Ne každý člověk dnes chápe význam a dopady slova blackout. Málokdo si dovede představit jeho důsledky pro zpovykaného středoevropana 21. století zvyklého zmáčknout vypínač – a je světlo, otočí kohoutkem – teče voda, dokonce teplá, sedne ke kompu – informace se valí, a podobně. Blackout bude pro všechny lidi šokem a propadem v čase na počátek 19. století.


Česko - energetické srdce Evropy


Česká republika je středobodem elektrických vysokonapěťových přenosových soustav a zálohovacích energetických zdrojů ve střední Evropě. Stávající elektrárny se rekonstruují, nové budují, další jsou projektovány a uvažuje se výstavba dalších jaderných elektráren. Již dnes je Česká republiky čistým vývozcem elektrické energie. Z českého pohledu je rozvoj dalších energetických výrobních kapacit nesmyslný, protože již stávající kapacity jsou pro české potřeby dostatečně naddimenzované.


Stačí se podívat na mapu přenosové sítě ES střední Evropy, aby i laikovi bylo jasné, že poškození, nebo zkolabování rozvodné sítě ČEPS by způsobilo kaskádovým efektem dlouhodobý totální výpadek elektrického proudu obrovského rozsahu v celé Evropě. Přestože má ČEPS vypracovaný plán proti šíření poruch v přenosové soustavě, tzv. Obranný plán, spočívající v synchronizaci elektrického propojení na energetické společnosti sousedních států, je právě tento Obranný plán paradoxně největší slabinou systému. V případě rozsáhlejší poruchy systému na území České republiky by odsátí a současné přetoky energie systém rozkolísaly a spolehlivě způsobily pád i v okolních přeshraničních systémech. Nárazové energetické přetoky z německých větrníků na severu Německa česká přenosová síť nebude schopna přenést, rozvést, ani akumulovat a s rozvojem nestabilní tzv. čisté energie bude rozkolísávání elektroenergetické soustavy narůstat.


Problémy s přetokem elektřiny ze severu na jih Německa přes Českou republiku budou přetrvávat v nejoptimističtějším výhledu do roku 2018, reálně však nejspíš nebudou řešeny nikdy, protože Německo nemá zájem vybudovat vlastní přímé silové vedení sever-jih. Tyto elektrické dálnice by měly stát 30 miliard eur a Německo nemá vůbec v úmyslu tak velkou investici opravdu realizovat. Je to jen hra. Svoji energetickou stabilitu ve skutečnosti staví na zálohování energetických systémů z ekonomicky podrobených zemí, Francie, České republiky, Polska a Norska. Kromě toho Německo odstavením svých jaderných elektráren, spuštěním větrníků a solárních farem rozkolísalo po desetiletí budovanou elektroenergetickou rovnováhu ve střední Evropě již dnes, a problém investic spojený s novou stabilizací energetické infrastruktury ve střední Evropě elegantně hodilo zejména na Českou republiku a Polsko. To je také jeden z důvodů, proč musíme budovat další elektrárny včetně jaderných a zvyšovat kapacity výroby energie. Dalšími dvěma bloky v Temelíně to nepochybně neskončí, mluví se již o Dukovanech a dokonce i o zcela nové jaderné elektrárně postavené na zelené louce na severu Moravy.


Japonské jaderné varování


Klasické způsoby výroby elektrické energie spalováním uhlí nebo uhlovodíků sice nejsou příliš přátelské vůči životnímu prostředí, nicméně jejich případná havárie nemívá fatální dopady na své okolí a díky lokalizaci ani zásadní vliv na stabilitu rozvodného systému a dodávky do energetické sítě.


U výroby energie v jaderných elektrárnách je však situace zcela odlišná. To je tahání čerta za fousy. Následky havárie elektrárny Fukušima Daiichi jen potvrzují, jak neuvěřitelně riskantní je spoléhat se na technologie které jsme se nenaučili zcela ovládat a jejichž případná havárie zatíží lidstvo na mnoho dalších generací nežádoucími genetickými mutacemi a nepředstavitelným rozsahem zničeného životního prostředí.


