Dne 27. září 1929 řekl ve své přednášce na BBC pod názvem „Důsledky zvýšení diskontní úrokové sazby“ nejvýznamnější ekonom 20. století J.M. Keynes následující:

Ode mne se očekává, abych jednoduchou formou vysvětlil důsledky zvýšení úrokové sazby z 5,5% na 6,5%, které bylo ohlášeno dnes ráno v novinách. Byl jsem postaven před obtížný, skoro nemožný úkol. Poněvadž úroková teorie není, řekněme ověřenou vědou, na jejíž pravdivosti a praktické ověřitelnosti by se shodla většina učenců. Bohužel se spíše podobá v současné době teologii. Jelikož není pouze pomýlená, nýbrž nanejvýš diskutabilní. Dnes večer bych se ovšem nechtěl zabývat tím, co je na této teorii diskutabilní, pokud tomu budu moci zabránit.

Budiž jeho slova o úrokové teorii jako teologii věnována našemu guvernérovi České národní banky, který nám očividně lže do očí. Obhajuje kroky České národní banky, které naši zemi upevňují v pozici kolonie. Navíc jeho předchůdci svlékli prodejem zlata v minulosti Českou republiku do naha, aby byla v případě turbulencí a chaosu bezbranná a nebyla schopna se vůbec bránit.

Celý text z výše uvedené přednášky, kterou si čtenáři mohou přečíst pouze v němčině nebo angličtině, je napínavým čtením, se kterým by se měli seznámit všichni studenti dějin národního hospodářství a financí. Poněvadž jde o čtení nesmírně poučné pro dnešní dobu.

Situace Británie za Keynese po WWI

V době, kdy J. M. Keynes hovořil do rádia, byla anglická libra ještě vázaná na zlato. Zvýšení diskontní sazby centrální banky Bank of England, za kterou si banky mohly půjčovat od centrální banky peníze, souviselo s odlivem zlata z jejich trezorů, aby mohlo být provedeno vyrovnání platební bilance a aby byly provedeny úhrady dluhu do zahraničí. Deficit platební bilance souvisel se ztrátou konkurenceschopnosti britské ekonomiky. Jednak kvůli vedení neproduktivních válek, ale především kvůli nástupu nové hospodářské velmoci, tedy USA. Svou roli sehrály dluhy z I. světové války, kdy se velká Británie zadlužila u USA, aby půjčila svým spojencům prakticky ty peníze, které si sama půjčila od USA. Ty však odmítly zápočet a nastavily Britům vysoké úroky, které nemohly poražené velmoci, zejména Německo, splácet. Konec známe: nástup Hitlera k moci a další světová válka.

Odstřel nekrytého dolaru a nástup nového hegemona

Centrální bankéři vědí, co činí. Na jedné konferenci v USA věnované Velké depresi třicátých let minulého století se vyjádřil tehdejší šéf amerického FED Ben Bernanke ke kritice Miltona Friedmana a Anny Schwartzové. Ti obvinili FED ze záměrného přilití benzínu do ohně Velké hospodářské krize, která nemusela být tak rozsáhlá, se všemi dalšími historickými důsledky. Bernanke to přiznal:

Ben Bernanke wrote:
Ano, my jsme rozšíření bankovní paniky a deprese umožnili díky chybné ekonomické teorii a institucionálním změnám. Chtěl bych říci Anně a Miltonovi v souvislosti s hospodářskou krizí: Máte pravdu, my (FED) jsme to způsobili. Je nám to líto. Ale díky vám se to v budoucnu již nestane.

FED a centrální banky se poučily. Rotačky naplno, nulové úrokové sazby k vyvolání největší loupeže v dějinách lidstva. Takže se centrální bankéři polepšili a místo úvěrové restrikce nastoupil divoký tisk peněz a půjčování bankám a korporacím téměř zadarmo. A hlavně byl umožněn výkup státních dluhů privátními bankéři. Zcela jiná strategie, než krácení úvěrových zdrojů za Velké deprese. Tisknout ničím nekryté dluhové peníze dnes není zločin. To jenom kdybyste náhodou chtěli falšovat stokorunu, to vás hned zavřou.

