Česko napojené na diplomacii EU a USA začíná v OSN skutkem ukazovat, kdo v těchto zemích skutečně vládne. Lid a demokracie to není ani v nejmenším, natož agenda lidských práv. A kdo určuje agendu západních zemí v OSN? No přece nadnárodní korporace, stejně jako určují chod financí, ekonomiky a chování koupených politiků. A co potřebují pro své podnikání ve světovém měřítku? Beztrestnost a postavení nad zákonem.

Korporace nemusí dodržovat lidská práva

Tento čtvrtek (26.6.) proběhlo ve výboru pro lidská práva (U.N. Human Rights Council, UNHRC) sídlem v Ženevě důležité hlasování o statutu korporací. Česko, EU a USA se marně snažily zablokovat pomocí usnesení práci mezinárodní komise. Ta má za úkol připravit mezinárodní dohodu o právní odpovědnosti transnacionálních korporací (TNC) za dodržování lidských práv.

Hlasování ve 47členném sboru bylo následující: pro 20, 14 proti, 13 se zdrželo. Citované západní země včetně korporátního Česka hlasovaly proti připravované dohodě. Hlasování demokraticky prohrály. Jenže tyto země neřídí idea demokracie a lidských práv, ale právě ony korporace. Státy sloužící svým korporacím tedy prohlásily, že budou blokovat práci tzv. Intergovernmental working group (IGWG), která bude připravovat zmíněnou dohodu pro schvalovací proces v rámci OSN. Chrabrý zástupce USA ve výboru pro lidská práva, Stephen Townley, k tomu prohlásil následující.

Spojené státy se nezúčastní práce tohoto výboru a ostatním zemím radíme totéž.

Mezinárodní korporace jsou sice největšími planetárními škůdci téměř ve všech ohledech, ale přitom nejsou subjektem mezinárodního práva. V rámci smluv, jako je např. budoucí tajně vyjednávaná TTIP mezi EU a USA, chtějí být korporace zcela vyňaty dokonce i z jurisdikce jednotlivých států. Viz článek Současná koncepce transatlantického trhu nás může jednou zabít.

A stejné západní státy vedené zájmy těchto korporací páchají svou politickou sebevraždu tím, že předem zajišťují jejich beztrestnost a nevymahatelnost v oblasti, která byla pro západní demokracie zcela klíčová, totiž v oblasti obrany lidských práv. Čína, Indie, Ekvádor a další země BRICS byly tímto hlasování západu zásadně zklamány. A mnohem více je znepokojila destruktivní reakce Západu na prohrané hlasování. Západní země argumentují, že dosavadní úprava v rámci tzv. "U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights", která platí necelé 3 roky a dosud nebyla ani implementována, zcela stačí na zkrocení korporací. Jak vidět, většina zemí světa a nejspíše i občanů na Západě je úplně jiného názoru.

Související články
Vymahatelnost práva pro oběti korporativního vykořisťování se opět zhoršila
Rok 2013 aneb Světová bankovní politika a ožebračení obyvatel