Polsko rovněž plánuje stavbu vlastní jaderné elektrárny, zatímco Německo své jaderné elektrárny odstavuje. Jaderné elektrárny postavené na východ od Německa Němce příliš neznepokojují, protože v případě jaderné havárie větry většinou foukají od jihozápadu na severovýchod, tedy pryč od německého území. Z německé strany jde o čistě racionální krok zbavit se rizikové, drahé a špinavé výroby energie, a současně dlouhodobě bezpečně zainvestovat své finanční prostředky do stabilizace své energetiky, s garancí bezpečného zhodnocení investice od české vlády. Je to spolehlivá investice bez rizika. Rakušané se na německé energetické vlně vezou. Pro Polsko a zejména Českou republiku to znamená astronomické náklady spojené se zajišťováním elektroenergetické stability vlastní země, Německa i německé gubernie Rakouska. Na druhé straně splácení dluhů se státní garancí německým bankám dumpingovou cenou za elektřinu, rádoby aukcemi na energetické burze. A to celé zaplatí občané ekonomicky podrobených zemí. Fikané. Také to je jeden z důvodů, proč Češi mají oproti Němcům třetinové příjmy a o třetinu vyšší ceny všeho, včetně energií. Proto máme v porovnání ke svým příjmům nejdražší elektřinu v Evropě, možná i na světě. Kromě toho management společnosti ČEZ tzv. špatně investoval, třeba v Albánii (rozuměj kradl ve velkém), což se rovněž promítá do ceny elektřiny. Stali jsme se skrytě politickým, a otevřeně ekonomickým novodobým německým protektorátem Böhmen und Mähren se vším všudy, a nás Čechy to přitom po všech historických zkušenostech s Němci nijak neznepokojuje. Vesele ohýbáme hřbety a dupeme Němcům do generátorů jako zběsilí úplně stejně, jako jsme pro Třetí říši kovali kanóny a tanky, i když Rudá armáda již večeřela v Berlíně. S přihlédnutím k historickým česko-německým vztahům je to zvláštní přístup zahraniční politiky našich vlád v posledních dvaceti letech, který se nám sakramentsky vymstí. Na první pohled to připomíná pokračování tisícileté říše jinými prostředky, na druhý pohled pokračování protektorátu a historicky tradiční servilitu našich elit. Zbývá ještě zdravit se Heil Merkel a vyvěsit říšskou vlajku, jak jsme my Češi zvyklí. To je sice malá odbočka od tématu blackoutu, ale s velmi úzkou souvislostí. Je jenom otázku času, kdy přetoky árijské, tzv. ekologické elektřiny z větrných a solárních farem v Německu způsobí blackout nejen v České republice, ale kvůli nedostatečné přenosové kapacitě národních soustav okolních států i v celé střední Evropě.


Záviděníhodný optimismus projektantů a správců energetických sítí a jejich nezdolná víra v odolnost systémů vůči poruchám připomíná stejně nezdolnou stupidní víru víru v absolutní bezpečnost systémů elektrárny Fukušima Daiichi, kdy premiér Naoto Kan po zemětřesení prohlásil: „Ujišťuji, že jaderné elektrárny nejsou poškozeny a nedochází k úniku radiace …“ Jen blázen a Japonec může postavit jadernou elektrárnu v tektonicky aktivní zlomové oblasti, navíc na oceánském pobřeží ohrožovaném tsunami a tvrdit o ní, že je bezpečná. A jen hlupák mu to může uvěřit. Bezpečnost této jaderné elektrárny se nezakládala na faktech, ale na víře, (navzdory historickým zkušenostem!), že blízký aktivní tektonický zlom bude po celou životnost elektrárny klidný a neudeří tsunami vyšší než šest metrů, přičemž historické značky v této oblasti zaznamenávají až třicetimetrové vlny. Na stejně stupidní víře je postavena i odolnost české energetické přenosové soustavy, kdy kvůli diskutabilním ziskům z výroby a transferů elektrické energie je propojena do jednoho obrovského nadnárodního celku na úkor odolnosti systému. Systémoví inženýři ČEPSu věří, stejně jako svého času inženýři TEPCO, ve spolehlivost a odolnost systému. A my jim to nekriticky, stejně jako ti Japonci, žereme.


