V otázce Ukrajiny může dojít k velmi překvapivému vývoji. Tedy k překvapivému zejména pro naše putinobijce. Jinak západní mainstream už hlasitě spekuluje o novém uspořádání Ukrajiny a rusko-amerických vztahů. Západní média si i ZDE všimla, že není možné držet nad vodou stát, v němž se synové oligarchů, kteří mají na svědomí smrt „obyčejných“ občanů, ač stíháni Interpolem, volně procházejí po Kyjevě. I tady se ukazuje rozdíl mezi ukrajinskou kleptokracií a našimi českými šibaly. Janoušek byl za těžké ublížení na zdraví alespoň odsouzen. Také jsme nedospěli tak daleko, aby poslanci vládní strany hovořili o rozsáhlé korupci a rozkrádání půjček a pomoci z Evropské unie a MMF vlastní vládou, jako je tomu v případě poslanců zvolených za vládní stranu ukrajinského prezidenta Petra Porošenka.

Ukrajina má mnohem vážnějšího nepřítele než ruskou armádu na hranicích. Je jím po desetiletí trvající a neztenčenou měrou bující korupce, rakovina uvnitř ukrajinské vlády a celé společnosti. Možná se blíží den, kdy americký viceprezident Joe Biden přestane ukrajinské vedení neúspěšně prosit o to, aby boj proti korupci měl v podobě dotažení některých reforem a uvěznění byť jen jednoho jediného oligarchy alespoň symbolické úspěchy. Amerika přestane žadonit a začne konat. Nebude to, navzdory některým našim generálům, knížatům, a jiným top občanům hájícím svobodu Tibetu, konfrontace s Ruskem, ale kompromisní, mírové řešení. Jak si všiml i bývalý americký velvyslanec na Ukrajině, ukrajinská vláda díky plánované válce Západu s Ruskem příliš hřeší na svou domnělou geopolitickou výlučnost a nepostradatelnost. V pěstované nenávisti k Rusku a ochotě obětovat vlastní občany za americké zájmy vidí současná ukrajinská vládnoucí klika svoji neotřesitelnou a nezastupitelnou pozici, takže se domnívá, že si může dovolit prakticky všechno, tedy i beztrestně rozkrádat miliardy z USA i EU. Ó, jak šeredně se může mýlit.

Nový začátek?

Jedním ze znaků možných nových vztahů mezi USA a Ruskem může být odvolání 50 vysokých důstojníků ruské baltské flotily. Putin „odměnil“ postoje svých generálů požadujících reagovat na jeden prapor americké armády v Pobaltí málem mobilizací celé ruské armády. Putin není prostě Brežněv, nenechá se vyprovokovat k nějakým závodům, které nemůže vyhrát. Nestojí o incidenty ani v Baltském moři, ani nikde jinde, nechce válku, chce využít potenciálu tak velké a bohaté země, jakou bezesporu Rusko je. Nakonec se může ukázat, že to, co chce, alespoň částečně dostane. Nedostane sice proruskou Ukrajinu, kterou by si jistě přál, ale dostane alespoň Ukrajinu mírovou.

Rýsuje se projekt „rakouského řešení“ Ukrajiny

Rakouská státní smlouva byla podepsána v roce 1955 zástupci vlád Sovětského svazu, Velké Británie, Spojených států a Francie. Předmětem smlouvy byla mj. naprostá a bezpodmínečná neutralita a ochrana chorvatské a slovinské menšiny. Spor byl alespoň v tomto dílčím případě zažehnán a válka se nekonala. Dnes má Rakousko 18 zástupců v Evropském parlamentu. Za těchto okolností se zdá být rozumné se ptát, zda by podobná, moderní "Ukrajinská státní smlouva" modelovaná na rakouském precedentu mohla sehrát podobně kladnou službu pro všechny.

Co získá Putin?

Rusko získá bariéru před NATO. Součástí dohody by totiž pochopitelně byl zákaz jakýchkoliv vojenských základen a cizích vojenských jednotek na území Ukrajiny. Území východní Ukrajiny by mělo zvláštní statut řešený ukrajinskou ústavou, a národnostní menšiny, samozřejmě včetně Rusů, zaručeny práva. Rusko-ukrajinská hranice by byla demilitarizována a byl by zaručen regulovaný, ale svobodný pohyb občanů mezi těmito zeměmi. Protiruské sankce by ztratily smysl a byly by zrušeny. Rusko by získalo prostor pro řešení terorismu na Kavkazu a stalo se spojencem Západu v boji proti této hrozbě i jinde ve světě. Putin takovou nabídku „Ukrajinské státní smlouvy“, aniž by sebe a Rusko znemožnil, odmítnout nemůže.

Co získá Ukrajina?

Ukrajina získá prostor pro normální demokratické mírové řešení vnitropolitické situace. Součástí řešení musí být rozsáhlá amnestie bojovníků obou stran konfliktu a celonárodní usmíření. Mírová Ukrajina bude moci očekávat dlouhodobé investice jak ze Západu, tak z Ruska. Místo toho, aby mladí Ukrajinci bořili a zabíjeli, budou moci budovat svoji zemi. Občané Ukrajiny na takovém řešení nemohou prodělat.

Co získá Západ?

Západ může vyvážet nejen zbraně, ale i průmyslové celky s větší zárukou návratnosti investic než na potenciálně válečnou Ukrajinu. Vydrží-li „rakouský“ mír i pro Ukrajinu, vzájemně výhodná výměna bude ku prospěchu všem. A v neposlední řadě dojde k oživení obchodu s Ruskem, což pro ekonomiku EU může být velmi zajímavé. Díra po odchodu Velké Británie z EU tak může být více než zalátána. Taková Evropská unie se může stát důstojným partnerem Spojených států i Číny. Partnerství s Ruskem je totiž třeba pěstovat nejen na poli vojenském, ale především na poli politicko-ekonomickém. Ať si pražská kavárna co chce říká, nejen Ukrajina, ale především Rusko vždy bylo a je součástí Evropy.

Dost možná, že je na stole nabídka, jakou nemohou odmítnout nejen Putin a Porošenko, ale vůbec nikdo. Ve hře je příliš mnoho.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!