Milá spolupracovnice a spolupracovníci,

zdravím vás na pravidelné poradě a tentokrát jde o konfliktní věc. Tématem není ten hnusný web, který o nás napsal ironický článek Odchovanci připravují budoucnost. Díky některým z vás bude na pořadu jednání pouze jeden bod a to je Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017. Donutili jste mne, abych se vyjádřil k našemu příspěvku do kapitoly 2.2 a konkrétně k tomuto textu.

Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují ruské entity. Tito aktivisté jen v rámci svých občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé. Jejich činnost je věcí diskuse a kritiky v rámci svobody slova a případně občansko-právních sporů, čímž ovšem nijak nezpochybňujeme, že tito lidé a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření propagandy a dezinformací či pro podporu jiných komponentů hybridní strategie.


Výsledek mé intervence máte před očima a jak dobře víte, podali jste úplně jiný návrh. Obsahoval seznam nepřátelských webů a zvláště toho hnusného, který nás trvale pomlouvá. Pak následoval krátký analytický blok a nakonec několik bodů represivní strategie. Váš elaborát jsem hodil do koše a napsal jsem ze své vlastní autority a z pravomoci vedoucího odboru výsledný text, který byl zveřejněn ve zprávě BIS.

Začnu ze široka a vzpomenu si na svá mladá léta na vnitru. Pražští estébáci byli přirozeně natvrdlí a jejich strategie boje disentem končila mlácením aktivistů s tím, že se po opakovaných nakládačkách nakonec vystěhují na Západ. Brněnské vedení takové nesmysly nedělalo. Místo pražských stalinistů tam seděly mladé kádry našeho pokrokového typu. Místo mlácení disidentů jsme je infiltrovali a snažili jsme se je rozložit zevnitř. A jak vidíte, stejnou práci dělám i dnes pro nový režim. A jak dobře víte, vedení tohoto odboru je pro mne jen brigáda, protože jsem placen jako konzultant amerického think-tanku Cato Institute a židovské lobby AIPAC. Američtí kolegové znali mou práci pro minulý režim a při jejich stoletých zkušenostech s přeběhlíky neměli problém mne zaměstnat.

Pro ty hloupé z vás, kteří jste za mými zády připravovali už třetí puč, tentokrát s Biskou, to jistě bylo nepříjemné překvapení. Američané zvedli telefon a řekli našemu velení vnitra, ať okamžitě zastaví tu hloupou štvanici proti mé osobě. Argumentovali vlastním zájmem a také výsledky našeho oddělení v rámci NATO. Jména pučistů znám a nemusíte za mnou vůbec chodit. Jak dobře víte, nařídil jsem komplexní prověrku vaší práce. Současně běží hloubková reorganizace našeho odboru, kde se budou rušit některá nefunkční oddělení a činnosti. Co to znamená, to snad nemusím vysvětlovat. Na svém pracovišti si snad ještě pořádek dovedu vynutit, jinak by to tady skončilo jako na BIS. Moje odpověď na puč je stále stejná a to už víte z minula, psal o tom i ten hnusný web. Buď odejdu já, nebo pučisté. Naštěstí to ti chytří nedělají a těch hloupých se rád zbavím klasickým přírodním výběrem.

K věci i pro ostatní. Naše pracovitě se principiálně pod mým vedením nebude podílet na činnostech, kdy hrozí zásadní konflikt s ústavními právy. Jeden můj bývalý velitel StB šel sedět po listopadu za podobnou chybu a to mi rozhodně nestojí za to. A právě pro opatrnost mých nadřízených byl jen jeden velký soudní proces s vedením StB za neutralizaci disidentů. Tak je jasné, jak budeme postupovat i my. Pražské vedení vnitra zcela notoricky propadá té či oné formě komunistického nebo kapitalistického stalinismu. To nikdy nebyl a ani nebude můj případ. Proto jsem vám něco řekl i o mé minulosti. Loajalita našeho oddělení patří prezidentovi a současné vládě, protože tito reprezentanti lidu jsou demokraticky zvoleni. A stejně legálně a loajálně jsem sloužil i za minulého režimu. Tečka. Kdo chce za mými zády hrát nějaké psy-opy a blbnout na způsob současného vedení Bisky, ať se okamžitě nechá přeložit na jejich pracoviště a přestane tady ničit kolektiv.