Kybernetická válka


Dalším rizikovým faktorem je kybernetický útok. Kybernetická válka, jejímiž iniciátory mohou být jak jednotliví mazaní hackeři, tak hackerské skupiny, či hackerské armády států, se může stát realitou. Mohla by vést ke kolapsu globální informační infrastruktury a následnému blackoutu. Jednotlivé energetické dispečinky komunikují v internetovém prostředí a systém při elektrickém výpadku odmítá komunikovat. Elektroenergetická soustava je pro hackerský útok jako stvořená, je to snadno zranitelný a lákavý cíl zejména s rozvojem tzv. chytrých sítí.


V roce 2010 virus Stuxnet zblbnul íránské řídící systémy pracující na platformě Siemens a vyřadil z provozu íránská průmyslová a jaderná střediska. Škody byly obrovské. Rok na to byl Írán znovu napaden virem Flame, který sice nebyl destruktivní, ale způsobil nenapravitelné zpravodajské úniky odesíláním informací o struktuře systému svým tvůrcům, na jejichž základě mohou útočníci plánovat další kybernetické útoky. Následně na Írán zaútočil virus Duqu a virus Metasploit. Útok nebyl autorizován a jeho následky nebyly z pochopitelných důvodů íránskou stranou zveřejněny. Pokračování kybernetických útoků proti Íránu může vést až k rozpoutání světové kybernetické války, kdy si mocnosti budou navzájem ničit komunikační sítě softwarově i fyzicky. Co by to znamenalo v dnešní době pro civilizaci, kdy i blbá mikrovlnka má integrovaný procesor pro komunikaci s lednicí, si málokdo umí představit. Hrozbou 21. století se nově stávají kybernetické útoky poškozující infrastrukturu a ekonomiku napadeného státu vedené agresívními státy, a to zcela nečekaně, anonymně a destruktivně.


Podezření však jsou velmi konkrétní, a kromě jiných kutilů, třeba Severokorejců, zejména Izrael, Německo a USA, ale i Čína vedou úspěšně bitvu o ovládnutí světové komunikace všemi prostředky. Námitky, že internet nelze přesměrovat, ovládnout, nebo jen tak vypnout byly vyvráceny, když z neobjasněných příčin bylo 15 procent světových internetových tras (včetně amerických armádních dat!) na 18 minut přesměrováno přes China Telecom. V takovém případě nepřátelského přesměrování by potenciální útočník mohl pohodlně vypnout kompletně celý energetický systém nejen Evropy, ale třeba i světového vojenského hegemona USA, a napáchat tak nedozírné škody, aniž by zvedl zadek od kompu, nebo fyzicky překročil geopolitické hranice. V případě úspěšného rozsáhlého elektronického napadení jakéhokoliv civilizovaného státního útvaru by následky mohly být srovnatelné s rozsáhlým konvenčním útokem, jen s nepoměrně nižšími náklady pro útočníka, ze kterého by se napadený subjekt vzpamatovával mnoho let. Kdepak, blackout je sviňa, obzvlášť, když nám ho nějaký „dobrý kamarád“ způsobí virovou infekcí.


Pro případ sabotáže jsou rozvodné systémy vůbec nejhůře chráněny. Nepočítá se s tím, že by někoho taková pitomost napadla. Stejně tak se nepočítá, že by někdo k takto rozsáhlé akci byl logisticky schopen shromáždit finanční prostředky, technické a odborné zázemí.


Odpojení Prahy od hlavních energetických tepen by způsobilo sice značné komplikace, ale jsou zde elektrárny Alpiq Kladno a Mělník, které by při startu z nuly byly schopny nouzově zásobovat Prahu elektřinou. V případě přerušení i těchto vedení by se Praha a s ní i celá republika ponořila do tmy a dlouhodobého chaosu.

