Analytický článek Vlastnění půdy, nová forma neokolonialismu analyzoval data agentury OSN. Podle nevládní organizace Oxfam International se zábor půdy (land grabbing) týká až v 60 procentech oblastí, které mají trvalé problémy s potravinovou soběstačností. A navíc 2/3 těchto kořistníků zde produkují pouze potraviny určené pro světový trh, ale ne pro domácí obživu. Na grafu v citovaném článku vidíte poměr zabavené vody, kterou v různých zemích zabavují kořistníci pro obdělávání svých investic. Korporátní zemědělství multinacionál spotřebuje v těchto oblastech 86 % veškeré vody. Nejde tedy jen o půdu, ale rovnováhu celého ekosystému. Podle agentury Oxfam ničí zábor půdy celé oblasti. Světová banka nijak nereagovala na apel Oxfamu, aby tyto nelidské investice omezil. Analýza také ukázala na hlavní lupiče zdrojů: korporace, banky a private equity fonds.

A jak se nyní ukazuje, hlavního zločince v globálním záboru půdy představují aktivity Světové banky. Celou strukturu tohoto "podnikání" najdete na tomto videu.


Aktivisté mezinárodní organizace Our land - our business připravili toto video proto, aby upozornili na devastaci planety další formou zabijáckého kapitálu. Klíčovým nástrojem Světové banky je index vstřícnosti dané země vůči vlastní sebevraždě, tzv. Business rankings v rámci kapitoly Doing business. Tento index určuje, nakolik je země ochotna pustit mezinárodní kapitál do země bez jakýchkoliv podmínek a recipročních závazků k obyvatelům země, k přírodě, k zemědělské půdě či přírodním zdrojům obecně. Citovaná stránka Our land - our business obsahuje petici zaměřenou proti tomuto nelidskému jednání Světové banky, které ohrožuje celé lidstvo.