Tisk nekrytých peněz masivně poběží i v roce 2016

V první polovině 20. století to byl ještě „slušný kapitalismus“, máme-li ho porovnat s tím dnešním. Naivkové si myslí, že americký FED slouží zájmům USA. To rozhodně nedělá. Jeho monetární politika neslouží americké ekonomice, neslouží udržení kvality dolaru, ani prosperitě obyvatel USA. Dnes přispívá k rozložení USA a k odstranění dolaru jako překážky k nastolení centrální světovlády bankéřů a iluminátů v pozadí. K nastolení Nového světového řádu, k čemuž také slouží současné globální instituce. Tisk nekrytých peněz pod názvem „kvantitativní uvolňování“ a nulová úroková sazba byl promyšlený tah ke zničení USA.

Banksteři nemají zájem na stabilizaci ekonomiky, pane guvernére ČNB. Nejsou Keynes a vládnou jiné časy. FED a vy všichni následovníci, Evropská centrální banka, Bank of Japan, další západní centrální banky, ale i ta naše ubohá, malá ČNB, vedly svou monetární politiku přesně dle dispozic plánovačů NWO v pozadí. Skrze nulovou úrokovou politikou FED nepřivedl do bezvýchodné situace jen sám sebe, ale celou světovou ekonomiku.Stačí se podívat na indexy námořní dopravy, zajišťující pohyb surovin po planetě a zásobníky ropy, plné až po okraj, abychom pochopili, kudy se ubírá vývoj světové ekonomiky, evropské ekonomiky a s ní i té naší malé, české.

Situace čínského yüanu

Přijetím yüanu do koše měn se však začátkem roku stav čínského indexu začíná stabilizovat. Proč asi? Pro Evropu velmi vypovídající Baltic Dry Index je zde.Pro internacionální globální elity, Pjakin mu říká globální prediktor, není dolar už nepostradatelný. Svůj účel již splnil, stejně jako ho splnilo euro. Jenže na zapojení yüanu do koše měn MMF prodělala nejvíce Evropa a důsledky ekonomické války proti ní se začínají projevovat velmi markantně. Projděte si ještě vývoj BDI od roku 2010.

Plány globálních elit a rychlý útok na Evropu

Nyní, po obětování dvou základních pilířů stávajícího pořádku, tj. americké ekonomiky a dolaru, může nastat chaos. V první řadě ale musí být ovládnuta všemi prostředky Evropa. To je očividné. Procesy již nelze označit za pomalé, naopak problémy se kumulují a krize nabývá nebývalých obrátek. Z této krize má vyjít nové geopolitické uspořádání, které umožní vznik jedné světovlády, jedné světové měny a upevnění moci pár rodinných klanů, vlastnících téměř vše, nyní však toužících dostat úplně všechno.

Jenom naivní hlupáci si mohou myslet, že se politici a bankéři po roce 2008 poučili. Kvantitativním uvolňováním a nulovou úrokovou sazbou se podařilo ještě prohloubit zadlužení států a připravit se na sbírání tučné kořisti. Levné peníze od centrálních bank umožnily bankám a korporacím zpětný odkup svých akcií. A hlavně umožnily výkup státních dluhopisů, takže mají na dosah majetek států a daňových poplatníků. Viz Řecko jako malý experiment pro nás, obyčejné pitomce, kteří se ne a ne probudit. Banksteři se musejí doma popadat smíchy za břicho. No, ale aby byla odvedena pozornost, tak tu máme terorismus a uprchlickou vlnu.

Opakujme pro nechápavé. Elity nemají zájem na tom, aby Spojené státy jako hegemoniální světová velmoc zůstala zachována. S ní ale bude potopena evropská civilizace, jak ji známe dnes. Ve 20. století padla Velká Británie, v 21. století padnou USA, ale i EU, jejich vazal, pokud se nezačne radikálně bránit. Z tohoto všeobecného úpadku a zmatku budou těžit elity, které vše naplánovaly. Mezitím bude privatizován do jejich bezedných kapes i majetek občanů a celých států, dovolí-li to. A my budeme mít co dělat, abychom zvládli problémy s uměle vyvolanou migrační krizí a abychom odolali importovanému terorismu. Než se nadějeme, bude vyhlášen v každé zemi výjimečný stav a budou omezena naše občanská práva.

Zdroje: www.konjunktion.info
zerohedge.com, ON AIR, přednášky J.M.Keynese, vydalo nakladatelství Murmann v roce 2008


Pokračování
Vyhlídky v roce 2016: Co můžeme očekávat po nulové úrokové politice centrálních bank (část II.)


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!