Český sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut Petr Weiss, společně s psychiatrem Ivanem Davidem, bývalým ministrem zdravotnictví spolu debatují o homosexualitě.


Je homosexualita dána geneticky, tedy je určena již při početí, nebo se jedná o úchylku, poruchu vývoje, kterou je potřeba léčit?

Velmi kritický postoj vůči homosexualitě se opírá o zprávu zveřejněnou ve vědeckém časopise The Quarterly Review of Biology. Podle ní vzniká homosexualita v době, kdy se lidskému zárodku v děloze matky vyvíjí mozek. Nervová soustava a mozek se u dítěte začíná tvořit v 8. týdnu po početí. Homosexualita vznikne, pokud k těmto konfliktním hormonálním reakcím a hormonální nerovnováze dojde v této době. Vývoj plodu je škodlivě ovlivněn tak, že se mužskému zárodku začne tvořit ženský typ mozku a narodí se gay. Nebo opačně v případě zárodku ženského. Homosexuálové jsou tak produktem nestability a disharmonie. Tato nestabilita je pak určujícím faktorem jejich osobnosti, jejich psychiky.

Pohled postavený na pochopení a toleranci je následující. Navzdory téměř stoletým psychoanalytickým a psychologickým spekulacím neexistuje žádný reálný důkaz na podporu názoru, že povaha rodičovství nebo raného dětství hrají jakoukoliv roli v utváření heterosexuální nebo homosexuální orientaci jedince. Zdá se, že sexuální orientace je ve své podstatě biologická a předurčená komplexní souhrou genetických faktorů a raného děložního prostředí. Neexistují žádné vědecké studie, které by dokumentovaly úspěšnou a bezpečnou změnu sexuální orientace. Pro biologicky založenou dispozici k homosexuální orientaci svědčí také výzkumy homosexuální orientace u jednovaječných a dvojvaječných dvojčat. Tyto výzkumy vesměs ukazují, že homosexuální orientace je u jednovaječných dvojčat statisticky významně častější, než u dvojčat dvojvaječných. Poslední genetické studie dokázaly ostatně definovat dosti přesně genom mužské homosexuality, byť samozřejmě s četnými otazníky.

Více debat najdete na stránkách Debatního klubu


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!