BRICS, aby nedopadly jako EU a USA. Doufejme, že se jim dílo podaří.

Je to maximálně i v zájmu nás, to jest 99 % normálních evropských občanů. Jedno procento vládnoucích má ovšem jiné úmysly a jiné plány, včetně globálních exponentů korporátního fašismu. Jejich výsledkem byl summit Evropské unie v Rize. Viz náš článek Summit v Rize rozjel oficiální pohřeb EU.