Klíčovým hospodářským nástrojem pro svobodný rozvoj zemí BRICS jsou jejich samostatné a stabilní měny. Ty mohou správně fungovat jen za předpokladu, že je zajištěn spravedlivý mechanismus vypořádání vzájemných obchodů. A k tomu jsou pořebné zdroje. Opravdu ty pověstné zdroje jsou. Tedy alespoň ty finanční a především mimo Evropu. Tlak na rozvojové programy v Asii si vynutil novou samostatnou finanční infrastrukturu. Z části je to vynuceno silným emancipačním tlakem na osamostatnění se v této oblasti, ale především eliminací rizik všech možných potenciálních hrozeb v podobně různých "sankcí". V chodu už jsou tři nové dlouhodobé infrastrukturní projekty.

První dlouhodobý projekt je ryze čínský

China Construction Bank, je v Číně druhou největší a plánuje zřídit pobočky v osmi zemích v Evropě, Jižní Americe i v Asii během tohoto roku.
Ty nejdůležitější země jsou Francie, Nizozemsko, Polsko, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Chile a Malajsie. Pobočku v Londýně založila CCB už minulý rok. V červnu byla ustavena clearingová banka pro Spojené království s dostatečným depozitem. Druhá největší ekonomika na světě rozšiřuje yüan (renminbi) do svých clearingových bank. Obchod bude probíhat v národní měně a všechny yüan-clearingové banky jsou čínské. Ve světě už je celkem 14 center. Čína podepsala měnové swapy s 28 zeměmi v hodnotě více než 3.000 miliard juanů, aby se usnadnilo vypořádání obchodních transakcí se světem.


Čínský yüan (renminbi) je už dávno v první pětce světových platebních měn. Nedávno podle statistik SWIFT přeskočil kanadský a australský dolar. Yüan už vypořádává celkový zahraniční obchod Číny z více než dvaceti procent. A to se začalo pěkně od píky, od jednoho procenta v roce 2010. Světový finanční trh očekává, že to pěkně vzroste až na 50 % do roku 2020. Tomu se říká velmi úspěšný a rychlý rozvoj. Čínská státní banka takto agresivně rozšiřuje svůj zahraniční vliv s cílem usnadnit internacionalizaci čínské měny.

Tato strategie není bez následků. Yüan (renminbi) je o 30 procent silnější proti měnám obchodních partnerů Číny ve srovnání s úrovní roku 2010. Měny Japonska, Indie a států jihovýchodní Asie oslabily vůči dolaru. Výhled pro vývoz zatím není moc povzbudivý. Stagnující export je považován za krátkodobou bolest a Čína přesouvá spotřebu na vnitřní trh a spoléhá se více na domácí poptávku.

Asijská investiční banka AIIB


Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) má nakonec celkem 57 zakládajících členů. Nutno podotknout, že vznikla přes aktivní odpor USA. Byla založena v Pekingu 24. října 2014 za účasti 21 zemí, které podepsaly společné memorandum o vstupu do AIIB. Jsou to Čína, Indie, Thajsko, Malajsie, Singapur, Filipíny, Pákistán, Bangladéš, Brunej, Kambodža, Kazachstán, Kuvajt, Laos, Myanmar (Barma), Mongolsko, Nepal, Omán, Katar, Srí Lanka, Uzbekistán a Vietnam. Postupně se přidaly další státy. Uzávěrka pro přijímání zakládajících členů byla 31. března. Spousta států to stihla: Egypt i Finsko, Maďarsko i Polsko, Rusko i Izrael… Opravdový zlom nastal v březnu, když George Osborne, britský ministr financí, oznámil, že Velká Británie je připravena půjčit peníze bance AIIB. Americká administrativa si tehdy posteskla, že tento krok „nebyl konzultován s USA“. Velkou Británii rychle následovaly Německo, Francie a Itálie. Účast odmítly Spojené státy nebo Japonsko. ČR jako obvykle nestíhá a vypadá to na velké váhání. Podle našich centrálních bankéřů asi se světem obchodovat nepotřebujeme a vystačíme si s dolarovými dluhopisy koupenými za pod cenou prodané státní zásoby zlata.


Americká elita si svojí domácí hospodářkou politikou hodně zkomplikovala život a postupně směřuje k finančnímu a ekonomickému rozkladu země. Většina pozorovatelů už dneska bere jako fakt, že se doba, kdy Spojené státy ovládaly svět, chýlí ke svému konci. Spojené státy neuhlídaly vstup do Asijské banky založené a vedené Čínou a evropské státy chápou, že AIIB představuje základ čínské strategie Nové hedvábné stezky.

Rusko se svými zdroji surovin a vědeckým potenciálem společně s čínským kapitálem a zásobárnou pracovních sil společně dokážou na "Hedvábná stezce" změnit kus světa k lepšímu. Evropě se nabízí příležitosti k velmi zajímavým dohodám. Je životně nutné se o to opravdu zajímat a zmobilizovat zájem podniků a univerzit. Zisk je jistý, pokud bude připraveno dostatek zajímavých projektů.

