„Americké sankce měly hanebný, ba smrtící dopad na schopnost Kuby zvládat novou vlnu coronaviru...“
Gail Reedová


Dne 6. dubna 1960 Ministerstvo zahraničí USA vydalo memorandum, kde je doslova uvedeno, že ”zranitelnost Kuby je důsledkem především politiky USA zaměřené na odepření peněz a dodávek Kubě... s cílem přivodit hlad, zoufalství a svržení vlády“.

Takto byla formulovaná politika nejen pro vztahy s Kubou. Od té doby, tedy více než 60 let je obchod Kuby se Spojenými státy nulový, s výjimkou přísně regulovaného kubánského zemědělského vývozu. Americká blokáda představuje hlavní překážku průmyslové výroby a celkového hospodářského rozvoje Kuby. Od doby rozpadu Sovětského Svazu způsobila přísná omezení dovozu nedostatek surovin, náhradních dílů, spotřebního zboží, nových nástrojů a strojů a činidel pro výrobu léků a vakcín.

Mezinárodní banky, finanční instituce a společnosti, které jménem Kuby nakládají s dolary, riskují vysoké pokuty od amerického ministerstva financí. Americké právní předpisy zakazují Kubě dovážet výrobky nadnárodních společností s pobočkami ve Spojených státech. Dokonce i potraviny a zdravotnické potřeby. Již téměř 30 let mají lodě třetích zemí kotvící na Kubě zakázáno vplout do amerického přístavu po dobu následujících šesti měsíců. Od roku 2019 americká vláda sankcionuje venezuelské lodě převážející ropu na Kubu.

Americká vláda šikanuje kubánský turistický průmysl, který je zdrojem většiny kubánské zahraniční měny. Proti cestám amerických občanů na ostrov působí různě regulovaná omezení. Proč? Utráceli by tam peníze. Aby odradila potenciální investory, umožňuje americká legislativa dědicům nemovitostí znárodněných na Kubě podnikat právní kroky u amerických soudů proti investorům, kteří tyto nemovitosti využívají.

Blokáda v poslední době zkomplikovala život, který už tak byl ztížen pandemií Covid-19 a 11procentní hospodářskou recesí v důsledku pandemie. Zdravotnictví soustředilo prostředky na vývoj vakcín, a podařilo se. Ale ani s úspěšným završením klinických studií a povolením úřadů nebylo docela vyhráno. Produkci brzdila embarga. Jak říká šéfredaktorka odborného magazínu Medic Review: „Nedostatek jedné malé ingredience může zastavit celou výrobu.“ Lékárny měly v roce 2020 k dispozici pouze 35 procent svých běžných zásob.

V poslední době se kojenecká úmrtnost na Kubě vyrovnala příznivým hodnotám v zemích s dobrými zdroji a byla nižší než v USA. V roce 2021 činila kubánská kojenecká úmrtnost 7,6 úmrtí na 1 000 narozených dětí, přičemž v roce 2000 to bylo jen 4,9 a v roce 2019 5,0 úmrtí. Míra úmrtí matek v důsledku těhotenských a porodních obtíží na Kubě v roce 2021 činila 176,6 - na 100 000 rodiček - oproti 40,0 matek v roce 2000 a 37,4 v roce 2019.

Nárůst vyplývá z úmrtnosti na infekci Covid-19 přidané k úmrtím v době, kdy se nejedná o Covid. Podle odborníků se v úmrtích dětí a matek mohou odrážet sociální faktory - nízká úroveň vzdělání matek, zhoršený přístup ke zdravotní péči a dalším službám a špatná výživa.

Zpráva agentury Associated Press upozorňuje na nedostatek nových bytů a překážky při opravách domů. V roce 2019 bylo postaveno 44 000 domů, v roce 2000 32 000 domů a v roce 2021 18 000 domů. Chybí stavební materiál. Situaci zhoršily hurikány a pandemie.

Starší Kubánci zažili během pandemie izolaci a nedostatek zásob. Již dva roky pociťují oslabení kulturních a podpůrných služeb a omezené možnosti bydlení. Nedostatek pohonných hmot na konci roku 2021 vedl k tomu, že v Havaně jezdilo méně autobusů. Čekací doby byly ještě delší. Zásobování Kuby potravinami je nestabilní, což je dáno sníženou produkcí potravin, neefektivní distribucí, marketingem založeným na výši příjmů a kolísáním kvality. Kubánská vláda musí stále dovážet 60-70 % potravin, které se na Kubě spotřebují, což ročně stojí 2 miliardy dolarů.

Úroveň produkce zůstává nízká navzdory reformám zavedeným po roce 2008, mezi něž patří: rozdělování půdy, příspěvky na trvalé užívání půdy zemědělci, reformy marketingu, vládní pomoc jednotlivým zemědělcům a zemědělským družstvům, nové distribuční systémy, rozhodování o pomoci a politice na místní úrovni a ekologicky udržitelné metody.

Ekonomická blokáda ze strany USA není zodpovědná za nedostatek půdy, nečinnost úředníků, sucho, přemnožení invazivních rostlin a přitažlivost městského života pro venkovskou mládež. Dopady blokády se však projevují v omezeném přístupu zemědělců k úvěrům a v nedostatku finančních prostředků na hnojiva, osiva, chovná zvířata, náhradní díly, nové vybavení a pohonné hmoty.

Na Kubě nyní vládne inflace. Ceny, které rostly dva roky, se nyní zvýšily o 70 % a více. Zhoršuje se přístup k základnímu zboží. Frustrace z vysokých cen a nedostatku pomohla 11. července 2021 vyvolat protesty na celém ostrově a přispěla k rekordní emigraci.

Americká blokáda připravila půdu pro inflaci. Blokáda blokovala přístup k mezinárodním půjčkám a zasahovala do příjmů plynoucích z vývozu, přičemž druhý efekt pramenil z vývozních omezení. V důsledku toho chyběly prostředky na dovoz základních produktů a na rozvoj hospodářství.

Vláda propaguje svůj program známý jako "mikro, malé a střední podniky". Tyto většinou soukromé podniky, kterých bylo v loňském roce 1188, vyrábějí potravinářské výrobky, stavební materiály, nábytek, textilní výrobky, obuv, čisticí prostředky, počítačové příslušenství, recyklační služby a další. Je to takový sovětský NEP a jakž takž funguje.

Je třeba vidět, že americký útok na Kubu se děje jako součást širšího amerického projektu celosvětového kapitalismu a imperialistické nadvlády. Možná, že současný chaos provázející selhání kapitalismu, nové války a mezinárodní rozpory odvedou pozornost americké vlády od starostí jak ponižovat Kubu. Možná bude mezinárodní solidarita s Kubou dále růst, není vyloučené, že jižní Amerika bude následovat kroky sociálních reforem, které již začaly. Kuba je díky jednotě a efektivnímu vedení známá tím, že překonává výzvy a jistě překoná i současné problémy. Není náhodou, že mnoho dalších zemí pohlíží na BRICS s určitou nadějí. Zatím zůstávám u starého a dobrého Cuba SI, Yankee NO.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!