Problémy se spojením


Přetěžování mobilních telefonních linek v době krize je největším problémem. Žádný operátor nemá svou síť dimenzovanou na stoprocentní využití. Základové stanice (BTS) jsou přetěžovány, každý se chce dovolat a žvanit nesmysly, ale nakonec se nedovolá nikdo. Jen pro zajímavost, v době povodní 2002 kolabovaly mobilní sítě již při zatížení na 78% dimenzované kapacity. Operátoři sice problémy popírají, faktem ale je, že mobilní spojení kolabovalo a nebylo možné se nikam dovolat ani z krizových telefonů. A to jenom pár dní pršelo, nic víc. Co je to proti monzunovým dešťům v Indii?


Všichni naši mobilní operátoři mají systémy zajištěny záložními bateriemi, které je mohou při výpadku elektrické sítě napájet po dobu 4 – 12 hodin. Navíc některé důležité BTS, přes které jsou k řadičům základových stanic (BSC) připojeny jiné další BTS, mají i vlastní generátor elektrického proudu. Tyto BTS jsou tedy schopny se několik desítek hodin obejít bez jakéhokoliv externího napájení a v rámci možností fungovat. Při delším přerušení dodávek elektrické energie jsou pak operátoři schopni do dané oblasti přivézt mobilní dieselové generátory. Ty by měly fungovat sice prakticky neomezeně, v reálu to však bude jen do té doby, než dojde nafta, nebo je zloději ukradnou. To však neřeší problém osobních mobilních telefonů, u kterých výrobci garantují kapacitu nabitých baterií často až na několik týdnů, v praxi však vydrží sotva několik dnů v provozu.


Stejný energetický problém s ústřednami mají i dnes již minimálně využívané pevné telefonní linky a ještě navíc budou v případě kolapsu hromadně destruovány telefonní kabely „neznámými pachateli“. Z toho vyplývá, že po několika hodinách blackoutu se již nikdo nikam nedovolá a veškerá veřejná spojení budou přerušena. V nouzovém režimu budou přístupna pouze voláni na nouzové linky. Po několika dnech již budou fungovat jen amatérské vysílačky a linky armády, policie a IZS. A pak? Pak už snad jedině halekání z kotáru na kotár.


Při výpadku elektřiny z přenosové soustavy se dokáže distribuční síť udržet v ostrovním provozu z místních zdrojů pouze v nouzovém režimu, kdy jsou přednostně zásobovány vodárny, nemocnice a systémy kritické infrastruktury. Jedná se zejména o místní teplárny, energetické biostanice a solární farmy. Slabinou ostrovních provozů v případě kolapsu je nutnost okamžitého odpojení od sítě ve zlomku sekund, jinak budou do blackoutu strženy také a jejich opětovný restart z nuly je velmi komplikovaný.


Elektřina + Komunikační kanály = Demokracie


Plošný výpadek elektřiny na rozsáhlém území, je černou můrou pro celá města, regiony, státy, i kontinenty. Stejně tak je bez výjimky postrachem všech současných vládních garnitur, kdy blackout a následná anarchie by mohla pro vládnoucí skupiny znamenat oblíbenou lidovou kratochvíli – věšení na kandelábry. Dlouhodobější blackout by byl nejspíš akcelerátorem současné ekonomické krize do globální ekonomicko-společenské apokalypsy nevídaného rozsahu, spojené s rozpadem ekonomicko-finančních vztahů dnešní společnosti jak ji známe. Pravděpodobně by došlo k válce a razantnímu okleštění občanských svobod. Demokratický společenský systém již ze své podstaty funguje pouze za předpokladu, že funguje elektřina,na níž je závislý způsob elektronické komunikace a archivování informací. Jinak komunikovat dnes již prakticky neumíme a „dané slovo“ pozbylo váhy vynálezem internetu. Systém fungování společnosti na „papírové“ platformě byl přežit a všechny komunikační kanály přešly na elektronizaci. Bez elektřiny pohánějící internet a další komunikační systémy je v dnešní době absolutně nemožné fungování demokracie, ekonomiky, infrastruktury, státní správy i společenského života. Elektřina a komunikační kanály jsou zpětně provázány. Nefunguje-li elektřina, v řádu hodin přestanou fungovat veřejné komunikační kanály a naopak. Pokud by došlo k dlouhodobému rozsáhlému výpadku elektrického proudu, zbylo by tomuto, řekněme demokratickému(sic!) systému, jen díky setrvačnosti, pouhých několik málo dnů života do úplného exitu, ekonomickému kolapsu a společenského rozpadu. Tím by se otevřely dveře banditismu a právu silnějšího.


