My, skalní pesimisté, jsme v posledních časech EU (latinsky novissimum) spokojení jako želvy. Místo pohádek ovčí babičky si čteme na dobrou noc Janovu apokalypsu z Nového zákona. Běžní ovčani ještě panáčkují na mediální povel a pak se možná jako zblblí lumíci vrhnou do ruského moře. Jistěže je to třeba k naší záchraně, když to tvrdí naši milí presstituti.

Ale ti nikoliv pomatení hledí v krachujících podnicích na smontované jeřáby a další zboží, které mělo jít tento kvartál do Ruska. Důchodci už doskákali, protože jim přišly první účty za elektriku a plyn. EU jim vzkázalo, že si mají koupit nový kožich na příští zimu, neb bude zlá. Strojaři se dívají na jedenkrát vyšší ceny niklu, na embargované železo z Ruska, chybějící titan, kobalt, palladium a další polovinu prvků v Mendělejevově tabulce. Zemědělci se místo na televizi dívají na ciferníky cen nafty u benzínek, děj běží stejně rychle jako v americké střílečce. A ceny hnojiv jim za 2 měsíce stouply o 300 procent.

Pesimisté a masochisté mají ráj na zemi, protože sadismus a politická pitomost EU slaví hody. Ale přechod z korporátního fašismu na systém Deep state v rámci EU-chobotnice něco stojí. Tak se podívejme, podle jaké kuchařky vaří Brusel svou globální korporátní bramboračku.

Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!“ A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“ (Zj 5, 1-6)


Pochopitelně, do plného blaha ještě chybí rozlomení ostatních čtyř pečetí. Ale já osobně Bruselu věřím, že nás nezklame, je to na dobré cestě. Tak jdeme na EU-apokalyptiku hezky popořádku.

První pečeť aneb Krach impéria

Neoliberální impérium Deep state je budované na již popsaném principu trojí zlodějny a trojího výdělku. Vyzbrojíte armádu, vyvoláte barevnou revoluci, zničíte cizí zemi, opanujete její zdroje a území. Tím zaplatíte vlastní náklady a nasazené teroristy zaplacené rabováním kolonie pak pošlete ničit další stát. Doma máte polovojenský stav nenávisti živené korporátními médii, kterou radostně provozuje stádo experimentálně naočkovaných ovčanů. Tím zrušíte zbytek demokracie, potlačíte nezávislá média a necháte vládnout EU-chobotnici přes politické šašky podobné české pětikolce.

Tento systém nyní skončil krachem na Ukrajině. Zničení Ruska oficiálně oznámené "straussovci" se zatím nekoná. Viz naše krátké zprávy o americkém plánu dobývání Ruska oficiálně hlásané v Chicagu léta páně 2015 (ZDE). Impérium utrpělo v Europě zásadní porážku a na Blízkém východě vzniklo první globální vakuum americké politické moci (Írán, Pákistán, Indie, Čína).

A příklad Orbánova Maďarska ukazuje, že nyní bude třeba nasadit další posilovací injekci demokracie přímo v EU, neb nepřítele už máme v zázemí. Slavnou kapelu na potápějícím Titaniku bude platit a provozovat pětikolkové Česko, ale ne chytré a nezávislé Maďarsko. To má na 20 let zajištěnu lacinou ruskou ropu Jižním proudem, bude mít dobudovánu ruskou atomovku v Paks (2 x 1200 MW, vyrobí 90 procent uhlíkově neutrální domácí spotřeby), ochrání maďarskou menšinu na rozpadlé Ukrajině a bude pro EU vyrábět o 20 % laciněji, než jiné, podstatně hloupější kolonie. Takže na krachu impéria někteří vydělají, protože včas spustili záchranný člun. Češi zatím hopsají a vesele vyhrávají na palubě podle amerických not. Maďarsko se zařizuje podle stavu ruské vody v EU-podpalubí.

