Podle zpráv z ruského umírněně propagandistického média RT (12.12.) byl každoroční projev prezidenta Putina v ruském parlamentu velmi zajímavý. Prezident v něm ohlásil celou řadu praktických opatření proti korupci ve vyšší státní správě. Škoda, že tam nebyl činovník Klaus, který jinak s touto zemí a jejími představiteli udržuje nadstandardní vztahy. Mohl by třeba pohnout svého bývalého chráněnce z ODS k tomu, aby jako premiér následoval ruského medvěda v jeho pozitivních krocích. Co bude v Rusku nového?

  • Bude zavedena přímá kontrola zahraničních kont vysokých státních úředníků.
  • Ti musí v případě nabytí zahraničního majetku doložit legálnost zdrojů, kterými majetek v zahraničí nabyli.
  • Zákony upravující pohyb majetku ze země a zahraniční konta se budou vztahovat i na rodinné příslušníky úředníků a poslanců.


Putin k poslancům věcně poznamenal, že nikdo nebude věřit úředníkovi či poslanci, který na veřejnosti básní o věrnosti vlasti, a přitom má peníze ulité v zahraničí.

Další série reforem se bude týkat ochrany nerostného bohatství a podpory rodin. Budou zavedena i nová opatření k ochraně intelektuálního vlastnictví, je slíbena podpora inteligence a pracovníků ve výzkumu.

Jistěže v Rusku (jako všude jinde) vládne propast mezi vyhlášením reforem a jejich faktickým provedením. Oficiální projev však naznačil, že Rusové aktivně sledují protikorupční politiku. Vysokou míru korupce Rusku oficiálně vyčítá mimo jiné i USA. Senát schválil nový zákon zabraňující vstupu zkompromitovaných ruských představitelů do USA (tzv. Magnitského zákon). Viz článek Podivná smrt ruského podnikatele v Londýně o aktuální roztržce mezi USA a Ruskem.