Staré politické moudro praví, že velmoc může být nehumánní, krutá a děsivá, ale nikdy se nesmí stát směšnou. Ty první případy znamenají, že z moci jde strach. Ale pak už se lidé jen smějí, protože císař se ukázal úplně nahý.

Spojené státy americké se dostaly na práh této směšnosti. Pracovník NASA nesmí oficiálně poslat svému kolegovi v Rusku ani jeden mail z úřadu. Zato se Rusům velkomyslně "dovolilo", aby dále zásobovali automaticky řízenými nákladními loděmi Progress mezinárodní stanici ISS na oběžné dráze. Bez nich by totiž za chvíli přestala fungovat. USA se dostala do stavu, kdy má v zemi rozpadlou infrastukturu, viz oficiální vládní Zpráva o stavu infrastruktury v USA. A za této situace faktické ekonomické a technologické nemohoucnosti její politická reprezentace dává kafkovská embarga na způsob africké diktatury. Jak to, že první demokracie světa najednou končí na světové scéně jako šasek?

1. Ekonomická devastace nižší a střední třídy

Napsali jsme o tom spoustu článků a analýz, proto jen stručně, viz například heslo "ekonomický fašismus" nebo "neoliberalismus". První graf jasně ukazuje, jak neoliberalismus okradl pracující za minimální mzdu. Růst této mzdy se v průběhu posledních dekád nejen zastavil, ale dokonce dostal záporné hodnoty. To znamená, že 40 % Američanů dnes žije na hranici chudoby.Druhý graf ukazuje, proč jsou chudí Američané stále chudší, i když normálně pracují. Nominální hranice chudoby pro jedno až tříčlennou domácnost sotva odpovídá výši vydělané mzdy. Jinak řečeno: poctivou prací se v neoliberalismu nezbohatne, ale naopak zchudne. Další graf ukazuje, že průměrný příjem jednoho procenta vzrostl od roku 1960 o 270 %; průměrný příjem onoho 90% dna vzrostl o 22 % a výše minimální mzdy stoupla v USA od roku 1960 pouze o 7 %. Co to znamená dnes, to si můžete domyslet sami. Všichni jsou žebráci.A poslední graf dole ukazuje, nakolik by měl stoupnout dnešní minimální příjem, pokud by rostl stejně jako zisky jednoho procenta. A ono jedno procento se pilně stará, aby se tak nestalo. A tím se dostáváme k současné roli Nejvyššího soudu USA (SCOTUS).

2. Poslední rozsudky Nejvyššího soudu

Není divu, že oligarchická část Republikánů se musí stále silněji fašizovat. V lobbistickém klanu zvaném ALEC pilně pracuje na tom, aby omezila svobody a volební práva nejen chudých občanů, ale dnes dokonce i střední třídy. Viz článek Statistiky ukazují, jak se republikáni odcizují občanské Americe. A protože složení soudu kopíruje 20 let vlády Republikánů, podle toho vypadají i poslední rozsudky.

  • Korporace nejsou vázány americkými zákony v cizině a proto nemusí dodržovat lidská práva.

Ve sporu Kiobel v. Royal Dutch Petroleum soud prohlásil, že americká justice nemůže rozhodovat případy porušení lidských práv, které se staly v zahraničí a s USA nemají žádnou silnější vazbu. Rozhodnutí nicméně ponechalo dveře pro podobné žaloby částečně otevřené a to zřejmě s tím, že by v budoucnu mohly být za své činy souzeny také korporace.

  • Rozšíření práva korporací jako osob (tzv. Corporate personhood) ruší demokracii skutečných osob.

Ve slavných antidemokratických rozhodnutích se rozšířilo právo korporací ovlivňovat volební kampaň pomocí nastrčených organizací se skrytými dárci. Viz rozsudky Buckley v. Valeo (1976) a hlavně Citizens United v. Federal Election Commission (2010). Ve skutečnosti jde dnes už o praní špinavých peněz, což ukázaly satirické pořadu v USA. Viz naše články o této destrukci demokracie Politická satira v USA aneb Praní volebních peněz v přímém přenosu. Známý politický satirik Colbert dal před kamerou právníkovi příkaz, že nesmí být možné zjistit skutečného příjemce peněz, aby s nimi Colbert mohl disponovat podle svého uvážení. Colbert založil anonymní, tzv. "c4 organizaci" podle možností daných Nejvyšším soudem. Tam pak vypral peníze, které mu dali diváci na politickou činnost. Praní peněz proběhlo legálně a přímo před TV kamerami v přímém přenosu.

  • Minulý týden padlo další rozhodnutí soudu známé jako Shelby County v. Holder, které straní jednomu procentu.

Soud rozhodl, že rozšíří právo miliardářů na financování politické kampaně. Původní hranice příspěvku na kampaň pro jednotlivce byla 117.000 dolarů, nyní je to už 3.5 miliónu. To znamená, že bohatí Američané si volby mohou koupit a také to skutečně dělají, jako neblaze proslulí bratři Kochové.

3. Aktivní fašismus proti chudým voličům

Organizace ALEC pilně připravuje pro republikánské guvernéry celou sadu zákonných opatření, jak chudým lidem ztížit přístup k volbám nebo jak je úplně eliminovat z voleb. Jejich výčet a analýza by vydaly na samostatný článek. Dalším důvodem mizení demokracie je kriminální represe vůči minoritám a chudým vrstvám. Psali jsme o soukromém vězeňství, které jednoduše potřebuje "materiál" na lukrativní podnikání (Komu a jak sype americký gulag). Před rokem 1980 privátní věznice prakticky neexistovaly, první privátní vězení vzniklo v roce 1984 v Hamilton County, Tennessee. V letech 1990-2009 stoupl počet vězňů v privátních věznicích ze 7.000 na 129.000 vězňů, což je přírůstek o 1600 procent. V USA vznikl nový byznys.

A poslední analýzu ukazuje nedávný článek Chudí vypadají na grafech ještě hůře než ve skutečnosti. Velká nevládka Unie amerických svobod ve známé studii School-to-Prison Pipeline ukázala, jak vzniká začarovaný kruh delikvence chudých černošských vrstev, které krmí privátní věznice. Tím se problém nechtěných voličů odklidí definitivně z cesty.

USA se dostala do začarovaného kruhu korporátního fašismu. Ale na rozdíl od pasivní české veřejnosti a zdejší aktivistické základny si americká společnost toto nebezpečí dobře uvědomuje. Na mnoha úrovních proti němu bojuje, a dokonce i úspěšně. Příklady uvádíme celkem pravidelně (viz tagy jako "hnutí occupy", "democracy now!", "real news" či "elisabeth warren").