Představte si veverky v pohádkové zemi zásadně nepodobné Česku. Zacinkají klíči, pak společnou plantáž na produkci vlašských ořechů předají místním vlkům, kteří se živí převážně veverkami. Tito vlci prodají produkci životodárných ořechů pro veverky místním mafiánům, kteří žijí v parazitické symbióze s těmi vlky. Vlci namluví veverkám pracujícím na plantáži jako námezdní otroci, že jim tato plantáž patří patří přes kuponovou privatizaci, kterou směnili za zlaté cihly, které prodali za jiné bezcenné EU-kupony. Zbytek plantáže si oba zdatní neoliberální symbionti rozkradli a veverky-otroci si chodí ty ořechy kupovat po práci za minimální mzdu do dalekého supermarketu, který patří těm mafiánům a vlkům. Tam dostanou za věrnostní kartu (taky vynález těch symbiontů) nekvalitní ořechy, protože ty jejich kvalitní ořechy z vyvlastněné a vlastní prací provozované plantáže se nyní prodávají pouze na Západě jako luxusní zboží. Ale nikoliv za věrnostní kartu veverkami navštěvovaného skladu poživatelných chemikálií, ale za hezky cinkající eura.

A ti darwinovsky zdatní symbionti už dávno bydlí díky své ekonomické snaživosti mimo paneláky veverek. Do jejich doupat pouze posílají matrixový svět zpráv a blafů na sociálních sítích, aby se měly veverky čím zabavit, než zase půjdou ráno do práce. Mezitím jim umělými bankovními operacemi snížili hodnotu měny, takže milé veverky mají pendrek a k tomu rozkradené důchody, vytunelové školství a zdravotnictví. A za příděl vody, která jim dříve patřila, dnes platí šikovným symbiontům třikrát tolik. Přitom jim produkce a distribuce té vody už vůbec nepatří, trubky hnijí v zemi, protože mafiáni mají jiné starosti, než pitomou vodu pro veverky. Hlavně si musí udržet reálnou a nefalšovanou moc nad těmi rapidně zdevastovanými veverkami, které je opakovaně volí v demokratických volbách jako chlebodárce a spasitele.

Lesní veverka by na mou sci-fi řekla, že není tak blbá jako ty nebohé veverčí souputnice. Ona přece má pud sebezáchovy daný od přírody, a tudíž by nikdy takovou pitomost neudělala. A jistě by tyto vlky nevolila do vedoucích funkcí v lesním, vodním a ořechovém hospodářství, protože ona poslouchá Matku přírodu. Ta také není blbá, a nikdy bohdá nebude.

A hle, filosofický problém společného světa je na stole, a to jde pouze o ořechy, a vůbec ne o lidský svět. Zájem veverky je diktovaný nekomplikovaným, leč právě proto neomylným pudem sebezáchovy, do něhož nemůže vstoupit kapitalistický prostředník, neoliberální ideologie, mediální manipulace a mafiánští čeští zloději v rouše veverčím. Proč je lidský společný svět tak komplikovaný?

Na rozdíl od veverky je člověk podivuhodný tvor, který vyšel z přírodního světa a má kulturu a svět ducha jako svůj vlastní svět, který buď obývá nebo neobývá. Jako nyní v Česku a konec konců na Západě obecně. Společný svět se vždy buduje racionálně. Proto nám dnes v této zemi, na rozdíl od lesních veverek, nepatří téměř nic. A toto společné nic je ustaveno legálně, proto zcela racionálně. Zdejší občané se považují za racionální bytosti a jsou s tímto stavem zvaným "společná věc" (res publica) vcelku spojeni. A hodlají v něm politicky pokračovat, protože jim to velí jejich ne-vlastní pud sebezáchovy.

Slovo "ne-vlastní" jsem použil schválně, protože charakterizuje fundamentálně-ambivalentní podstatu racionality, která buduje současný společný svět nejen Česka, ale z velké části i celé západní civilizace. Pohled vykolejeného filosofa je zajímavý tím, že tento tvor je schopný se upřímně divit současné společenské situaci. Tu ovšem drtivá většina společnosti, manipulátorská média, politikové, kritikové, experti, ekonomové atd. považují za zcela normální. A tato legie tak či onak placených normalizátorů dokonce tvrdí, že tento typ racionality a stavu společnosti má být vzorem pro celý svět, který zatím této destrukci rozumu tak či onak odolává.

Filosof a dítě je schopné údivu, když vidí fakt, že císař je nahý a kolem něj tancuje banda bláznů, kteří obdivují jeho nádherné šaty. A pokud je císař nahý, tak se musíme zamyslet nad tím, kteří podvodníci jej o jeho šaty obrali a jak to udělali. A o tom bude moje přednáška v sobotu, viz pozvánku našeho webu. Je třeba projít alespoň zásadní krizi světa v následujících bodech, které jistě nestihneme probrat.

  • Co tvoří podstatu společného světa v západní demokracii?
  • Jak vznikla současná krize vzdělání, autority a tradice?
  • Co tvoří podstatu současné politické krize v Česku danou pomalým, ale jistým přechodem z korporátního kapitalismu na korporátní fašismus?
  • Jak je manipulován pud sebezáchovy v současném systému ekonomické a politické vlády elity jedno procenta, kterou analyzovala Frankfurtská škola a nyní i Pikettyho Kapitál v 21. století?

Lidský pud sebezáchovy je vázán na přežití v planetárním prostoru společného světa, v němž se člověk na rozdíl od veverky musí chovat moudře. Chytrá veverka a český mafián jsou řízeni pouze instrumentální racionalitou, která jim velí přežít i za tu cenou, že zemřou všichni ostatní. Co jednoho posílí, tedy instrumentálně a instinktivně správně jednající veverku, to druhého zabije, tedy dnešního člověka. Instrumentální rozum fašistické verze kapitalismu a totalitárního typu koloniálního myšlení stál u zrodu Druhé světové války. A stejné síly dnes ve světě nepřerušeně působí dále, jen jejich instrumentální racionalita dostala jiný charakter. Český filosof a disident Jan Patočka tyto síly nazývá termínem "síly dne" a proti nim staví jinou inteligentní sílu nazvanou "solidarita otřesených".


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!