Řecký dramatik Aischylos (asi 525-456 př. Kr.) napsal trilogii Oresteia o dílech Agamemnon, Choéfory, Eumenidy na konci svého tvůrčího období, někdy kolem 458 př. Kr. Tuto tragédii jsem kdysi komentoval filosoficky, viz článek Hermeneía Aischylovy trilogie. Ale teď se podívejme na polistopadovou politiku nějakého vykradeného a zadluženého města (Liberec, Praha) očima tohoto tragika. Klíčovou roli v němu budou hrát bohyně podsvětí zvané Erýnie, latinsky Fúrie. Tyto podzemní božské síly žijí v podsvětí a jsou v řádu zrození starší božstva než ta z druhotného kosmického řádu daného Olympskými nebeskými bohy. Jejich úkolem je vyslechnout a trestat stížnosti podané smrtelníky kvůli drzosti mladých vůči starým, dětí ničících rodiče a naopak, hostitelů okrádajících hosty. Dále mstí zločiny ve státě a na magistrátech.

Pokud se podíváme skrze Aischyla na českou společnost, televizi a většinu nezávislých médií, pak je jasné, že tato iracionální božstva jsou dnes a u nás pilné jako včelky. Výborně se jim daří, zvláště v éře neoliberalismu na český způsob, a v době uprchlíků. Jak je to možné? Podívejme se na českou společnost očima řeckých tragiků před 2.500 lety, kteří měli schopnost vnímat působení iracionálních sil v politické sféře Athén.

Klausova privatizace pustila Fúrie do lidského světa, stejně jako jakýkoliv šílený čin antických postav je tehdy vypustil do daného města. Tyto božské síly mají původní sídlo v podsvětí, kde pochopitelně nejsou vidět. Nyní si daly kravatu, oblek, zahodily průkazky KSČ a přes vtělení polistopadové ODS na Olomouckém sjezdu začaly působit v lidské podobě. Tyto nové partajníky začala ovládat nezřízená hrabivost a touha po moci. Neoliberální fúrie ovládly jejich mysl tím, že iracionální síly hrabivosti a touhy po moci zcela zatemnily jejich bývalý normálně špatný komunistický úsudek z doby nyní zvané "temná". Tehdy tito agenti režimu a StB působili v nomenklatuře všeho druhu jako Klaus, Dlouhý, Babiš a další. Fúrie se jim za kolaboraci během komunismu pomstily tím, že přeměnily jejich vidění světa na neoliberální peklo zvané "kapitalismus bez přívlastků". K této tlupě duchy pominutých se nadšeně přidali všichni veksláci, zloději a demagogové, kteří začali masově působit i v ostatních partajích, popřípadě si založili vlastní centrály iracionality. Na tragiku v nové podobě bylo v Česku zaděláno stejně spolehlivě na hladomor Théb v době incestního a paricidního tyrana Oidipa.

Fúrie se zmocnily vlády v české společnosti skrze dvojí iracionální jednání. Jednak iracionálním omezením ekonomických a demokratickým možností české společnosti, kterou veskláci a privatizátoři všech partají postupně ničili a ničí. Zajímavé bylo i zatemnění rozumu mnohých církevních představitelů, kteří se k pominutým přidali svým jednáním a podporou. Fúrie jsou, jak bylo uvedeno výše, velmi staré chtónické božstvo, které má díky primátu zrození velkou moc. V první instanci tedy Fúrie vystupují jako mstitelky zničených morálních a politických hodnot. Protože jsme je ničili ve veřejné sféře všichni, svou leností a blbostí, trest je také kolektivní. Tragický chór občanů na otevřené politické scéně a v nezávislých médiích se pak nestačí divit a bědovat. A nás 99 procent stejně manicky a iracionálně trpí, neb jsme pitomí, a tudíž nevidíme pravý stav polis. A nehodláme na své pitomosti nic měnit, protože jsme vlastně spokojeni. A vinou vlastní zbabělosti se další generaci neodvážíme naše generační politické selhání na odpovídající úrovni přiznat, tedy veřejně. Kruh pomsty se tím uzavřel poprvé.

Druhá pomsta Fúrií postihuje tuneláře a politické vyžírky. Iracionalita daná jako chamtivost a touha po moci nešťastného jednoho procenta se uvnitř této skupiny předává "manicky", tedy na způsob rodové kletby a viny předávané z jednoho pokolení na druhé (řecky: mánía). Bohyně pomsty se pomstily ve druhém kole i pachatelům, a to ve druhé generaci. Božské mlýny melou pomalu, ale jistě a z dětí tunelářů dělají podobné maniaky. V další generaci ničí síly pomsty své hostitele skrze nakradený majetek a politický vliv děti, lidské vztahy, rodiny. Kruh pomsty se tím uzavřel podruhé.

Takže shrňme dvojí efekt bohyň pomsty, a to očima Aischyla pozorujícího dnešní Česko. Fúrie ve vázankách a s novými partajními průkazkami způsobily rozklad společenských hodnot, ničí demokracii, přes korporátní média dělají z lidí blbce, a postupně ožebračují 99 procent kvůli neštěstí jednoho procenta. Toto jedno procento tragickým způsobem, tedy vinou jimi rozpoutané postkomunistické iracionality, zajistilo sociální reprodukci vlastní třídy poznamenané strukturálně daným politickým zlem. Tím jsou Fúrie konečně spokojené. Námi rozpoutané iracionální síly vyvedené divokou privatizací a mafiánským kapitalismem z komunistického podsvětí působí ve zdejším nastupujícím systému korporátního fašismu prakticky bez zábran. Pokud se Fúrie vtělí do obluzených myslí smrtelníků na dvě generace, tak to opravdu stojí za to.

