V dubnu tohoto roku došlo na Záporožské JE k úniku radiace. Mnoho místních obyvatel si stěžovalo na nevolnost, ale ukrajinské sdělovací prostředky zachovaly mlčení. O úniku informovala na svých webových stránkách pouze jedna místní televizní stanice, ale zato do všech podrobností, včetně rad, co se má dělat a co se dělat nesmí.

O den později místní úřady sdělily, že se žádný únik nekonal a že webové stránky napadli hackeři z Novoruska. Mělo se uvěřit tomu, že pracovníci TV po celou tu dobu nepřišli na to, že jejich stránky byly napadeny. Činnost majdanské vlády vytváří hrozbu jaderné katastrofy a cenzura sdělovacích prostředků může vést k opakování černobylského scénáře.

Dluhy se platí

Donedávna pracovaly ukrajinské jaderné elektrárny takto: Rusko jim dodávalo jaderné palivo a odebíralo ho zpět po vyhoření. Ukrajinské úřady se po jisté době pokusily koupit jaderné palivo z USA. Vsázka nelicencovaného paliva je však pro jaderný reaktor riskantní, navíc Rusko ho nebude po vyhoření odebírat, takže bude muset být někde skladováno. K dodatečným nákladům na samotné palivo (které je dražší než ruské) se přidají náklady na výstavbu úložišť a opravy poškozených reaktorů. To vše zaplatí Ukrajina.

Zatímco si majdanské úřady berou další úvěry a vytahují se, kdo z nich je větší patriot, začínají americké společnosti inkasovat dividendy z prostředků investovaných do majdanu. Posledním z takových rozhodnutí je projekt výstavby úložiště vyhořelého jaderného paliva v evakuační zóně JE Černobyl. Stavět ho má americká společnost Holtec International. Ukrajinský státní podnik Energoatom si vezme úvěr 250 mil. USD u amerických bank a najme si americkou společnost s americkými dodavateli, aby postavil objekt s americkou technologií. Tím k sobě "přimknou" další zemi.

Pokud by se nejednalo o jadernou energetiku, šlo by o běžné drancování cizí země. V tomto případě se však netransparentní výběrové řízení, ve kterém zvítězila společnost bez zkušeností v oboru i nezbytné technologie, stává globálním problémem. Jaderní experti na semináři v Bruselu řekli, že výstavba úložiště je v rozporu se základními standardy jaderné bezpečnosti. Otázkou zůstává, zda bude někdo poslouchat odborníky.

Přeprogramování

Ukrajinské jaderné elektrárny, které byly vybudovány v sovětské éře a poskytují Ukrajině více než 50 % elektrické energie, totiž pracují na jiných principech než ty americké. Vzít jednu technologii a přeměnit ji na jinou jednoduše nelze, hrozí to nepředvídatelnými následky.

Právě to se však děje. Ještě za prezidenta Janukovyče podepsala společnost Westinghouse dohodu se Záporožskou jadernou elektrárnou a dodala do ní první várku paliva. Došlo k poruše a dodávku s velkými potížemi vrátili.

Podobné případy nastaly už dříve v Evropě, ale po vítězství majdanu se Ukrajina rozhodla naběhnout si na ty samé hrábě znova. Dohoda o nových dodávkách paliva už byla uzavřena. Za loňský rok došlo na ukrajinských jaderných elektrárnách ke 13 neplánovaným odstávkám, za první polovinu roku 2016 už k šestnácti. Jaderná energetika Ukrajiny se stává stejně tak neřiditelnou a nepředvídatelnou jako její politika.

Otázka ceny

Není vůbec složité porozumět zájmům účastníků transakce. Americké banky dostanou možnost rozmístit svá aktiva, americké společnosti prodají své technologie. Ukrajina se stává polygonem pro odzkoušení technologie, jak přeměnit sovětské/ruské systémy na americké. Experimenty mohou být nebezpečné, občas třeba něco bouchne, ale Amerika je daleko. A po odladění se technologie budou moci dodat i jinam. Když to vybuchne, my nic, my muzikanti, to ta strašná zaostalá sovětská technika.

Vše je na úvěr, který budou splácet občané Ukrajiny nejen vyššími cenami za elektřinu, ale i svými životy v případě, že nebezpečné experimenty skončí jadernou havárií.

Chaos

Toto nejsou jediné problémy ukrajinské jaderné energetiky. Končí životnost jaderných reaktorů a peníze na jejich modernizaci nejsou. Znamená to buď je zavřít a energii dovážet, nebo zavřít oči a pokračovat v provozu, což dříve či později povede k havárii.

Peníze nejsou, ale existuje boj o řízení Energoatomu. Výsledkem je zablokování jeho účtů ze strany státu, společnost přestala platit Rosatomu a ten od konce dubna t.r. přestal odebírat jaderný odpad. Od té doby uběhlo už šest týdnů, ale žádný pokrok nenastal.

A ještě horší věc. Kolaps ukrajinského hospodářství vede k tomu, že se šetří nejen tam, kde je to možné, ale i tam, kde je to přímo nebezpečné. Takže se snižuje či zvyšuje účinnost reaktorů podle potřeby energie. A to jsou přesně ty manévry, které způsobily havárii v Černobylu. Všechno to souvisí s politikou. Když se hlavními motivy celé země stanou nenávist k Rusku a báchorky z kozáckého baroka, vede to k diletantismu a v konečném důsledku to může vést i k jaderným katastrofám.

Současná situace zatím vyhovuje jak americkým páníčkům, tak kyjevským loutkám, to se jen tak nezmění. Vždyť občané to všechno zaplatí. Místo levné a bezpečné teď mají energii drahou a nebezpečnou. Lid zatím mlčí. Ale může uhodit tak, že se všichni nebudou stačit ani pokřižovat.

Zdroj: IA REGNUM (11. 6. 2016)

Překlad: Stan

Psali jsme:
https://e-republika.cz/article2908-Ukrajina-ma-ministerstvo-pravdy-a-havarii-jaderneho-reaktoru
https://e-republika.cz/article2504-Bezpe%C4%8Dnostni-rizika-vyplyvajici-z-ukrajinske-krize
https://e-republika.cz/article3617-Co-se-d%C4%9Bje-na-Vychod%C4%9B-1-dil-Ukrajina
https://e-republika.cz/article3424-Modlitba-za-%C4%8Cernobyl
https://e-republika.cz/article1680-V%C5%A1echny-b%C4%9B%C5%BEici-jaderne-reaktory-USA-maji-bezpe%C4%8Dnostni-problemy
https://e-republika.cz/article2535-Jaderna-energie-sluha-ktery-se-stal-teroristou
https://e-republika.cz/article2559-Temelin-se-prost%C4%9B-p%C5%99e%C5%BEil-a-nep%C5%99e%C5%BEil


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 650 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!