Byl jsem z toho nápadu okamžitě nadšený! Taky trochu překvapený, že to nenapadlo dávno mě, když je to tak jednoduché a zjevné. <BR>Po všech těch volbách, co se na nás letos nahrnuly, to vypadá, že není zrovna z koho vybírat. I v Americe to tak asi cítí. Viděl jsem kreslený vtip s nešťastným americkým voličem před televizorem, který říká: „Je nás 260 milionů a vážně tady lepší dva nemáme?“ Je ovšem úžasné, že i za takových podmínek přišlo volit kolem 80 % voličů. Asi si uvědomovali vážnost a sílu toho rozhodnutí.<BR>To u nás přišlo voličů na jaře 28,32 % při volbách do Evropského parlamentu, na podzim pak 29,62 % do krajských zastupitelstev a zároveň 28,97 % v prvním kole do Senátu, ale v druhém kole už jen 18,47 %. To není mnoho. Ve druhém kole se vybíralo hůř. Já osobně jsem nakonec do obálky vložil utrženou půlku hlasovacího lístku pro každého kandidáta. A ne proto, že bych tam chtěl mít od každého kus! Přesto se tam přece jen jeden celý dostal. A s ním dalších 26. Rád bych věděl, kolik voličů je upřímně spokojených a přesvědčených, že se většinou prosadili ti opravdu nejlepší z nás. Mezi námi kamarády, co spolu mluvíme, v této věci převládla spíše skepse. <BR>A do toho přišla kamarádka Jana, že by bylo lepší místo voleb politické reprezentanty losovat, hůř by to přece dopadnout nemohlo. Vypadalo to na první pohled výstředně, ale ukázalo se, že to má dobře promyšlené. Pro upřesnění – losovat ne z kandidátních listin (to by vážně nebylo moudré), ale z veškerého obyvatelstva. Sluší se ostatně připomenout, že třeba americké soudní senáty jsou sestaveny z náhodně vybraných občanů a ti pak rozhodují o životě a třeba i o smrti souzeného (v některých státech, třeba v Texasu).<BR>Sněmovna takto sestavená by měla několik výhod: 
<UL>
<LI>
Byla by reprezentativní co do politických preferencí, geografického a sociálního původu, profesí a zájmů. Nediskriminovala by ty, co nemají sklony sdružovat se do politických stran a podobných institucí. Výběr by byl spravedlivý a nedal by se ovlivnit politickou reklamou.
<LI>
Vybraní zástupci by nebyli „odtržení od skutečnosti“, nežili by ve „skleněné věži“.
<LI>
Nebyli by zatíženi touhou udržet si mandát, mohli by se rozhodovat podle svého svědomí a racionálně. Nemuseli by se v předvolebním období vyhýbat pro veřejnost nepříjemným rozhodnutím.
<LI>
Volení politici procházejí dlouhým výběrem, jehož kritériem je schopnost osobně se prosadit v politickém boji. Ta nemusí být vůbec totožná se schopností přijímat rozhodnutí užitečná pro celek. Losováním by tento negativní výběr odpadl.
<LI>
Odpadla by podružná kritéria, jako jsou třeba výška, vzhled, výslovnost, styl oblékání nebo schopnost reagovat v televizních debatách, která při volbách rozhodují, a jinak jsou naprosto k ničemu.
<LI>
Abychom byli poctiví a spravedliví a nepodléhali avanturismu, zkoušeli jsme najít i negativa, ale nebylo jich mnoho:Vylosovaný by neměl zodpovědnost vůči svým voličům a nebyl by motivovaný snahou udržet sobě a straně mandát.
<LI>
Neměl by zkušenost s mechanismem politického rozhodování a neměl by ani velký zájem ji získat, když by to pro něj nebylo zaměstnání navěky.
<LI>
Nebyla by naděje, že mechanismem politické kariéry se tam dostanou ti lepší z nás, takováto reprezentace by byla „průměrná“.
</UL>
Shodli jsme se, že zápory nejsou nijak strašné. Svědomí vylosovaného a osobní zodpovědnost vůči blízkým by mohly být účinnější než odpovědnost k abstraktní voličské mase, technologie moci je dosti podezřelá a sítu politického výběru moc nevěříme. Byli jsme ve své legislativní iniciativě opatrní a konzervativní, a zatím navrhujeme tento princip výběru pouze pro Senát, ať se to vyzkouší.<BR>V předvečer 17. listopadu tam s mojí ženou revolucionářkou a synkem zápecníkem pojedeme na večírek, tak jim to rovnou v Praze v Senátu navrhneme, jestli se jim to taky bude tak líbit.<BR> <BR>