Náš web se musí věnovat smutnému výročí 10 let od katastrofálního roztavení jaderných reaktorů v JE Fukušima. Klíčové články jsou tyto:


Do ovzduší a do Tichého oceánu bylo vypuštěno obrovské množství radioaktivních látek, včetně cesia, stroncia, plutonia a jódu. Zamořování vody a ovzduší pokračuje už 10 let a více než 100 uniklých chemikálií způsobuje rakovinu. Japonská vláda, atomová lobby a další korporace zařídily nikoliv containment roztavených reaktorů, protože to nejde. Zato vytvořily obálku mlčení kolem největší jaderné katastrofy, která je mnohem horší než ta v Černobylu. Ten je po deseti letech pod sarkofágem, zatímco v případě Fukušimy nikdo neví, jak by se měl udělat. Mlčení znamená, že před OH v Tokiu nikdo nesmí šířit paniku, i kdyby měly další lidé v této oblasti zemřít, včetně zamoření Tichého oceánu.

Za prvé a zásadně, neexistují ucelené zdravotnické studie, i když byla evakuována celá oblast, a dokonce i přilehlá dvě města. U lidí byl popsán a doložen jen jeden typ onemocnění, což je rakovina rakovina štítné žlázy. Zcela se pomlčelo o jiných onemocněních, jako je leukémie nebo genetické a jiné vady, které jsou spojeny se zvýšenou radiační expozicí. Podle dr. Rosena v lékařském časopise Deutsches Ärzteblatt se 5 studií od března 2011 zaměřilo nikoliv na nemoci z ozáření, ale na výskyt vrozených abnormalit v oblastech nejvíce postižených: Tři na kojeneckou úmrtnost, jeden na podváhu novorozenců a jeden na klesající porodnost. Jediná ucelená studie dělala screening rakoviny štítné žlázy v populaci 380.000 místních dětí pod 18 let. Rakovina štítné žlázy byla nahlášena ve 187 případech po pěti letech. Nárůst různých druhů rakoviny a jiného poškození je přesně to, co by se dalo očekávat, protože záření je nejvíce škodlivé pro plod, kojence a dítěte. Bohužel, komplexní analýzy zdraví obyvatel chybí.

Dne 13. února 2021 tuto oblast zasáhlo další velké zemětřesení o magnitudě 7.3 a u pobřeží Fukušimy s roztavenými reaktory následovalo 30 sekund dalších 14 otřesů až do velikosti 5. Zemětřesení bylo natolik závažné, že provozovatel JE Tepco a státní orgány se domnívají, že vznikly další škody na reaktorech 1 a 3, kde prudce poklesla hladina chladící vody. Zemětřesení poznali obyvatelé Tokia vzdáleného asi 250 km od Fukušimy. Japonci si myslí, že jde o dodatečný otřes po hlavním zemětřesení z roku 2011. Po únorovém otřesu se zhoršila beztak nezvládnutelná situace na roztavených reaktorech 1 a 3. Pravděpodobně zde vznikly nové trhliny, kterými uniká do okolí radioaktivní chladící voda. Zemětřesení v roce 2011 mělo sílu 9.0, takže další otřesy následují o 10 let později. To se také potvrzuje, protože v této oblasti už bylo celkem 6 větších otřesů na stupnici 6-7. Další jobovkou po tsunami a smrti celkem 19.630 lidí byl tajfun Hagibis, který ve městě Tamura v říjnu roku 2019 smetl sklad radioaktivních trosek, které byly naskládané v blízkosti řeky. Na skládkách je celkem 22 mil. m³ kontaminované zeminy a další trosek z oblasti, které se hromadí v tisících plastových kontejnerech na různých místech.

A to je jen špička ledovce, protože kontaminovaná oblast pokrývá celkem 9000 km² a práce na odklízení pokryly prozatím asi 75 procent. Předešlé články ukázaly, že hlavní činnost Tepca byla v maskování katastrofální havárie a popíraní odpovědnosti, což Tepco a japonská vláda praktikují až dodnes. Noviny Washington Post 6. března 2021 oznámily, že podle Tepca mělo být v zařízeních pouze radioaktivní tritium, což se ukazuje jako nepravdivé. Tanky nyní obsahují 1,25 milionu tun vysoce kontaminované odpadní vody. Tepco bylo v roce 2018 nuceno přiznat, že 70 procent vody je stále znečištěné nebezpečnými radioaktivními prvky, včetně velmi nebezpečného stroncia 90 a dalších radionuklidů, které mohou způsobit rakovinu.