Stav společnosti se změnil v další generaci tunelářů a vytunelovaných na tragický. Maničtí jsou jak tuneláři, tak i jejich oběti. A to je z hlediska iracionálních sil ideální stav. Konečně síly pomsty dopadly na všechny občany a mají je ve své moci. Veřejný prostor polis se změnil na tragické divadlo nastupujícího korporátního fašismu. Pak už může přijít jen válka jako poslední etapa bohyň pomsty. Polistopadové Česko tedy z hlediska Aischylovy tragédie dosvědčuje rozpoutané iracionální síly v plné manifestaci, protože se veřejně ukazují skrze manické jednání politických představitelů a zblblé veřejnosti.

Tak působí Fúrie ve vázankách podle Aischylovy antické tragédie Oresteia. A co bychom měli proti jejich iracionálnímu působení dělat? Musíme být stejně moudří jako bohyně Athéna, která s Apollónem rozsuzuje jejich při v posledním díle trilogie. Závěrečná scéna se odehrává na Areopagu, tedy v politickém centru obce. Iracionální božstva pomsty zvaná Sebas a Fobos (Bázeň a Hrůza), nechá Athéna sídlit ve svém městě, kde Erínye dostávají svůj vlastní chrám a božské pocty na úrovni racionálních kosmických božstev. Ve veřejném prostoru jsou tedy pořád, ale forma jejich přítomnosti se zásadně změnila díky chrámovým poctám. U nás teď bytují v hlavách maniaků, které veřejno-právní televize představuje jako vzory normality a moudrosti. V Athénách vedených moudrými občany byly iracionální síly veřejně demaskovány po vykonaném rozsudku bohů potvrzeném skrze moudré členy athénské politické obce.

Politizaci a racionalizaci iracionálních sil dosvědčuje poslední část trilogie, v níž Erínye dostávají svůj vlastní chrám a božské pocty. I když naoko protestují, ve skutečnosti jsou s Athéniným řešením zásadně spokojeny. A Athény vidí toto Šílené nikoliv na magistrátě a v politických stranách, ale v odděleném chrámovém okrsku vyhrazeném uctívání božských sil. Co bylo šílené iracionálně, to dostalo politickou racionální formu. Fúrie jsou pořád šílené, je to jejich podstata. Ale nyní je jejich činnost orámována racionálním viděním obce a skrze její politickou moudrost. V Česku až dosud nosí iracionální síly racionální převlek a nosí vázanku, což je jejich základní tragická divadelní maska (latinsky: persona). U nás jsou Fúrie personifikovány jako racionální jednání, jsou obdivovány v tragicky postižené televizi a manickým ministerstvem vzdělání jsou dávány dětem ve školách za vzor.

Co musíme dělat v naší situaci? Musíme demaskovat šílené jako šílené, protože jinak jsme kolektivně traumatizováni skrze Freudovy obranné mechanismy jako je mechanismus vytěsnění, potlačení a odsunutí do protikladu (Verkehrung ins Gegenteil). To poslední je kolektivně neurotický, a tím i zásadně iracionální boj korporátních médií proti tzv. "komunismu". Mám nyní trvalé bydliště ve Fúriemi tragicky postižené Praze, proto za Pražáky navrhuji následující:

  • Zahájení petice za vypsání místního referenda o změně názvu. Tunel Blanka musí být přejmenován na "Tunel Václava Klause". Tato tragická postava si plně zaslouží veřejnou poctu tohoto specifického typu. A jiná tragická postava (ale jinak tragická) je Václav Havel, který už má v Praze své letiště.

  • Další generace českých "Athéňanů" musí mít před očima politicky racionálně vystavenou Bázeň a Hrůzu, kterou naše pitomá generace starých vypustila do světa vlastní neschopností a epochálním selháním. Proto navrhuji zřídit na obecní náklady muzeum a památník české privatizace, tunelů, zlodějen, mediálních a politických manipulací. Iracionalita českých Fúrií musí být konečně orámována nějakým racionálním jednáním na obecní úrovni, protože na této úrovni tyto temné síly eminentně škodily.


Přejmenování tunelu a založení muzea české polistopadové blbosti a manické posedlosti něco stát bude, ale ono se rozkradlo už miliónkrát více. A je to prkotina proti škodám, které by vypuštěné Fúrie spáchaly v další, podle trilogie Oresteia, již ve třetí generaci. Jistěže bude museum nejprve vytunelováno, pak se dvakrát vymění Fúriemi dosazené vedení, které bude manipulovat obecní vědění směrem k mýtu. Ale muzeum bude a bude v iracionální době fungovat v ideové bídě, tedy stejně bídně jako fungovalo politicky dosazené osazenstvo dnešního ÚSTRku. V další generaci už může být lépe, až budeme v podsvětí. Ale jako žijící tragické postavy v době české politické a obecní mytologie máme závazek k mladým. Ti potřebují formu moderního chrámu, který bude tyto síly poznávat v plné nahotě jejich děsivé iracionality. A bude je muset zkoumat veřejně, protože české Fúrie jsou personifikovány polistopadovými politickými a korporátními představiteli.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 600 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!