Otrocká mentalita Čechů nedává naději na změnu systému civilizovaným občanským demokratickým způsobem, přestože je k této změně nejspíš poslední příležitost. Zloba lidí z bezmoci se hromadí v temných zákoutích duše bez možnosti transformace v pozitivní myšlení a činy. Lidé jsou decimováni daněmi, „vymáháním práva“ exekutory a ztratili víru v budoucnost. Politické strany, bez výjimky, se staly autistickými subjekty samy pro sebe. Již ani nepředstírají ohled na veřejné mínění, veřejný zájem je jim k smíchu a ignorují hořkost ponížených občanů. Jde jim jenom o prachy a posty. To není jen ignorantství, to je úchylná škodolibá radost z ponížení, bezmoci a okrádání jiných. Toto není problémem jen obyvatel české kotliny, je to problém celé Evropy, celé civilizace. Free je nesmyslné hromadění majetku a znak společenského statusu, pohrdání spoluobčany je cool a vymáhání nehorázných daní je in. V tom vynikají zejména pravicové strany TOP 09, ODS a politického křídla Vatikánu - KDU-ČSL. Vládnoucí skupiny jsou na svůj neoliberální projekt pyšné a trend se bude prohlubovat, než se něco mimořádného stane. Pohrdání občany bude trvat tak dlouho, než lidem hromadně rupne v hlavě, domnělou příčinu své hořkosti vezmou překvapivým útokem a ulice vezme spravedlnost do svých rukou, jak se v minulosti již mnohokrát stalo. Roznětkou by mohla být mimořádná událost typu blackoutu.


Den poté


Lidé ztratili sounáležitost a společnost se rozpadla na volné sdružení konkurujících si individualistů. Národní cítění a skupinová sounáležitost, které Čechy zejména v 19. století stmelovaly jako národ, se staly archaismem. Panslavismus je out. In je být multikulturním kosmopolitním individualistou bez ukotvení. V nepředvídatelně kritickém okamžiku blackoutu zůstanou všichni prognostici, filosofové, politologové, sociologové i gender studies v šoku z chybných závěrů svých prognóz, a budou žasnout, kde se v lidech najednou vzalo tolik zloby. Sociologické modely přestanou fungovat, nastane doba chaosu.


Netřeba dělat si iluze o civilizovanosti zlomyslné všežravé opice, sebou samou zvanou člověk, která si zotročila svět. Člověk je již ze své postaty velmi zbabělé stádní zvíře, udržované v civilizovaných mezích jen represí. Sloupnutím křehké civilizační slupky pochybné lidské morálky čerpané z desatera, se zhroucením státní struktury obnaží skutečná podstata lidství. 5 % populace jsou bezohlední predátoři, 90 % stádo tupých ovcí, a posledních 5% jsou nezávislí zoufalci, kteří se zděšením upozorňují na situaci a sami se snaží uniknout z kanibalizujícího se stáda, které predátoři ženou na jatka. Lidská mysl je často deformovaná iracionální religiozitou, kterou ostatní zvířata postrádají. Lidská mysl je schopna po důkladné mediální masáži uvěřit i sebevětším neověřitelným pitomostem z úst či pera pochybných duchovních autorit v otázkách víry, či světských autorit v otázkách PR a propagandy. Jací skutečně jsme, se v plné míře projeví v krizovém okamžiku, kdy se zcela zhroutí organizační a represívní výkon státní moci, kdy se zhroutí civilizační síla schopná alespoň částečně eliminovat nejrůznější blby, šílence, psychopaty a sadisty. Jugoslávie si podobnou kalvárií prošla - a ví o tom své. Jsme přímými účastníky a svědky, do jak vysokých pozic dokáže stupidní stádo opicolidí vyzdvihnout manipulativní deprivanty typu George Busche jr., ale i Václava Klause, Miroslava Kalouska, Hashima Thaćiho, či Tony Blaira. Seznam vlivných deprivantů je nekonečný a jedná se téměř bez výjimky o všechny vrcholné politiky. A tuto podivnou anomálii nazýváme demokracií. Početné hloupé stádo se nechá bez odporu ovládat několika stupidními paranoidními deprivanty, nazývat to demokracií a dobrovolně se nechat hnát do katastrofy. Kam se podělo kritické myšlení, racionalita, statečnost, empatie, odpovědnost? Za svoji stádní stupiditu draze zaplatíme.