Kolotoč lhaní a zatajování faktů pokračuje dále. V červenci 2007 bylo v Japonsku další zemětřesení, které způsobilo nouzovou odstávku čtyř reaktorů jaderné elektrárny Kašiwazaki. Za tři dny nato Tepco vydalo veřejnou omluvu za chybné údaje o závažnosti poškození reaktorů, velikosti a nebezpečnosti radioaktivních úniků do ovzduší a do vody. Jediné, v čem se dá provozovatelům reaktorů věřit je, že budou lhát. Ještě v roce 2016 ředitel Tepco odmítl oficiálně potvrdit fakt, že má ve Fukušimě dva kompletně roztavené reaktory a že neví, co s nimi.

Studie v časopise Science of the Total Environment vedená univerzitou v Kjúšú (Dr. Satoshi Utsunomiya a Kazuya Morooku) ukázala analýzu povrchové půdy, která v okolí 3,9 km od reaktorů obsahuje maximální dosud naměřenou hodnotu radioaktivního cesia. Radioaktivitu chrlí exploze vodíku, která zničila část reaktorových nádrži a částice padají na zem v zóně, která se táhne asi 8 kilometrů zhroucených reaktorů. Tyto radioaktivní látky zůstanou v koloběhu celá desetiletí. Další vyšší koncentrace radioaktivního uranu, thoria, radia, cesia, stroncia, polonia, teluria a americia byly nalezeny po celém severním Japonsku. Tyto analýzy obsahuje zpráva zveřejněná 27. července 2017 v Science of the Total Environment (Arnie Gundersen, Marco Kaltofen). Celkem 180 vzorků bylo odebráno z automobilů, z domácích vzduchových filtrů a ze sáčků na prach z domácích vysavačů. Celkem 80 procent vzorků obsahuje cesium-134 a cesium-137, které vysílají intenzivní záření beta a jsou velmi nebezpečné v případě požití nebo vdechnutí. A většina z těchto vzorků byla odebrána z míst, které japonská vláda prohlásila za dekontaminované a doporučila je k obývání.

Greenpeace pro Japonsko vydalo 4. března ucelenou zprávu, která potvrzuje, že oficiální zprávy o dekontaminaci jsou falešné. Hlavní autor Shaun Burnie píše, že všechny vlády během posledních 10 let vytváření mediální mýtus o jaderné katastrofě. Jde o jasné klamání veřejnosti ohledně dekontaminačního programu, který ignoruje radiační rizika. Klíčová zjištění výše uvedené zprávy Fukušima 2011-2020 jsou tyto:

  • Cesiem je zamořena většina 840 z km² speciální dekontaminační plochy (SDA), kde je vláda je odpovědná za dekontaminace. Z té části bylo dekontaminováno pouze 15 %.
  • V mnoha oblastech neproběhla dlouhodobá dekontaminace podle stanovených cílů. Obyvatelé budou po desetiletí vystaveni dávkám záření, které přesahují doporučené maximální limity.
  • V oblastech, kde byla zrušena nařízená evakuace v roce 2017, konkrétně města Namie a Iitate, zůstává radiace nad bezpečnými limity. Lidé jsou vystaveni zvýšeným rizikům rakoviny.


V případě odstranění následků havárie a její odstavení z provozu je zpráva úplně chmurná.

  • Aktuální plán vyřazování z provozu nelze splnit v časovém horizontu 30-40 let a je iluzorní.
  • Radioaktivní odpad vzniklý na místě nelze nikam přesunout. Zhroucená JE Fukušima se musí přebudovat na dlouhodobé úložiště jaderného odpadu.


Závěr potvrzuje stejně jako v dnešní krizi kolem onemocnění Covid-19, že neoliberální elita na Západě nemá žádnou reálnou odpovědnost vůči obyvatelům. Nikdo je zatím nedonutí pod trestem dlouholetého vězení a jiných sankcí tuto odpovědnost přijmout. Takže roztavení reaktorů na Západě (a nikoli v Černobylu) je sice nepříjemné, ale celá věc se zamaskuje, lidé zemřou a celý cirkus jede dál.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!