Žádné informace mající citelný dopad na životy druhých, tedy informace týkající se výrobního procesu soukromé firmy, nelze utajovat, a to ani smluvním ujednáním stran. Informace musí být zveřejňovány včas, transparentně, srozumitelně a ověřitelně i pro nezasvěceného jednotlivce, přehledně a v jasném kontextu včetně metadat.

Miluš Kotišová: Peníze, jazyk nepoznaný

Když Linda Birnbaumová odešla do důchodu z pozice ředitelky Národního ústavu věd o životním prostředí a z vedoucí pozice v Národním toxikologickém programu, konečně mohla nazvat věci správnými jmény. Když ve svých studiích poukazovala na zdravotní účinky PFAS, musela používat slovo „asociace“ nikoliv „příčina“.

Ústav, který zjišťuje, jak životní prostředí ovlivňuje lidi s cílem podporovat zdravější životní prostředí, tak jejími ústy zakrýval skutečnost přímých účinků na naše zdraví a život stále rostoucím počtem chemikálíí PFAS.
Pojem asociace mezi nemocí a vystavením chemickému účinku je rozdílný od pojmu přímé závislosti, kdy choroba je přímým následkem expozice účinné látky. Z kanceláře řiditele však přišel zákaz slova „příčina“ a hotovo. A to přesto, že tisíce vědeckých článků spojily chemické látky s nejméně 800 účinky na zdraví.

Ukázalo se, že některé zdravotní problémy zjištěné u lidí - včetně zvýšené hladiny cholesterolu, dysfunkce jater, přírůstku hmotnosti, reprodukčních problémů a rakoviny ledvin - rostou spolu s hladinami těchto chemických látek v krvi. Rozsáhlý výzkum také ukazuje, že děti s vyššími hladinami PFAS mají oslabený imunitní systém.

Birnbaumová poukázala zejména na longitudinální studie, které empiricky sledují expozice obyvatel a zdraví v průběhu dlouhého časového období. "Máme longitudinální studie vykazující stejné účinky ve více populacích provedené více výzkumníky a máme zvířecí modely vykazující stejný dopad," řekla Birnbaumová. Kromě toho poukázala na studie, které ukazují mechanismus, jak PFAS ničí zdraví. Jde speciálně o narušení imunitního systému, rakovinu jater a zvýšený cholesterol.

Chemický průmysl měl Birnbaumovou na mušce po celou dobu její vědecké kariéry. V roce 2012 šli republikáni ve výboru pro domácí vědu po Birnbaumové za seznam chemických látek, které narušují endokrinní systém a jsou odpovědné za ohromující nárůst řady nemocí. Jmenován byl glyfosát, hlavní účinná látka v herbicidu Roundup.

"V souvislosti s účinky glykofosfátu došlo k obrovským útokům na institut a na mě osobně," říká Birnbaumová. V žalobě, kterou generální prokurátor ve státě Minnesota podal v roce 2010, obviňuje společnost 3M, která PFOS a PFOA vyvinula a prodávala, ze znečištění podzemních vod sloučeninami PFAS a tvrdí, že „věděla nebo měla vědět“, že tyto chemikálie poškozují lidské zdraví a životní prostředí a „vedou ke zranění, ničení a ztrátě přírodních zdrojů státu“. V žalobě se dále píše, že 3M „ jednala s úmyslným ignorováním vysokého rizika poškození občanů a volně žijících živočichů v Minnesotě.“ Společnost 3M celou věc urovnala mimosoudně částkou 850 milionů dolarů. Minnesotská generální prokuratura vydala velké množství dokumentů - včetně interních studií, poznámek, e-mailů a výzkumných zpráv - s podrobnostmi o tom, co všechno 3M věděla o škodách způsobených těmito látkami.

Birnbaumová, přestože věděla, že je pozorně sledována, si byla jista, že je důležité pokračovat ve zveřejňování vědeckých poznatků jejího institutu. Letos v létě informovala o výsledcích studií na potkanech provedených Národním toxikologickým programem, které spojovaly expozici velmi nízkých dávek PFOA s rakovinou slinivky břišní. Birnbaumová uvedla, že na základě těchto údajů by bezpečná dávka PFOA měla být asi 700krát nižší než bezpečnostní prahová hodnota udávaná EPA. Propastný rozdíl mezi novými údaji o výskytu rakoviny a rozdíl mezi navrhovanými bezpečnostními limity koncentrace a skutečným číslem navrženým EPA ukázal na rozkol mezi federálními agenturami. Jasně se ukazuje nedostatečná vládní reakce na hrozby, které tyto chemikálie představují. Aby se majitelé firmy 3M vyhnuly dalším platbám za poškozené zdraví, prodali firmu Du Pont.

Je to stejný úskok jako když firmu Union Carbide Corp., odpovědnou za tisíce mrtvých v Bhopálu, převzala firma Dow Chemical. Dodnes jsou nesplněny oprávněné požadavky na odškodnění a revitalizaci přírody v minimální odhadní ceně 10 miliard USD. Při podobných fúzích rostou ceny akcií, protože se všeobecně ví, že se korporace zbavují odpovědnosti za mrtvé a ničení životního prostředí a peníze jdou akcionářům.

Na základě studie v časopise PLOS Biology obvinili senátoři Republikánské strany Andy Biggs a Lamar Smith Birnbaumovou z lobování. Ve studii bylo uvedeno: “Politická linie Spojených států nezohlednila důkazy o tom, že chemikálie při rozšířeném používání mohou způsobovat rakovinu a jiná chronická onemocnění, poškodit reprodukční systémy a poškodit vyvíjející se mozek již při nízké úrovni expozice.Odstranění mezery mezi důkazy a politikou bude vyžadovat, aby se angažovaní občané - vědci i nevědci - snažili zajistit, aby naši vládní úředníci přijali politiku na ochranu zdraví založené na nejlepších dostupných vědeckých důkazech."

"Je třeba se zaměřit zejména na umělé trávníky na dětských hřištích, vyráběných dvěma různými společnostmi, Shaw Industries a Turf Factory Direct. Vysoké hladiny PFAS jsou také v hasicích pěnách používaných zejména vojenskými útvary, kde nacházíme nevysvětlitelně vysoké hladiny sloučenin na bázi fluoru," říká Jeff Gearhart z Ekologického centra.

Jako v mnoha jiných případech jde o upřednosťnění rychlého zisku nad životy spotřebitelů a a jejich dětí.

Související:
Mikroplasty v lidské stolici
Komu dlužíme 63 bilionů?


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!