Jen pár hodin po velkém výpadku elektrického proudu nastane pravé El Dorado pro čiperné sběrače kovů a zlodějíčky. Elektrická rozvodná vedení a trakční drážní vedení nebudou chráněna napětím, výpadek proudu nebude pohotovostním četám signalizovat poruchu, krádeže kovů a sabotáže na vedení. To bude signálem ke zteči pro sběrače barevných kovů. Sběrači kovů se vrhnou jako kobylky na hliníková vedení, trafostanice, ale i trakční vedení a drážní zabezpečovací systémy. Pokud pro zloděje kovů nebyl problém za noc rozebrat desetitunový ocelový most u Horního Slavkova, oč snadnější bude rozebrat stožáry vysokého napětí i s hliníkovými vodiči na rovné louce, nebo trafostanice v odlehlých lokalitách bez rizika úrazu elektrickým proudem? Při následných pokusech energetiků o restart elektroenergetické sítě nastane nepřekonatelný problém diagnostikovat typ poruchy, lokalizovat ji a opravit místo závady na systému. Na jednu opravenou závadu bude vznikat několik dalších závad způsobených krádežemi na infrastruktuře, sabotážemi a vandalstvím. Čím déle bude výpadek proudu trvat, tím bude destrukce systému rozsáhlejší. Řada doposud bezúhonných lidí se uchýlí ke kriminální činnosti v okamžiku, kdy pro ně selžou všechny alternativní možnosti obživy. Nefungující trh práce již dnes dal vzniknout podhoubí kriminální činnosti a metanolová aféra je důkazem propojení policie a celní správy s podsvětím. Underclass se specifickou subkulturou přispějí k růstu vnitřní nestability, která bude s každým dnem jen narůstat.


Snaha uzavírat se před skutečností povede k oslabení potenciálu a smyslu státu. Bezpečnostní složky státu se v budoucnu proto budou zabývat už jen nevybíravým brutálním vymáháním kontribucí, aby ve městech nevypukl hladomor. Svůj naturální žold si výběrčí odeberou podílem podobně, jako dnes exekutoři. Při tomto harcování bude docházet k ozbrojeným střetům se skupinkami domobran vzniklých z obecních policií, bezpečnostních agentur a banditů. Pocit domova, za který se vyplatí bojovat, bude na místní komunitě, nikoliv na státu, se kterým se dnes prakticky ztotožňují již jen ti, kdo z chodu státu přímo profitují.


Dojde k úplné destrukci společnosti až na úroveň jedinců a vytváření nových účelových společenství, jakýchsi loupežnických rot na straně jedné a občanské domobrany na straně druhé. Tyto dvě skupiny si budou podle momentální potřeby (politické situace) své role prohazovat a jejich společným nepřítelem bude rozpadající se stát. Společnost se dostane na úroveň znepřátelených kavkazských klanů, vybírajících na ovládaném území výpalné. Podobnou situaci můžeme sledovat v rozvrácených zemích, jako je Libye nebo Sýrie. Tato neutěšená situace povede k nastolení neofeudalismu, kdy nejbrutálnější warlordi budou uzavírat účelové aliance, na jejichž základě vznikne hierarchie novodobé šlechty. Novodobá obdoba třicetileté války.


