Redakce Kulturních novin pořádá dne 12. října 2013 v Brně konferenci pod názvem Družstva, komunity, síťování. Setkání a přednášky se konají ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU v Brně.

Kdy: dne 12. října od 13 do 19 hodin
Kde: budova FSS MU, Joštova 10.

Kulturní noviny se kromě svého zájmu o kulturu dlouhodobě věnují společensko-politickým tématům, jež přinášejí alternativy k negativním mainstreamovým trendům. Jedním z nich je problematika družstevnictví a jeho rozvoje, která je Kulturním novinám blízká, protože jsou družstevní iniciativou. V obecné rovině se však analýzy týkají všech iniciativ, hnutí a subjektů, jejichž existence je založena na vůli lidí "zdola". Tedy na dobrovolné a aktivní participaci občanů, kteří se nechtějí spoléhat na stát a velké investory, ale rozhodují o pro sebe důležitých věcech sami.

Evropa možná směřuje k centralizaci a koncentraci moci a bude sjednocena v unii bankovní, fiskální a nakonec politickou rychlou cestou, to jest na povel finančních a bankovních elit. Přesto demokratická cesta zdola stále zůstává otevřená. Nelze se vzdát myšlenky na spravedlivé, demokratické a decentralizované uspořádání ekonomiky ve prospěch nás všech.

V tomto kontextu je potřeba i vnímat iniciativu Kulturních novin, které organizují ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konferenci s názvem „Družstva, komunity, síťování“.

Program konference je pestrý a bude se točit převážně kolem toho, zda globalizace je tou skutečně správnou cestou, která nám zajistí naše přežití. A o tom, jakou demokracii potřebujeme a kdo ji ohrožuje. Za pozornost stojí i to, že přednášejícími jsou převážně ženy. Lze tedy očekávat, že přednáška budou fundované, věcné a jdoucí k jádru věci.

Program konference a tisková zpráva organizátora zde.