Třetí dlouhodobý projekt je mezikontinentální


V Šanghaji se slavnostně otevřela nová rozvojová banka zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). NDB BRICS je multilaterální rozvojová banka. Vynikla jako alternativa ke stávající Američany ovládaným Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Banka je nastavena tak, aby podporovala větší finanční a rozvojovou spolupráci mezi zakladatelskou pěticí rozvíjejících se ekonomik.


Pro lepší představu je tady pár čísel. Už jen čtyři původní země BRIC mají v roce 2014 více než 3 miliardy obyvatel, nebo 41,4 procenta světové populace, pokrývají více než čtvrtinu světové výměry půdy na třech kontinentech a tvoří více než 25 procent světového HDP.

Na rozdíl od Světové banky, která přiřazuje hlasovací práva podle podílu na základním kapitálu, v Nové rozvojové bance má každá účastnická země přiřazen jeden hlas a žádná ze zemí nemá právo veta: "Vytvoření NBD bude mít silný dopad na světovou ekonomiku a pomůže v její rekonstrukci," řekl čínský ministr financí Lou Ťi-wei.

Dohoda o zřízení BRICS NBD byla podepsána v červenci 2014. Banka se zaměřuje na financování projektů v oblasti infrastruktury a projekty udržitelného rozvoje v zemích BRICS a rozvojové země. Její ústředí se nachází v Šanghaji. Podle ruského ministra financí Antona Siluanova bude splacený kapitál banky činit 10 miliard USD a bude rozdělen poměrným způsobem mezi účastníky. Účtovaný kapitál bude 100 miliard dolarů. Podle vyjádření Siluanova je banka otevřená pro nové členy.

Seřadil jsem tyto projekty za sebe takto záměrně, protože svět kolem nás se mění prací. Politické dohody sice vytvářejí základní důvěru, ale až společná práce vytvoří hodnotu, kterou si mohou zúčastnění rozdělit.

Jako nejrychlejší projekt s téměř okamžitými výsledky se jeví CCB. Je pro Čínu velmi důležitý a pomůže stabilizovat světový obchod po možném kolapsu dolaru. Má zásadní vliv na posíleni koše světových měn o jüan. Pasivní saldo obchodu s Čínou bude pro každého zátěží. Nakonec bude často donucen nakupovat jüan a každá směnová kurzová operace nese ztrátu. Bývalé tzv. dolarové ekonomiky o tom vědí své a pojištění výkyvu kurzu prodraží každý obchod.

Industrializace Asie zajištěná penězi asijské rozvojové banky AIIB je druhým významným projektem. Dlouhodobé kontrakty na infrastruktuře států Hedvábné stezky (Silk Road) dají práci a jistotou milionům lidí. Význam míst, o kterých v Evropě moc nevíme, hodně povyroste. Vezměte v úvahu jen tras rychlovlaků, ty už dávají tušit, která místa to budou.

Ten nejdůležitější projekt je uveden jako poslední. Je to nová rozvojová banka zemí BRICS NDB. Tento mezikontinetální projekt zahrnuje Asii, Ameriku, Afriku i Evropu. Start bude velmi pozvolný, protože vybudovat organizaci s rozsáhlým expertním zázemím bude vyžadovat čas. Ale přínos může být mnohem důležitější než v obou předchozích případech. Dojde na koordinaci hospodářského rozvoje v globálním měřítku, a to je hlavní úkol NDB BRICS.

Pokud bude projekt úspěšný, tak se postupně dočkáme druhého RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci), ale už na rovnoprávném základě. V pořadí už 7. summit BRICS v Ufě vyzval Washington, aby splnil své závazky týkající se reformy MMF. Země BRICS vyjádřily hluboké zklamání z nekonečného prodlužování ratifikace reformního balíčku MMF 2010. Vnímají to jako porušení závazku ze strany Spojených států. Podkopávání důvěryhodnosti, legitimity a efektivity MMF dále pokračuje. Země BRICS vyzvaly Spojené státy, aby ratifikovaly reformu do poloviny září 2015, tak jak to bylo v MMF dohodnuto v roce 2010. Nová rozvojová banka zemí BRICS NDB je přímou odpovědí na toto chování USA. Instituce, která nevyhovovala, byla nahrazena. Toto už je opravdová revoluce. Pokud teď USA změní v MMF svůj postoj, bude to už stejně s křížkem po funuse.

Do zatuchlého rybníku světových financí nastoupily nové štiky. Postarší kapříci se mají na co těšit.


Psali jsme
Světoví lídři BRICS požadují nový světový řád
Ufa-2015 a strategie zemí BRICS
Rusko provádí nový Marshallův plán
Rusko buduje nové RVHP s Čínou
Západní divadlo pro lid a práce BRICS pro lidi
Jak porozumět světové ekonomice


Zdroje:
China Construction Bank plans to set up branches in 8 countries this year
China's yuan marches toward major global currency status
Record yuan strength hurts Chinese exports, immediate let-up unlikely
Zakládající členové AIIB budou ovládat investice na Hedvábné stezce

China Construction Bank,
AIIB
NDB BRICS


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!