V životě by mě nenapadlo, že po kapitalistickém, socialistickém, pak znovu kapitalistickém systému, by mohl opět přijít feudální systém a dědičný dluh. Vždyť ještě před třiadvaceti lety jsme směřovali rázným krokem od socialismu ke komunismu, kdy všichni měli mít všeho dost. Nebo alespoň tak nějak nám to Milouš sliboval.


Kolapsem společnosti by v každém případě byla přehodnocena cena lidského života. Děje se tak již dnes vykrádáním veřejných solidárních systémů. Blackout by znamenal okamžité utrum zdravotních a sociálních služeb pro většinu občanů. V dnešní době je hodnota průměrného produktivního lidského jedince oceňovaná částkou 1,7 milionu Kč, která s přibývajícím lidským věkem, potažmo ztrátou osobní výkonnosti a bonity jedince strmě klesá, až vyjádřeno finančně, do záporných hodnot. To znamená, že cena lidského života bude přehodnocena, slabší jedinci budou nejspíš ponecháni svému osudu, přestože celý život pracovali a špórovali si ve státním systému na stáří.


Pro srovnání - na americkém Divokém západě počátku 19. století byla cena lidského života rovna ceně jednoho koně, kdy krádež koně byla trestána oběšením. Dnes v případě kolapsu systému by byl lidský život degradován na hodnotu ještě nižší, než je cena koně. V případě krádeže možná až na úroveň pecnu chleba, nebo jedné slepice. Ve středověku byli v českých zemích Cikáni běžně věšeni již za krádež měšce nebo slepice.


Že případný blackout není jen výplodem fantazie několika paranoidních mozků, ale reálná hrozba, svědčí dnešní konference Asociace Energetických Manažerů nazvaná „Blackout v ČR - strašák nebo faktická hrozba?“,konaná v hotelu Olympic s poměrně reprezentativní účastí, zaštítěná ministrem Martinem Kubou osobně.


Otázka nezní, ZDA k blackoutu dojde, otázka je KDY.


Převzato z Outsidermedia


Zdroje:


Perspektivy české energetiky

Podklady k této verzi byly sestaveny před koncem prvního pololetí 2012

http://www.energetickyklub.cz/docs/CeskaEnergetika120716.pdf


Nová energetická koncepce

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2119409/nova-energeticka-koncepce-elektriny-55-do-roku-2040-z-temelina-a-dukovan-tuha-paliva-klesnou-na-tretinu.html


Státní energetická koncepce čeká na své schválení dál

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/statni-energeticka-koncepce-ceka-dale-na-sve-schvaleni-vlada-dokument-odlozila-kuba-necas-oze-jadro-010235


Víc elektřiny z jádra, míň peněz na obnovitelné zdroje, to je nová koncepce

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-56842360-vic-elektriny-z-jadra-min-penez-na-obnovitelne-zdroje-to-je-nova-koncepce


Uran, nenáviděná, leč nezbytná surovina

http://dumfinanci.cz/clanky/4304-561-novych-jadernych-reaktoru-se-stavi-nebo-bude-uran-je-stale-buy/


Expert na jadernou energetiku Hezoučký: Neměli bychom zbytečně vyvážet elektřinu

http://www.denik.cz/ekonomika/expert-na-jadernou-energetiku-hezoucky-nemeli-bychom-zbyt-20120828.html


Hrozí Blackout Dukovan při zemětřesení nebo extrémech počasí?

http://www.aktivnizona.cz/cs/clanky/hrozi-blackout-dukovan-pri-zemetreseni-nebo-extremech-pocasi--84.html


K roztavení reaktoru může dojít co deset až dvacet let, tvrdí němečtí vědci

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/850-k-roztaveni-reaktoru-muze-dojit-co-deset-az-dvacet-let-tvrdi-nemecti-vedci


Němci stopli jádro doma, své firmy v projektech v zahraničí včetně Temelína podpoří

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2128730/nemci-stopli-jadro-doma-sve-firmy-v-projektech-v-zahranici-vcetne-temelina-podpori.html


Německé elektrické dálnice budou pro dodavatele vedení zlatý důl

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nemecke-elektricke-dalnice-budou-pro-dodavatele-vedeni-zlaty-dul-770947