Pod mým velením nikdy nedojde k tomu, abychom po svržení tohoto režimu jednoho procenta měli soud za porušování zákona. Vezměte si příklad bývalých nacistických doktorů a průmyslníků nebo polistopadových kágébáků a estébáků, kteří nám vládli a vládnou. Změna režimu na vnitráckých, vládních či bankovních pracovištích má znamenat jen výměnu politického vedení, a ne úředníků. A my jsme úředníci, ne nějací proatlantičtí globalizační žoldnéři na způsob pražské BIS. Naše rady musí být čistě teoretického a právního charakteru. Kdo a jak je provede, nebo neprovede, to už není naše věc. Proto jsem změnil text veřejné zprávy tak, aby respektovala občanská práva zatím legálního nepřátelského jednání vůči republice. Je to veřejná zpráva instituce, která má za základní úkol chránit ústavní pořádek. Který tupec to nechce vidět, ať jde pracovat do pendrekářského odboru. A roste jich tady jak hub po dešti. Nejsme zpravodajská exekutiva, ale analytické oddělení. A v tomto stavu také pod mým vedením zůstaneme, jinak tady končím. Zaměstnání mám jinde, hlavní příjem také a nyní se rýsují i zajímavé možnosti v rámci EU. O tom jsme mluvili na minulých schůzích, a jak víte, naše jméno a práce má na úrovni EU-dezinformací výbornou pověst.

A nyní k naší práci. Nedávno jsem se vrátil z USA, kde pracujeme na dvou klíčových zakázkách. První a nejdůležitější je stabilizovat volební systém pro jedno procento. To je klíčová operace, která se tady začne jistě provádět také, a musíme na ni být připraveni. V Německu a ve Skandinávii jsme se Sorošem a dalšími uspěli jen napůl, protože přísun emigrantů s našimi platebními kartami za "mámou Merkel" tak úplně nevyšel. Státy na Blízkém východě jsme sice rozvrátili a z mnoha uprchlíků jsme nadělali teroristy a žoldnéře. Ale státy EU se nakonec lekly vlastního vyplašeného obyvatelstva a zastavily dovoz migrantů. USA tyto zoufalce z rozvrácených států nedovážela nikdy, tam nikdo tak hloupý není. Američané dělají jen rozvracečku států, emigranty mají brát v EU. Migranti zatím zůstali na Balkáně, tak s nimi alespoň něco rozvrátíme tam. Nepovedlo se dostat do zemí EU rozhodující masy voličů, které budou mít kopu dětí a které budeme ovládat přes sociální dávky. Tento sen jednoho procenta se asi neuskuteční. Západ nejspíš pomalu vymře, nebo bude migraci řídit stejně efektivně jako dříve.

Druhý pokus o trvalé ovládnutí elektorátu tedy poběží stejně jako v USA. Je třeba pod různými záminkami znesnadnit lidem volby, otrávit je, aby k nim nechodili a postupně všechny nepohodlné socky a disidenty znechutit, nebo dostat legálně do kriminálu. V USA to udělali přes tažení proti drogám, jak dobře víte, a přes složitou a povinnou registraci voličů, omezení volebních míst a nepříznivou dobu voleb pro chudé lidi. Chudáci nemohou daleko z domova, kde se starají o nemocné rodiče. Postupně se jim vtlouklo do hlavy, že volby jsou zbytečný a drahý luxus, který jejich situaci stejně nezmění a nijak jim nepomůže v jejich denních starostech. A poslední klíčová operace byla změna volebních okrsků tak, aby eliminovaly nepříjemnou opozici.

Jak sami vidíte, máme práce dost a není třeba, abychom ze sebe dělali obecní blbce jako BIS. Chytat ruské špióny pro televizi je hezký scénář britské MI5, který přebírá Biska. Jenže britští státní fízlové se zesměšnili natolik, že internet je zahlcený vtipy o Skripalovi. Tato aféra je naprostý zpravodajský trapas a jistě přibudou další. Podobné psy-opy slouží jen k tomu, aby na nich někdo vydělal skrze výrobu komerčních reklamních šotů a prodal nějaké spotřební šmejdy. To není cesta, kterou půjde náš odbor. Naše slavná a heroická BIS s pražským syndromem neschopnosti neumí poznat znamení doby. Pražáci-vnitráci si mohou dělat, co chtějí a jak chtějí a mohou sloužit, komu sami chtějí. Jak dobře víte, zpravodajské neandrtálce rád nemám a v našem odboru je rozhodně trpět nebudu. A my sloužíme pouze a jedině našemu lidově demokratickému zřízení. To je sice estébácká formulace, ale jak vidíte, tak platí i dnes.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!