Použití běžné domácí chemie, jako je kosmetika nebo čisticí prostředky, způsobuje podle nové analýzy emisi poloviny že všech těkavých organických sloučenin (VOC) fosilního původu v městských oblastech. To je v rozporu s aktuálními odhady americké Agentury pro ochranu životního prostředí (US EPA), která uvádí, že 75 % těchto emisí pochází ze zdrojů spalujících paliva, jako jsou vozidla, přičemž pouze asi 25 % pochází z chemických produktů.

"Zjistili jsme, že používání těchto produktů emituje VOC v rozsahu, který je srovnatelný s emisemi z výfuku vašeho auta," uvedl Brian McDonald, enviromentální vědec z Coloradské university (University of Colorado) v Boulderu, který představil výsledky svého výzkumu na výročním setkání Americké asociace pro rozvoj vědy (American Association for the Advancement of Science) v texaském Austinu. Výsledky jeho týmu naznačují, že emise VOC z domácností a průmyslových chemikálií jsou ve skutečnosti 2-3krát vyšší než současné odhady.

"Z jistého ohledu je to dobrá zpráva," uvedl McDonald a dodal, že americké i evropské předpisy týkající se kvality ovzduší zaznamenaly velký úspěch při snižování emisí kontrolovaných motorů. "V minulosti se nám podařilo omezit některé z největších zdrojů znečišťování ovzduší, takže vypluly na povrch další podobně významné zdroje, jako je například použití těchto chemických prostředků každodenní spotřeby."

VOC se podílejí na problémech v oblasti kvality ovzduší ve městech, jako je tvorba přízemního ozónu a jemných částic. Obojí představuje významný faktor ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí.

Tento objev byl tak trochu náhodný, výzkumníci totiž původně hledali způsoby měření emisí uhlovodíků spojených s používáním benzinu a motorové nafty. Přitom si všimli, že množství jiných, méně běžně měřených plynů, jako je ethanol, bylo vyšší, než se očekávalo a navíc se v posledních desetiletích zvýšilo.

Přestože se ethanol v USA běžně přidává do benzínu, vědci zjistili, že z něj by se mohlo uvolňovat pouze asi 20 procent ethanolu, který naměřili ve vzduchu. "Znamenalo to, že nám v atmosféře chybí důležitý zdroj této látky," řekla Jessica Gilmanová, chemička z Národního úřadu pro oceán a atmosféru (National Oceanic and Atmospheric Administration), která na tomto výzkumu také pracovala. Další práce poukázaly na použití výrobků každodenní potřeby jako hlavního zdroje těchto těkavých organických sloučenin.

Na zveřejnění tohoto průzkumu reagovala Asociace výrobců čistících prostředků (ACI), která argumentovala tím,že "je třeba se dostat do kontextu" změn, které výrobci učinili v průběhu let s těmito výrobky a uvedla, že například produkty na praní a mytí nádobí mají minimální dopad na emise VOC, protože používají složky, které biodegradují při čištění odpadních vod. ACI rovněž poukázala na zjištění výzkumníků v publikované studii, že většina organických sloučenin v mýdlech a detergentech se rozpouští ve vodě a končí v kanalizačních systémech, kde jsou z čistíren odpadních vod vypouštěny jejich zanedbatelná množství.

Odkaz na studii University of Colorado: DOI: 10.1126/science.aaq0524
Zdroj: Chemistry World. Překlad: Aleš M.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!