Jihu Německa údajně hrozí blackout, zachraňuje ho proud z Česka a Francie

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-51453060-jihu-nemecka-udajne-hrozi-blackout-zachranuje-ho-proud-z-ceska-a-francie


ČEPS chce z Německa kompenzaci za náhlé přetoky elektřiny

http://www.financninoviny.cz/zpravy/e15-ceps-chce-z-nemecka-kompenzaci-za-nahle-pretoky-elektriny/838644


Trh s elektřinou v Česku, Slovensku a Maďarsku se spojil

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/trh-s-elektrinou-v-cesku-slovensku-a-madarsku-se-spojil-913312


Chytré sítě a nebezpečí kyberterorismu

http://vtm.zive.cz/chytre-site-a-nebezpeci-kyberterorismu


Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ČR 2011-2015

http://databaze-strategie.cz/cz/CR/strategie/strategie-pro-oblast-kyberneticke-bezpecnosti-cr-2011-2015?typ=struktura


Středisko bezpečnostní politiky

http://tarantula.ruk.cuni.cz/SBP-190.html


Středisko bezpečnostní politiky

http://sbp.fsv.cuni.cz/


Bezpečnost občanů - krizové řízení

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-278.html

http://vz.statnisprava.cz/?sid=0&pg=vz&ecvz=60065665Přenosové sítě ES střední Evropy

http://eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/mapy/28.htm


Schéma sítí ES ČR

http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2008/mapy/12.htm


Spolehlivost dodávky elektrické energie a blackouty

http://elektrika.cz/data/clanky/spolehlivost-dodavky-elektricke-energie


Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=2A-1TP1%2F065


Stát chystá program proti blackoutům

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/stat-chysta-program-proti-blackoutum-910696


Unikátní opatření proti blackoutu vyzkoušeno!

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/unikatni-opatreni-proti-blackoutu-vyzkouseno


Brzy přijde mimořádná sluneční bouře, varují vědci

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=751665


Mohl by Evropu ohrozit totální blackout?

http://www.prekon.cz/full_story.php?subaction=showfull&id=1335621478&ucat=2


Zbyněk Boldiš: Blackout je pouze otázkou času

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/zbynek-boldis-blackout-je-pouze-otazkou-casu-005844


Blackout v Česku

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-75-version1-071012_balaban_rasek_mfdnes.htm


Následky blackoutu? Totální chaos!

http://www.tiskovky.info/tiskove-zpravy/nasledky-blackoutu-totalni-chaos


Damoklův meč nad velkými aglomeracemi

http://blisty.cz/art/43935.html


Blackout: vysoká daň za pokrok

http://tvstav.cz/clanek/1041-blackout-vysoka-dan-za-pokrok


Energetické ostrovní systémy v ČR

http://www.technikaatrh.cz/elektrotechnika/energeticke-ostrovni-systemy-v-cr


Obnova soustavy po poruše typu blackout

http://www.pro-energy.cz/clanky8/2.pdf

Poučení z dlouhodobého výpadku elektrického proudu ve východní části USA a Kanady v r. 2003

http://www.cemc.cz/aspekty/vyber_z_clanku/rizeni/dokumenty/12.pdf


Stovky milionů lidí zůstaly bez elektřiny. Indii postihl další výpadek

http://technet.idnes.cz/polovina-indie-je-bez-elektriny-druhy-vypadek-ve-dvou-dnech-p4m-/tec_technika.aspx?c=A120731_115324_tec_technika_kuz


Vražedná bouře v USA: 12 mrtvých, přes 3 miliony domácností bez elektřiny

http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/52415-vrazedna-boure-v-usa-10-mrtvych-pres-3-miliony-domacnosti-bez-elektriny/


Seznam výpadků elektřiny

http://wikipedia.infostar.cz/l/li/list_of_power_outages.html


Příčiny a následky velkých výpadků v dodávkách elektřiny

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26794


Blackout v ČR. Strašák nebo faktická hrozba?

http://aem.cz/ostatni-soubory/aem/akce/41/pozvanka-program-podzimni-konference-aem-2012.pdf