Druhá pečeť aneb ztráta legitimity EU a USA

Kolos EU je zvláštní forma superstátu. Tento nový hybrid by si teoreticky mohl zajistit legitimitu tím, že jeho instituce svou kvalitou a lácí nahradí současné struktury národních států. Do roku 2000 to celkem fungovalo. Jenže po ztrátě Putinova Ruska se impérium dostalo do předsmrtné křeče dané nedostatkem zadarmo loupených surovin. To byl konec. EU funguje jako poslušný a zcela zblblý vazal transatlantické chobotnice jednoho promile. Tento systém EU-kolonie jsem popsal podrobně v sérii článků věnovaných Zelenému údělu a ukrajinizaci EU:

Takže ukrajinizace EU je dnes jednoduše daná tím, že po vojenské ztrátě Ruskem dobyté Ukrajiny musí tuto roli hrát země EU. S ruskou invazí jsem osobně nepočítal, jen se scénářem tak třídenní palby raketami a následného vyjednávání o neutralitě Ukrajiny. Viz útok Ruska na provokaci Gruzínců zahájenou raketovým útokem v Jižní Osetii na ruskou pohraniční posádku v Cchinvali v roce 2008. Rusové tehdy nešli dobývat Gruzii, i když klidně mohli, protože bylo dobojováno. Uvidíme, jaký scénář zvolí Rusové na dobyté Ukrajině.

Pro ukrajinizovanou EU je už scénář pevně daný. Brusel již rozlomil druhou pečeť nenávisti a politické blbosti. Vedení bruselských iluminátů ztratilo základní legitimitu, protože samo ruší demokracii, viz Vcelku zbytečný otevřený dopis naší EU-komisařce. EU-apokalyptikové plně pracují na tom, aby s Titanikem najeli na kru. Pak bude tuto kolonii přímo ovládat jedno promile, stejně jako Ukrajinu dříve ovládanou Američany, kterou nyní čeká nevyhnutelná balkanizace. Jak jsem psal, v novém eko-ráji budovaném v rámci EU se bude jedno promile kočkovat s legálně dovezenými čínskými pandami a bude jezdit Lolita-expresem. Zbytek tak či onak ideologicky a experimentálně naočkovaných obyvatel se bude chovat jak v Bondově sci-fi novele Nový věk - Nepovídka. Přečíst prosím, to je naše apokalyptická budoucnost. Roboty ve druhé části povídky nahraďte systémem Deep state.

Třetí pečeť aneb Inflace, stagflace, rozpad výroby

Ekonomická sebevražedná politika Bruselu ovládaného transatlantickými lobbisty je nastavená tak, aby došlo ke ztrátě ekonomického postavení EU ve světě. Nejprve a zásadně musí být zničena střední třída, což se už dávno děje (Vznik a vláda globálních parazitů). Útok na ekonomický Stalingrad je celkem pochopitelný. Hitler a jedno promile ani tehdy ani dnes nezabraly ruské surovinové zdroje, především ropu a plyn. Imperiální jedno promile řídící Deep state rozhodlo nahnat své vazaly k totální ekonomické blokádě Ruska. Zatím je kotel uzavřen z naší strany, ale Rusko jsme ekonomicky nesložili. Viz všechny ekonomické a některé úplně směšné sankce proti Rusku.

Jistěže USA nejsou tak blbé jako EU, takže vyndaly ze sankčních opatření uran a další nezbytné položky (ZDE). Jádro impéria potřebuje ruské jádro proto, aby se mu domácí obyvatelé nevzbouřili hned. V imperiálním Římě musí běžet chléb a hry, i kdyby kolonie umíraly hlady. Tak to bylo, je a bude. A vedení EU-kolonie nemá žádné zábrany, takže pilně pracuje na ekonomické sebevraždě. K již dávno probíhající krizi dané kovidem a ekonomickým amatérismem EU nyní přibyla nezvládnutá inflace, postupný rozpad imperiálního dolaru a jeho EU-pudla, ničení vkladů a důchodů, stagnace daná rozpadem dodavatelských řetězců, eskalace cen surovin a masová nezaměstnanost. Pesimista z toho má málem orgasmus. Viz prorocké video popisující současnou realitu EU, které jsme popsali v článku Rapeři opěvují EU-sado-maso z roku 2015.


Lagardová na videu už práská bičem a vzrušení jedno promile iluminátů hnané mediálními sračkami jimi ovládaných globálních médií dostalo slušné grády. Ale my, pesimističtí ilumináti osvícení Apokalypsou víme, že pečetí je celkem sedm, a ne pouze tři.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!